Menüpontok
Híreink - innováció, kutatás-fejlesztés

Innováció, az innováció jelentése

Az innováció szó eredete mint azt a szó hangzása is sejteti a latin nyelv, pontosabban az in-novare latin kifejezés, amelynek jelentése újulásban, megújulásban. A szó által megjelölt fogalom már megszületése pillanatában is széles jelentéssel bírt, de az elmúlt évszázadban, különösen az utóbbi évtizedekben további jelentéstartalmakkal öltöztették fel a terület művelői, közgazdászok, újságírók.

 

innováció

Az innováció fogalom "születése"

Az innováció mint tevékenység azonos korú az emberiséggel, hiszen elődeink amikor a kőkorszakban kifejlesztették az első pattintott dárdahegyeket már - csúnya szóval - innováltak és új vadászati eszközt és eljárást kisérleteztek ki, vezettek be a hétkoznapokba. Az innováció végigkövette az ember tevékenységét egészen az újkori kapitalizmus kialakulásáig, mégis a modern termelés megjelenése, az ipar és a közgazdaságtan megszületése fókuszált rá igazán ezen fogalom mögött megbúvó összefüggésekre.

Az innováció első komoly írott definiciójára azonban egészen az 1930-as évekig kellett várni, amikor egy osztrák-amerikai közgazdász (és politikus) Joseph Alois Schumpeter tanulmányában -  The Theory of Economic Development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle - körüljárta a fogalmat és rávilágított az innováció összefüggéseire, fontosságára.
Schumpeter az innováció fogalma alatt alapvetően a szakmai fejlődést értette. Tanulmányában az innováció öt kategóriáját fogalmazta meg:

(1) új javak eladása, vagy régi javak újszerű előállítása; 
(2) új szállítási módszerek bevezetése; 
(3) új piacok feltárása; 
(4) új termelési anyagok (nyersanyagok vagy félkész áruk) használata; 
(5) új piaci helyzet kialakítása

Már Schumpeter is egy dinamikus folyamatnak írta le az innovációt, ahol az adott gazdasági egyensúly lerombolásra kerül és egyensúlyi helyzet épül fel a gazadasági szelekció törvényeinek keretein belül. Az innováció motorja az innovatív vállalkozó (innovátor), aki tevékenysége nyomán modosítja gazdasági, verseny, technológiai, stb. helyzeteket.

Az innováció fejlődése és diadalmenete

Az innováció fogalma az előző században történt felbukkanása óta folyamatosan változott, gazdagodott és írodalma is hatalmasra nőtt. Ma már számtalan tanulmány, könyv, egyetem, innovációs intézet foglalkozik az innovációval és ma már a vállakozásokon túl az államok többsége is belátta, hogy a modern gazdaságok elengedhetetlen versenyképességi tényezője a hatékonyan és minden szélesebb körben alkalmazott innováció. Az innováció az utóbbi évek divatos tudás alapú gazdaságának is alapvető építőeleme és motorja. A 2000-es években a gazdasági versenyképesség abszolút befutója az innováció lett.

Az innováció újradefiniálása

Az innováció fogalmát az elmúlt 100 évben többször megpróbálták definiálni, de mint minden változó környezetben a fogalom folyamatosan változtatásra szorult. Legutolsó mértékadó ilyen innováció meghatározás a 2005. évben kiadott Oslo kézikönyv harmadik kiadásában található, ahol a fogalmat megpróbálták az előző kiadások meghatározásaihoz képest lényegesen szélesebben definiálni. Az eddig használt és elégségesnek tűnt  termék- és eljárás-innováción túl, az innováció új meghatározása a marketing-innovációt és a szervezési-szervezeti innovációt is beemelte az új dokumentumba.
Az innováció aktuális meghatározása a 2005.-ös kézikönyv alapján a következő:

„Az innováció
- új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás,
- új marketing-módszer, vagy
- új szervezési-szervezeti módszer bevezetése
- az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban.”

Mint az a fentiekből és a Oslo kézikönyv harmadik kiadásából is kiolvasható, az innováció az alábbi négy fontos alkategória szempontjából is vizsgálható:

- termék innováció
- eljárás innováció
- marketing innováció
- szervezési-szervezeti innováció

Termék innováció

"A termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat."

Mint az megállapítható a fogalom nem a nagyobb cégek, kutatóintézetek sajátja, a megfogalmazás bármely területen "engedi az innovációt" és nyitottá teszi a definíciót az alacsonyabb K+F intenzitású cégek és a szolgáltató szektor befogadására is.

Eljárás innováció

"Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változásokat."

Marketing innováció

"A marketing-innováció olyan új marketing-módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra dobásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben."

A marketing innováció fogalma is viszonylag szélesen lett megrajzolva, nem csupán a reklámozásra összpontosít, hanem együtt vizsgálja azt a termék megtervezésével, csomagolásával, de még az árképzéssel is.

Szervezési-szervezeti innováció

"A szervezési-szervezeti innováció új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében vagy a külső kapcsolatokban."

A különböző itt definiált innováció típusok természetesen a gazdasági életben nem mindig jelennek meg tisztán, többször kombináltan egymást átfedve vagy a határmezsgyén mozogva állítják az innovációs szakembereket kihívások elé az adott eset kategorizálásánál.

Innováció menedzsment

Időközben az innováció, a kutatás-fejlesztés az adott gazdasági-jogi-társadalmi környezetben történő optimális lebonyolítása, a legjobb megtérülés biztosítása külön szakmává nőtte ki magát az egész világon. Az innováció forrásigénye, a projekt finanszírozása, az iparjogvédelmi kérdések mind-mind szakértőt kívánnak meg, nem beszélve a speciális projektmenedzsmet, adózási kérdésekről. Elmondhatjuk, hogy az innováció menedzsment célirányos jogi, gazdasági és iparjogvédelmi intézkedések összessége, amelyek lehetővé teszik kutatás-fejlesztési és innovációs projektek szakszerű létrehozását és hatékony lebonyolítását. 

Az innováció menedzsment főbb tevékenységei:

  • Innovációs stratégia, innovációs projekt definiálása
  • Kutatás-fejlesztés minősítés, amennyiben szükséges
  • Iparjogvédelem, szerzői jogi védettség megszerzése
  • Projekt finanszírozás megteremtése
  • Innovációs projekt szakszerű menedzselése
  • Innováció, kutatás-fejlesztés adókedvezményei érvényesítése
  • Az innovációs projekt gazdasági racionalitásának ellenőrzése.
Kapcsolódó szolgáltatásaink
Innovációs stratégia kialakítása
A cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció és stratégia kialakítása. A pontos stratégia segít a cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció kialakításában, elkészül a stratégiai döntéshozatalt támogató dokumentum.
A kutatás-fejlesztési eredménytermék piaci értékének meghatározása
Az inno" alt="Szellemi alkotás értéke" title="Szellemi alkotás értéke">
A kutatás-fejlesztési eredménytermék piaci értékének meghatározása Az innováció, a kutatás-fejlesztés eredménye, mint szellemi alkotás piaci értékkel bír. Vagyonelemként történő nyilvántartásához szükséges, hogy ismert legyen a valós értéke.
Az adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek ellenőrzése.
E" alt="Adókedvezmény igénybevétele" title="Adókedvezmény igénybevétele">
Az adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek ellenőrzése. Ezen szolgáltatás során ellenőrizzük az adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételeket, segítünk a jogszerű adókedvezmény igénybevételében.
Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!
Aktuális pályázatok

GINOP 1.2.1-15, Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitás bővítő beruházásainak támogatása 5 - 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »

GINOP 1.2.2-15, Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 50 – 500 millió Ft közötti támogatással!

Letöltés »

GINOP 2.1.1-15, Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 50 és 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »

GINOP 2.1.7-15, Vállalatok prototípus, termék-fejlesztésének támogatása 10 és 130 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »

VEKOP 2.1.7-15, Vállalatok prototípus, termék-fejlesztésének támogatása 10 és 130 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »
Rendezvény ajánló

Innovációval, innováció menedzsmenttel, kutatás-fejlesztéssel, innováció és k+f finanszírozással, pályázatokkal kapcsolatos rendezvények, konferenciák:

December 3., Budapest
K+F, Innováció
a 21. századi Európában

Az innováció, innováció menedzsment, és a K+F+I források
» a konferencia programja

December 10., Budapest
Pénz, de honnan? 
Fókuszban az EU pályázatok.
Innováció, innováció menedzsment, K+F+I pályázatok konferencia.
» a konferencia programja

Rólunk mondták

„Többször pályáztunk és többször nyertünk. Ebben jelentős szerepe volt a Glósz és Társának, aki biztos kézzel vezetett keresztül bennünket a buktatókon. Sok éve működünk már együtt, ezért jól ismerjük és hasznosítjuk egymás lehetőségeit és adottságait!”

Pavlova Olga ügyvezető,
Detki Keksz Kft.

„Kis és nagy fejlesztések megvalósításában is működtünk már együtt. Mindig jelentős terhet vettek le a vállunkról. Ennek során tapasztaltuk, hogy milyen könnyebbséget jelent egy szakértő pénzügyi projektmenedzsment! ”

Ertl Ferenc ügyvezető,
ER-FA 2000 Kft.

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu