Menüpontok

Aktuális képzéseink

Engedje meg, hogy segítséget nyújtsunk a képzéseink közötti könnyebb tájékozódás, valamint az igényeinek legjobban megfelelő képzéstípus kiválasztásának megkönnyítésére!

1. Vállalati innovációmenedzsment szakértő

Elég volt a kihagyott lehetőségekből? Többet akar kihozni a cége üzleti tevékenységéből? Már sejti vagy tudja, hogy a cége talán kutatás-fejlesztési és/vagy innovációs tevékenységet is folytat üzleti tevékenysége során. Szeretné ezt hatékonyan menedzselni?

Beavatjuk a leggyakrabban felmerülő stratégiai tervezési, projektmenedzsment, pénzügyi és számviteli, iparjogvédelmi, ellenőrzési és kontrolling feladatokba. Átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket adunk, amelyeket azonnal hasznosítani tud a saját cégében. Hatékony innovációmenedzsment technikákat mutatunk: hogyan érdemes a vállalati innovációs stratégiát megtervezni, projektet generálni, szakmai- és munkatervet elkészíteni, dokumentálni. Egyértelművé és kezelhetővé tesszük az Ön számára az optimális szellemi vagyongazdálkodást, a szellemi termékek piaci értékének meghatározását, a projektek adóhatását, a projektekhez kapcsolódó költségek elszámolását és az innovációs projektek iparjogvédelmi vonatkozásait. Az alapismeretekkel kezdjük közérthetően.

Képzés felépítése:

1. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innováció alapjai:

 • Az üzleti célú innováció meghatározása
 • Az innováció magyarországi jogi szabályozása
 • Az innováció alapfogalmai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek általános jellemzői

2. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment alapjai:

 • Az innovációmenedzsment szerepe a vállalatok működésében
 • Az innovációmenedzsment alapfogalmai

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment rendszere:

 • Az innovációmenedzsment tevékenységek vállalati rendszere
 • Az Az innovációmenedzsment alkalmazásának hatásai

3. nap (4 óra)

Vállalati innovációs stratégiai tervezés alapjai:

 • Az üzleti modell és az innovációs stratégia kapcsolata

Vállalati innovációs stratégiai tervezés módszertana:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégia általános jellemzői

4. nap (4 óra)

Vállalati innovációs stratégiai tervezés módszertana:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégiai tervezés alapjai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégia kialakításának folyamata
 • A döntési mátrix alkalmazása az innovációs stratégiai tervezés során

Vállalati innovációs stratégiai archetípusok:

 • Vállalati innovációs stratégiai archetípusok

5. nap (8 óra)

Bevezetés, projektgenerálási szempontok:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek előfeltételei
 • Innovációs projektek tervezhetősége
 • Az innovációs projektek tervezésének és ellenőrzésének szintjei
 • A projektgenerálási szempontok figyelembevétele
 • A kutatás-fejlesztés története és etimológiája

Projektgenerálás - szakmai terv:

 • A szakmai terv szerepe
 • A szakmai terv szerkezete
 • A szakmai terv készítésének lépései
 • A szakmai tervezésben érintett személyek

Projektgenerálás - munkaterv:

 • A munkaterv szerepe
 • A munkaterv szerkezete
 • A munkaterv készítésének lépései
 • Projektgenerálás összefoglalása

Szakmai munka dokumentációja:

 • A bizonylatok
 • Az eredménytermék
 • A szellemi alkotások hasznosításának előkészítése

6. nap (8 óra)

Szellemi vagyongazdálkodás számviteli sajátosságai:

 • A szellemi vagyongazdálkodást meghatározó üzleti modellek
 • Szellemi alkotások vagyonként történő megjelenésének gyakorlata
 • Kutatás-fejlesztési projektek számviteli sajátosságai
 • Fejlesztési projektek tervezése

Szellemi termékek piaci értékének meghatározása:

 • A szellemi termékek értékelésének alapjai
 • A piaci érték meghatározás módszertana
 • A jövedelemtermelő-képesség alapján történő értékelés
 • A szellemi termékek piaci értékét befolyásoló kockázati tényezők, jövedelemtermelő képesség alapú értékelés esetén
 • A szellemi termék és az értékhelyesbítés hatása a vállalkozások mérlegére

Innovációs projektek adóhatása:

 • Az adórendszerben érvényesíthető kedvezmények alapjai
 • K+F kedvezmények különböző adónemekben
 • Az adóalap-csökkentés két módszere
 • Jogvédett eszköz adókedvezménye

Innovációs projektekhez kapcsolódó költségek elszámolása:

 • A K+F projekt költségek elkülönítése
 • A K+F projekt költségek elszámolhatósága számviteli és pályázati elszámolás szerint

7. nap (4 óra)

Szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapismeretek:

 • A szellemi alkotások és az üzleti célú vállalati innováció kapcsolata
 • A szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapfogalmak

Iparjogvédelmi feladatok a szellemi alkotások létrehozásáig és / vagy beszerzéséig:

 • Üzleti célú vállalati kutatás-fejlesztési projektek megvalósítási formái
 • Innovációs projektek előkészítésével összefüggő vállalaton belüli feladatok
 • Innovációs projektek előkészítésével összefüggő vállalaton kívüli feladatok

Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás

 • Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás

8. nap (4 óra)

Üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítása:

 • Oltalmi formák kialakításának szempontjai
 • Iparjogvédelmi oltalmi formák kialakításának eszközei
 • Iparjogvédelmi eljárás jellemzői

Szellemi alkotások üzleti célú használata:

 • Szellemi alkotások üzleti célú használatának jogi alapfeltételei
 • Szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok hasznosítása
 • Technológiatranszfer fogalma, tartalma, jellemzői
 • A szellemi alkotások értékesítésének és hasznosításának korlátai

További információk:

 • Időtartam: 40 óra
 • Képzés díja: 380 000 Ft/fő + Áfa
 • Megengedett hiányzás: Az időtartam 20%-a
 • Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kibocsátásra.

 

Jelentkezem További információt kérek

2. Vállalati innovációs folyamatmenedzser – alapfok

Kevés az ideje, de át kellene látnia a vállalatnál zajló KFI (kutatás-fejlesztési és innovációs) folyamatok alapjait? Célirányosan szeretné megismerni a KFI projektek sajátosságait, menetét és a lebonyolításának alapvető elemeit? Azonnal hasznosítható, az üzleti célú vállalati innovációs projektek hatékony megvalósításához szükséges, 18 lépésből álló módszertant adunk át ebben a rövid idejű, gyakorlatorientált képzésben. Itt a helye, ha gyorsan megszerezhető és átfogó ismeretekre van szüksége, de akkor is, ha csak alkalmanként találkozik KFI projektekkel. Valamint ajánljuk azoknak a szakembereknek, akik egyelőre csak gyanítják, hogy a vállalatuk működése közben talán kutatás-fejlesztést is végeznek. Hazánkban a vállalkozások 40%-a ilyen! Jelentkezzen, hogy az Ön cége is kihasználhassa a KFI előnyöket!

Képzés felépítése:

1. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innováció alapjai:

 • Az üzleti célú innováció meghatározása
 • Az innováció magyarországi jogi szabályozása
 • Az innováció alapfogalmai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek általános jellemzői

2. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment alapjai:

 • Az innovációmenedzsment szerepe a vállalatok működésében
 • Az innovációmenedzsment alapfogalmai

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment rendszere:

 • Az innovációmenedzsment tevékenységek vállalati rendszere
 • Az innovációmenedzsment alkalmazásának hatásai

További információk:

 • Időtartam: 8 óra
 • Képzés díja: 75 000 Ft/fő + Áfa
 • Megengedett hiányzás: Az időtartam 20%-a
 • Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kibocsátásra.

 Jelentkezem További információt kérek

3. Vállalati innovációs folyamatmenedzser – középfok

Meg kellene terveznie a vállalat innovációs stratégiáját? Lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan. Gyakorlati ismereteken keresztül megtanítjuk felismerni és hasznosítani a cégben nyugvó innovációs potenciált. Az alapfogalmak és alaptevékenységek bemutatásával kezdve azonnal hasznosítható eszköztárat adunk a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) projektek tervezésének és projektgenerálásának lépéseihez. Tudni fogja, hogy a cégen belül kinek milyen feladatokat kell elvégeznie a sikeres és hatékony lebonyolítás érdekében. Gyakorlatorientált tanfolyam a vállalati működésben közvetlenül hasznosítható tudással az eredmények maximalizálásához és a KFI pénzügyi előnyeinek kihasználásához.

1. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innováció alapjai:

 • Az üzleti célú innováció meghatározása
 • Az innováció magyarországi jogi szabályozása
 • Az innováció alapfogalmai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek általános jellemzői

2. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment alapjai:

 • Az innovációmenedzsment szerepe a vállalatok működésében
 • Az innovációmenedzsment alapfogalmai

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment rendszere:

 • Az innovációmenedzsment tevékenységek vállalati rendszere
 • Az innovációmenedzsment alkalmazásának hatásai

3. nap (4 óra)

Vállalati innovációs stratégiai tervezés alapjai:

 • Az üzleti modell és az innovációs stratégia kapcsolata

Vállalati innovációs stratégiai tervezés módszertana:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégia általános jellemzői

4. nap (4 óra)

Vállalati innovációs stratégiai tervezés módszertana:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégiai tervezés alapjai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégia kialakításának folyamata
 • A döntési mátrix alkalmazása az innovációs stratégiai tervezés során

Vállalati innovációs stratégiai archetípusok:

 • Vállalati innovációs stratégiai archetípusok

További információk:

 • Időtartam: 16 óra
 • Képzés díja: 126 000 Ft/fő + Áfa
 • Megengedett hiányzás: Az időtartam 20%-a
 • Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kibocsátásra.

 Jelentkezem További információt kérek

4. Vállalati innovációs folyamatmenedzser – felsőfok

Döntenie kell? Stratégiát kell választania? Az Ön felkészültségén múlik a cég új gazdasági törekvésének elindítása és irányítása, a versenyképesség megtartása? Ki kell alakítania a legjövedelmezőbb és legkisebb kockázatú újítási szisztémát? Itt a helye!

Megtanítjuk felismerni a vállalkozásban rejlő fejlesztési lehetőségeket és a KFI (kutatás-fejlesztési és innovációs) projektek profi levezetését. Az alapfogalmak tisztázása után azonnal hasznosítható, koncentrált és releváns tudásanyagot kap tőlünk gyakorlati példákon keresztül. Átláthatóvá és kezelhetővé tesszük számára a KFI projektek tervezésének és projektgenerálásának lépéseit. Megtanítjuk kiválasztani a legjövedelmezőbb és legkisebb kockázatú stratégiát. Bemutatjuk a logikai keretmátrixot, valamint bevált technikákat mutatunk arra, hogy miként valósítson meg üzleti célú vállalati innovációs programot, hogyan készítsen szakmai és munkatervet, valamint miként dokumentálja a folyamatot annak érdekében, hogy a legtöbb KFI előnyt kihasználhassa.

Képzés felépítése:

1. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innováció alapjai:

 • Az üzleti célú innováció meghatározása
 • Az innováció magyarországi jogi szabályozása
 • Az innováció alapfogalmai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek általános jellemzői

2. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment alapjai:

 • Az innovációmenedzsment szerepe a vállalatok működésében
 • Az innovációmenedzsment alapfogalmai

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment rendszere:

 • Az innovációmenedzsment tevékenységek vállalati rendszere
 • Az innovációmenedzsment alkalmazásának hatásai

3. nap (4 óra)

Vállalati innovációs stratégiai tervezés alapjai:

 • Az üzleti modell és az innovációs stratégia kapcsolata

Vállalati innovációs stratégiai tervezés módszertana:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégia általános jellemzői

4. nap (4 óra)

Vállalati innovációs stratégiai tervezés módszertana:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégiai tervezés alapjai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégia kialakításának folyamata
 • A döntési mátrix alkalmazása az innovációs stratégiai tervezés során

Vállalati innovációs stratégiai archetípusok:

 • Vállalati innovációs stratégiai archetípusok

5. nap (8 óra)

Bevezetés, projektgenerálási szempontok:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek előfeltételei
 • Innovációs projektek tervezhetősége
 • Az innovációs projektek tervezésének és ellenőrzésének szintjei
 • A projektgenerálási szempontok figyelembevétele
 • A kutatás-fejlesztés története és etimológiája

Projektgenerálás - szakmai terv:

 • A szakmai terv szerepe
 • A szakmai terv szerkezete
 • A szakmai terv készítésének lépései
 • A szakmai tervezésben érintett személyek

Projektgenerálás - munkaterv:

 • A munkaterv szerepe
 • A munkaterv szerkezete
 • A munkaterv készítésének lépései
 • Projektgenerálás összefoglalása

Szakmai munka dokumentációja:

 • A bizonylatok
 • Az eredménytermék
 • A szellemi alkotások hasznosításának előkészítése

További információk:

 • Időtartam: 24 óra
 • Képzés díja: 180 000 Ft/fő + Áfa
 • Megengedett hiányzás: Az időtartam 20%-a
 • Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kibocsátásra.

Jelentkezem További információt kérek

5. Vállalati innovációmenedzsment iparjogvédelmi szakreferens – alapfok

Kétnapos képzésünk során célirányosan a szellemi alkotások védelmére fókuszálunk. Azokat az iparjogvédelmi lehetőségeket mutatjuk meg, amelyekkel érdemes élni a KFI (kutatás-fejlesztési és innovációs) projektek során. Az alapfogalmak egyértelműsítése után végigvesszük a szellemi alkotások létrehozásáig, illetve beszerzéséig felmerülő iparjogvédelmi feladatokat. Átláthatóvá tesszük a K+F minősítési eljárást, és gyakorlatban azonnal alkalmazható tudást adunk az üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakításához, a szellemi alkotások optimális üzleti célú használatához.

Képzés felépítése:

1. nap (4 óra)

Szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapismeretek:

 • A szellemi alkotások és az üzleti célú vállalati innováció kapcsolata
 • A szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapfogalmak

Iparjogvédelmi feladatok a szellemi alkotások létrehozásáig és / vagy beszerzéséig:

 • Üzleti célú vállalati kutatás-fejlesztési projektek megvalósítási formái
 • Innovációs projektek előkészítésével összefüggő vállalaton belüli feladatok
 • Innovációs projektek előkészítésével összefüggő vállalaton kívüli feladatok

Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás:

 • Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás

2. nap (4 óra)

Üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítása:

 • Oltalmi formák kialakításának szempontjai
 • Iparjogvédelmi oltalmi formák kialakításának eszközei
 • Iparjogvédelmi eljárás jellemzői

Szellemi alkotások üzleti célú használata:

 • Szellemi alkotások üzleti célú használatának jogi alapfeltételei
 • Szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok hasznosítása
 • Technológiatranszfer fogalma, tartalma, jellemzői
 • A szellemi alkotások értékesítésének és hasznosításának korlátai

További információk:

 • Időtartam: 8 óra
 • Képzés díja: 75 000 Ft/fő + Áfa
 • Megengedett hiányzás: Az időtartam 20%-a
 • Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kibocsátásra.

Jelentkezem További információt kérek

6. Vállalati innovációmenedzsment iparjogvédelmi szakreferens – középfok

Ha szeretné átlátni a vállalatnál zajló KFI (kutatás-fejlesztési és innovációs) folyamatok alapjait, de főként az így létrejövő szellemi alkotások védelmével és hasznosításával kapcsolatban felmerülő iparjogvédelmi feladatok érdeklik, akkor itt a helye. Áttekintjük a KFI projektek sajátosságait, menetét és a lebonyolítás alapvető elemeit a jogi oltalom megszerzésének és hasznosításának tükrében. Megmutatjuk azokat az iparjogvédelmi lehetőségeket, amelyekkel érdemes élni a KFI (kutatás-fejlesztési és innovációs) projektek során. Végigvesszük a szellemi alkotások létrehozásáig, illetve beszerzéséig felmerülő feladatokat, átláthatóvá tesszük a K+F minősítési eljárást, és gyakorlatban azonnal alkalmazható tudást adunk az üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakításához, a szellemi alkotások optimális üzleti célú használatához.

Képzés felépítése:

1. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innováció alapjai:

 • Az üzleti célú innováció meghatározása
 • Az innováció magyarországi jogi szabályozása
 • Az innováció alapfogalmai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek általános jellemzői

2. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment alapjai:

 • Az innovációmenedzsment szerepe a vállalatok működésében
 • Az innovációmenedzsment alapfogalmai

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment rendszere:

 • Az innovációmenedzsment tevékenységek vállalati rendszere
 • Az innovációmenedzsment alkalmazásának hatásai

3. nap (4 óra)

Szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapismeretek:

 • A szellemi alkotások és az üzleti célú vállalati innováció kapcsolata
 • A szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapfogalmak

Iparjogvédelmi feladatok a szellemi alkotások létrehozásáig és / vagy beszerzéséig:

 • Üzleti célú vállalati kutatás-fejlesztési projektek megvalósítási formái
 • Innovációs projektek előkészítésével összefüggő vállalaton belüli feladatok
 • Innovációs projektek előkészítésével összefüggő vállalaton kívüli feladatok

Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás:

 • Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás

4. nap (4 óra)

Üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítása:

 • Oltalmi formák kialakításának szempontjai
 • Iparjogvédelmi oltalmi formák kialakításának eszközei
 • Iparjogvédelmi eljárás jellemzői

Szellemi alkotások üzleti célú használata:

 • Szellemi alkotások üzleti célú használatának jogi alapfeltételei
 • Szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok hasznosítása
 • Technológiatranszfer fogalma, tartalma, jellemzői
 • A szellemi alkotások értékesítésének és hasznosításának korlátai

További információk:

 • Időtartam: 16 óra
 • Képzés díja: 126 000 Ft/fő + Áfa
 • Megengedett hiányzás: Az időtartam 20%-a
 • Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kibocsátásra.

Jelentkezem További információt kérek

7. Vállalati innovációmenedzsment iparjogvédelmi szakreferens – felsőfok

Ha a pénzügyes és a könyvelő profin kezeli a vállalatnál zajló KFI (kutatás-fejlesztési és innovációs) projekteket ‑ vagy éppen nálunk tanulja ezt, ‑ de a folyamat minden más területén Önnek kell azonnal alkalmazható tudás, akkor ezt a képzésünket válassza! Az innovációmenedzsment elméleti alapjaira építve átfogó gyakorlati tapasztalatok egyedülálló keverékével készítjük fel arra, hogy el tudja látni a szellemi alkotások szakszerű védelmét az üzleti innovációs folyamatokban.

Az innovációmenedzsment végigkíséri a szellemi alkotást a kifejlesztésétől és/vagy beszerzésétől, egészen az üzleti hasznosításáig. Ezért megtanítjuk felismerni, hogy mikor, hogyan és milyen módon találkozik a szellemi alkotásokkal, miként foglalkozzon velük célirányosan. Gyakorlati megközelítéssel átvesszük az egyes oltalmak jogi sajátosságait, különös egyedi jellemzőit, melyik típusú oltalom pontosan mit is véd, hogyan jön létre, mik a korlátai. Átbeszéljük a projektszervezet lehetséges jogviszonyát, az adatkezeléssel és a titoktartással kapcsolatos tennivalókat. Végül bemutatjuk a szellemi vagyonkezelés szabályszintű kialakításának lehetséges módját, valamint részletesen ismertetjük a K+F minősítési eljárást. Persze szó lesz egy kicsit a bizonylatokról is, de garantáltan érteni fogja. A képzés végére a teljes projektciklus áttekinthetővé, követhetővé és hatékonyan lebonyolíthatóvá válik majd az Ön számára is, közvetlenül hasznosítható kompetenciákat szerezhet az iparjog szakavatott védelmében.

Képzés felépítése:

1. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innováció alapjai:

 • Az üzleti célú innováció meghatározása
 • Az innováció magyarországi jogi szabályozása
 • Az innováció alapfogalmai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek általános jellemzői

2. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment alapjai:

 • Az innovációmenedzsment szerepe a vállalatok működésében
 • Az innovációmenedzsment alapfogalmai

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment rendszere:

 • Az innovációmenedzsment tevékenységek vállalati rendszere
 • Az innovációmenedzsment alkalmazásának hatásai

3. nap (4 óra)

Vállalati innovációs stratégiai tervezés alapjai:

 • Az üzleti modell és az innovációs stratégia kapcsolata

Vállalati innovációs stratégiai tervezés módszertana:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégia általános jellemzői

4. nap (4 óra)

Vállalati innovációs stratégiai tervezés módszertana:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégiai tervezés alapjai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégia kialakításának folyamata
 • A döntési mátrix alkalmazása az innovációs stratégiai tervezés során

Vállalati innovációs stratégiai archetípusok:

 • Vállalati innovációs stratégiai archetípusok

5. nap (8 óra)

Bevezetés, projektgenerálási szempontok:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek előfeltételei
 • Innovációs projektek tervezhetősége
 • Az innovációs projektek tervezésének és ellenőrzésének szintjei
 • A projektgenerálási szempontok figyelembevétele
 • A kutatás-fejlesztés története és etimológiája

Projektgenerálás - szakmai terv:

 • A szakmai terv szerepe
 • A szakmai terv szerkezete
 • A szakmai terv készítésének lépései
 • A szakmai tervezésben érintett személyek

Projektgenerálás - munkaterv:

 • A munkaterv szerepe
 • A munkaterv szerkezete
 • A munkaterv készítésének lépései
 • Projektgenerálás összefoglalása

Szakmai munka dokumentációja:

 • A bizonylatok
 • Az eredménytermék
 • A szellemi alkotások hasznosításának előkészítése

6. nap (4 óra)

Szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapismeretek:

 • A szellemi alkotások és az üzleti célú vállalati innováció kapcsolata
 • A szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapfogalmak

Iparjogvédelmi feladatok a szellemi alkotások létrehozásáig és / vagy beszerzéséig:

 • Üzleti célú vállalati kutatás-fejlesztési projektek megvalósítási formái
 • Innovációs projektek előkészítésével összefüggő vállalaton belüli feladatok
 • Innovációs projektek előkészítésével összefüggő vállalaton kívüli feladatok

Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás:

 • Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás

7. nap (4 óra)

Üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítása:

 • Oltalmi formák kialakításának szempontjai
 • Iparjogvédelmi oltalmi formák kialakításának eszközei
 • Iparjogvédelmi eljárás jellemzői

Szellemi alkotások üzleti célú használata:

 • Szellemi alkotások üzleti célú használatának jogi alapfeltételei
 • Szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok hasznosítása
 • Technológiatranszfer fogalma, tartalma, jellemzői
 • A szellemi alkotások értékesítésének és hasznosításának korlátai

További információk:

 • Időtartam: 32 óra
 • Képzés díja: 300 000 Ft/fő + Áfa
 • Megengedett hiányzás: Az időtartam 20%-a
 • Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kibocsátásra.

Jelentkezem További információt kérek

8. Vállalati innovációmenedzsment számviteli és adózási szakreferens – alapfok

Célirányosan a szellemi vagyongazdálkodás során felmerülő pénzügyi és számviteli összefüggések, feladatok, döntési pontok, lehetőségek és buktatók teljes körű bemutatására fókuszálunk ebben képzésünkben.

Ezt a képzést ajánljuk, ha gyorsan és hatékonyan szeretné megérteni, kezelni a KFI (kutatás-fejlesztési és innovációs) projektek számszaki részét. Itt a helye akkor is, ha csak alkalmanként fut bele KFI folyamatokba, vagy csak tudni szeretné, milyen pénzügyi, számviteli feladatokkal járnak a vállalatnál zajló innovációk, milyen lehetőségei vannak a projektek költségként és vagyonként történő kezelésére, miként kell okosan megtervezni egy fejlesztés pénzügyi hátterét, meghatározni jövedelemtermelő képességét, a mérlegre gyakorolt hatását. Megmutatjuk, hogy milyen adóalap- és adókedvezményekkel lehet számolni a különböző adónemekben és hogyan, valamint azt, hogy miként kell és célszerű a kapcsolódó költségeket elszámolni. Tehát gyorsan és célirányosan tehet szert azonnal adoptálható tudásra az innovációs folyamatok számviteli és adózási kérdéseinek szakszerű kezelésében.

Képzés felépítése:

1. nap (8 óra)

Szellemi vagyongazdálkodás számviteli sajátosságai:

 • A szellemi vagyongazdálkodást meghatározó üzleti modellek
 • Szellemi alkotások vagyonként történő megjelenésének gyakorlata
 • Kutatás-fejlesztési projektek számviteli sajátosságai
 • Fejlesztési projektek tervezése

Szellemi termékek piaci értékének meghatározása:

 • A szellemi termékek értékelésének alapjai
 • A piaci érték meghatározás módszertana
 • A jövedelemtermelő-képesség alapján történő értékelés
 • A szellemi termékek piaci értékét befolyásoló kockázati tényezők, jövedelemtermelő képesség alapú értékelés esetén
 • A szellemi termék és az értékhelyesbítés hatása a vállalkozások mérlegére

Innovációs projektek adóhatása:

 • Az adórendszerben érvényesíthető kedvezmények alapjai
 • K+F kedvezmények különböző adónemekben
 • Az adóalap-csökkentés két módszere
 • Jogvédett eszköz adókedvezménye

Innovációs projektekhez kapcsolódó költségek elszámolása:

 • A K+F projekt költségek elkülönítése
 • A K+F projekt költségek elszámolhatósága számviteli és pályázati elszámolás szerint

További információk:

 • Időtartam: 8 óra
 • Képzés díja: 75 000 Ft/fő + Áfa
 • Megengedett hiányzás: Az időtartam 20%-a
 • Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kibocsátásra.

Jelentkezem További információt kérek

9. Vállalati innovációmenedzsment számviteli és adózási szakreferens – középfok

Ha át kellene látnia a cégnél zajló KFI (kutatás-fejlesztési és innovációs) folyamatokat, az innovációmenedzsment vállalati rendszerét, de főként az így létrejövő szellemi alkotások pénzügy és számviteli része érdekli, akkor ezt a képzésünket Önnek ajánljuk.

Célirányosan áttekintjük a KFI projektek jellegzetességeit, menetét és a lebonyolítás alapvető elemeit a számviteli kezelésük sajátosságainak tükrében. Azonnal hasznosítható, 18 lépésből álló módszertant adunk át. Megmutatjuk a szellemi vagyongazdálkodás során felmerülő számviteli feladatok teljes körét. Konkrét, praktikus, azonnal alkalmazható technikákat és tudást kap, rávilágítunk az egyes pénzügyi, számviteli döntések előnyeire és kockázataira is. Gyakorlati példákon keresztül megtanítjuk milyen lehetőségei vannak a projektek költségként és vagyonként történő kezelésére, hogyan tervezze meg egy innováció pénzügyi hátterét. Képes lesz meghatározni a létrejövő szellemi termék jövedelemtermelő képességét, és annak a mérlegre gyakorolt hatását. Megmutatjuk a különböző adónemekben elszámolható adóalap- és adókedvezményeket és az elszámolás módját. Tudni fogja a kapcsolódó költségek optimális helyét, tehát gyorsan és célirányosan tehet szert azonnal alkalmazható tudásra az innovációs folyamatok számviteli és adózási kérdéseinek szakszerű kezelésében a projektek teljes életciklusán át.

Képzés felépítése:

1. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innováció alapjai:

 • Az üzleti célú innováció meghatározása
 • Az innováció magyarországi jogi szabályozása
 • Az innováció alapfogalmai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek általános jellemzői

2. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment alapjai:

 • Az innovációmenedzsment szerepe a vállalatok működésében
 • Az innovációmenedzsment alapfogalmai

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment rendszere:

 • Az innovációmenedzsment tevékenységek vállalati rendszere
 • Az innovációmenedzsment alkalmazásának hatásai

3. nap (8 óra)

Szellemi vagyongazdálkodás számviteli sajátosságai:

 • A szellemi vagyongazdálkodást meghatározó üzleti modellek
 • Szellemi alkotások vagyonként történő megjelenésének gyakorlata
 • Kutatás-fejlesztési projektek számviteli sajátosságai
 • Fejlesztési projektek tervezése

Szellemi termékek piaci értékének meghatározása:

 • A szellemi termékek értékelésének alapjai
 • A piaci érték meghatározás módszertana
 • A jövedelemtermelő-képesség alapján történő értékelés
 • A szellemi termékek piaci értékét befolyásoló kockázati tényezők, jövedelemtermelő képesség alapú értékelés esetén
 • A szellemi termék és az értékhelyesbítés hatása a vállalkozások mérlegére

Innovációs projektek adóhatása:

 • Az adórendszerben érvényesíthető kedvezmények alapjai
 • K+F kedvezmények különböző adónemekben
 • Az adóalap-csökkentés két módszere
 • Jogvédett eszköz adókedvezménye

Innovációs projektekhez kapcsolódó költségek elszámolása:

 • A K+F projekt költségek elkülönítése
 • A K+F projekt költségek elszámolhatósága számviteli és pályázati elszámolás szerint

További információk:

 • Időtartam: 16 óra
 • Képzés díja: 126 000 Ft/fő + Áfa
 • Megengedett hiányzás: Az időtartam 20%-a
 • Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kibocsátásra.

Jelentkezem További információt kérek

10. Vállalati innovációmenedzsment számviteli és adózási szakreferens – felsőfok

Ez a te képzés Önnek szól, ha az innovációmenedzsment elméleti alapjaira építve átfogó és azonnal alkalmazható tudásra van szüksége az innovációs folyamatok számviteli és adózási kérdéseinek szakszerű kezeléséhez a KFI (kutatás-fejlesztési és innovációs) projekt teljes életciklusán át.

Gyakorlati példák segítségével készítjük fel a legkisebb kockázatú és a legjövedelmezőbb innovációs stratégia kialakítására döntési mátrix segítségével. Az innovációmenedzsment végigkíséri a szellemi alkotást a kifejlesztésétől és/vagy beszerzésétől, egészen az üzleti hasznosításáig, ezért megtanítjuk a K+F projektek tervezésének és projektgenerálásának lépéseire, a szakmai és munkaterv elkészítésére, a dokumentálás szakszerű kialakítására az adózás és számvitel tükrében. Megmutatjuk a KFI projektekben felmerülő számviteli feladatok teljes körét, a döntési pontokat és azok előnyeit, kockázatát.

Gyakorlati megközelítéssel átvesszük, hogy milyen lehetőségei vannak a projektek költségként és vagyonként történő kezelésére, hogyan határozhatja meg a létrejövő szellemi termék jövedelemtermelő képességét, és annak a mérlegre gyakorolt hatását. Megmutatjuk a különböző adónemekben elszámolható adóalap- és adókedvezményeket és az elszámolás módját, így már tudni fogja a kapcsolódó költségek optimális helyét. A projektek teljes életciklusán át alkalmazható, globális szaktudásra tehet szert az innovációs folyamatok teljes körű számviteli és adózási kérdéseiben.

Képzés felépítése:

Képzés felépítése:

1. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innováció alapjai:

 • Az üzleti célú innováció meghatározása
 • Az innováció magyarországi jogi szabályozása
 • Az innováció alapfogalmai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek általános jellemzői

2. nap (4 óra)

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment alapjai:

 • Az innovációmenedzsment szerepe a vállalatok működésében
 • Az innovációmenedzsment alapfogalmai

Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment rendszere:

 • Az innovációmenedzsment tevékenységek vállalati rendszere
 • Az innovációmenedzsment alkalmazásának hatásai

3. nap (4 óra)

Vállalati innovációs stratégiai tervezés alapjai:

 • Az üzleti modell és az innovációs stratégia kapcsolata

Vállalati innovációs stratégiai tervezés módszertana:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégia általános jellemzői

4. nap (4 óra)

Vállalati innovációs stratégiai tervezés módszertana:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégiai tervezés alapjai
 • Az üzleti célú vállalati innovációs stratégia kialakításának folyamata
 • A döntési mátrix alkalmazása az innovációs stratégiai tervezés során

Vállalati innovációs stratégiai archetípusok:

 • Vállalati innovációs stratégiai archetípusok

5. nap (8 óra)

Bevezetés, projektgenerálási szempontok:

 • Az üzleti célú vállalati innovációs projektek előfeltételei
 • Innovációs projektek tervezhetősége
 • Az innovációs projektek tervezésének és ellenőrzésének szintjei
 • A projektgenerálási szempontok figyelembevétele
 • A kutatás-fejlesztés története és etimológiája

Projektgenerálás - szakmai terv:

 • A szakmai terv szerepe
 • A szakmai terv szerkezete
 • A szakmai terv készítésének lépései
 • A szakmai tervezésben érintett személyek

Projektgenerálás - munkaterv:

 • A munkaterv szerepe
 • A munkaterv szerkezete
 • A munkaterv készítésének lépései
 • Projektgenerálás összefoglalása

Szakmai munka dokumentációja:

 • A bizonylatok
 • Az eredménytermék
 • A szellemi alkotások hasznosításának előkészítése

6. nap (8 óra)

Szellemi vagyongazdálkodás számviteli sajátosságai:

 • A szellemi vagyongazdálkodást meghatározó üzleti modellek
 • Szellemi alkotások vagyonként történő megjelenésének gyakorlata
 • Kutatás-fejlesztési projektek számviteli sajátosságai
 • Fejlesztési projektek tervezése

Szellemi termékek piaci értékének meghatározása:

 • A szellemi termékek értékelésének alapjai
 • A piaci érték meghatározás módszertana
 • A jövedelemtermelő-képesség alapján történő értékelés
 • A szellemi termékek piaci értékét befolyásoló kockázati tényezők, jövedelemtermelő képesség alapú értékelés esetén
 • A szellemi termék és az értékhelyesbítés hatása a vállalkozások mérlegére

Innovációs projektek adóhatása:

 • Az adórendszerben érvényesíthető kedvezmények alapjai
 • K+F kedvezmények különböző adónemekben
 • Az adóalap-csökkentés két módszere
 • Jogvédett eszköz adókedvezménye

Innovációs projektekhez kapcsolódó költségek elszámolása:

 • A K+F projekt költségek elkülönítése
 • A K+F projekt költségek elszámolhatósága számviteli és pályázati elszámolás szerint

További információk:

 • Időtartam: 32 óra
 • Képzés díja: 300 000 Ft/fő + Áfa
 • Megengedett hiányzás: Az időtartam 20%-a
 • Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kibocsátásra.

Jelentkezem További információt kérek

További kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Kiemelt referenciáink


Innováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referencia
Innováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referencia

Most induló tanfolyamok

Tekintse meg rövidesen induló innováció menedzsment tanfolyamainkat!

A tanfolyamokhoz

Kérjen ajánlatot!

Adatai megadásával Ön egyszerűen és gyorsan kérhet ajánlatot!

Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!
Hírlevél feliratkozás
Kérjük adja meg az e-mail címét, hogy értesülhessen az új lehetőségekről, a legfrissebb tartalmakról!

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu