Menüpontok

Glósz Innováció Menedzsment Szolgáltatások®

Mi az innováció menedzsment?

innováció menedzsmentAz innováció menedzsment célirányos gazdasági és iparjogvédelmi intézkedések összessége. Olyan intézkedéseké, amelyek lehetővé teszik kutatás-fejlesztési és innovációs projektek szakszerű létrehozását és hatékony lebonyolítását. 
Az innováció menedzsment, vagy az innováció menedzsment részterületeinek hatékony elvégzése egyedi felkészültséget és gyakorlatot igényel.

Két évtizede működő cégünknél gazdasági, innovációs és iparjogvédelmi szakemberek vezetik végig a kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek megvalósítási folyamatán.

Az innováció gyakorlati és üzleti megvalósítását
innováció menedzsmentnek hívjuk, lépései az alábbiak:

stratégiai tervezés
Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiai kialakítása
A cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció és stratégia kialakítása.
A pontos stratégia segít a cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció kialakításában, elkészül a stratégiai döntéshozatalt támogató dokumentum. Bővebben »
Az üzleti szempontból is hatékony kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység lebonyolításának elengedhetetlen feltétele a vállalkozás céljainak, adottságainak és lehetőségeinek megfelelő stratégiai kialakítása, az ehhez illeszkedő kutatás-fejlesztési és innovációs projektlehetőségek azonosítása és rangsorolása.
Projektgenerálás
Kutatás-fejlesztési vagy innovációs projekt előkészítése
Az innovációs, K+F projektek üzleti célú megvalósítának előkészítése.
Az innovációs projektgenerálás szolgáltatásban az innovációs projekt üzleti célú hasznosításának előkészítése valósul meg, elkészül a kiválasztott elképzelések részletes projektterve. Bővebben »
A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek tartalmának és felépítésének jogszabályokban is meghatározott feltételei vannak, ezért csak azok a projektek minősülnek kutatás-fejlesztési vagy innovációs tevékenységnek, amelyek ezek szerint a szabályok szerint kerülnek felépítésre és megvalósításra.
Kutatás-fejlesztés minősítés
K+F, Kutatás-fejlesztési hivatalos minősítés megszerzése
A hivatalos kutatás-fejlesztési minősítés vagy szakértői vélemény megszerzése.
A jogszabályi feltételek fennállását igazoló kutatás-fejlesztési (K+F) minősítés a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezmények kockázatmentes igénybevételének fontos eszköze. Bővebben »
Az érvényes jogszabályi feltételek szerint csak a hivatalos kutatás-fejlesztési minősítéssel rendelkező projektek, projektrészek, tekinthetők kétséget kizáróan kutatás-fejlesztési tevékenységnek. A minősítés végrehajtása ezért szükséges lehet azokban az esetben, amikor a kutatás-fejlesztési minőség bizonyítása előnyös vagy szükséges lehet. Ide sorolható a kutatás-fejlesztési adókedvezmények érvényesítése, bizonyos vissza nem térítendő támogatások igénylése. A minősítés jövőbeni és már befejezett
Iparjogvédelmi eljárások
Iparjogvédelmi, oltalmi, szerzői jogi eljárások lefolytatása
Az innovációs, k+f projekt alapját képező szellemi alkotásjogi védelemének biztosítása.
Az iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárások eredménye az innovációs projekt alapját képező szellemi alkotás és a tervezett hasznosítás jellegének megfelelő jogi védelem megszerzése. Bővebben »
A kutatás-fejlesztési projektek eredménytermékei a szellemi alkotások. A szellemi alkotások sajátos jószágok, amelyeknek, újnak és jogtisztának kell lennie, ahhoz, hogy védelemben részesülhessenek, és szabadon használhatók vagy hasznosíthatók legyenek. Ennek a megalapítása kutatások elvégzésével lehetséges. A kutatási eredmények alapján lehet eldönteni, hogy érdemes-e a kutatás-fejlesztést folytatni, illetve milyen oltalmi formát lehet és/vagy szükséges kialakítani, ahhoz, hogy az eredménytermék
Finanszírozás megteremtése
Kutatás-fejlesztési projekt finanszírozásának megszerzése
Az innováció projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítása.
A szolgáltatás a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források felkutatása mellett az igénylés teljes folyamatában is segítséget nyújt, végig kíséri a megrendelőt a szerződéskötésig. Bővebben »
A kutatás-fejlesztési és az innovációs projekteknek az átlagosnál nagyobb megvalósítási kockázatuk, és sikeres megvalósítás esetén jobb megtérülésük van. Így külső forrásokkal történő finanszírozásuk ennek megfelelő megközelítést, célra alkalmas pénzügyi forrásokat és/vagy finanszírozási formákat igényel.
Projektmenedzsment
Projekt hatékony és szakszerű lebonyolítása
Innovációs, K+F projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósítása.
A szolgáltatás tapasztalt szakemberekkel segíti a projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósítását, az innovációs, K+F projekthez kapcsolódó területek támogatását. Bővebben »
A kutatás-fejlesztési és az innovációs projekteknek sikerességében, összetettségük miatt, az átlagosnál nagyobb szerepe van, a célirányos és hatékony lebonyolításnak. A támogatás csak akkor hívható le, a kutatás-fejlesztési adókedvezmények csak akkor vehetők igénybe kockázatmentesen, ha a projekt a mi-nősítésnek és a pályázatnak megfelelően kerül lebonyolításra.
Szellemi alkotás materializálása
Szellemi tulajdon meghatározása és dokumentálása
A kutatás-fejlesztési eredménytermék teljes körű dokumentációjának létrehozása
A szellemi alkotás részletes és célirányos dokumentálása alapfeltétele az innovációs és k+f projektek sikeres lezárásának, és későbbi hasznosításának. Bővebben »
A kutatás-fejlesztési és innovációs projektek akkor zárhatók le sikeresen, ha a létrehozott eredménytermék minden lényeges eleme és része rögzítésre kerül. Az eredménytermékre vonatkozó dokumentáció alapján átlagos felkészültséggel rendelkező szakembernek önállóan is meg kell tudni valósítani az eredményterméket. Megfelelő dokumentáció nélkül az eredménytermék kockázatmentesen nem használható, hasznosításba nem adható.
Szellemi alkotás vagyonértékelése
Szellemi alkotás értékének megállapítása
A kutatás-fejlesztési eredménytermék piaci értékének meghatározása
Az innováció, a kutatás-fejlesztés eredménye, mint szellemi alkotás piaci értékkel bír. Vagyonelemként történő nyilvántartásához szükséges, hogy ismert legyen a valós értéke. Bővebben »
A kutatás-fejlesztési eredménytermékek, mint szellemi alkotások sajátossága, hogy valós piaci értékük jelentősen eltérhet az előállításuk és/vagy a kifejlesztésük során felmerült kiadásoktól. A jogi szabályozás ezért piaci értékük megállapítását írja elő arra az esetre, ha a vállalkozások vagyonelemként kívánják nyilvántartani az eredménytermékeket könyvelésükben, valamint lehetőséget biztosít a piaci értékben megjelenő többletérték könyvekben való megjelenítéséhez. A szellemi alkotások hasznosí
Iparjogvédelmi szerződések
Iparjogvédelmi szerződések és jogi feltételek kialakítása
A hasznosításhoz szükséges és megfelelő jogi feltételek kialakítása.
Segítünk a hasznosítás és a megfelelő jogi feltételek kialakításában. A megfelelő jogi szakértelemmel elkészült dokumentumok bíztosítják, hogy a cég hasznára hasznosul a szellemi tulajdon. Bővebben »
A kutatás-fejlesztési eredménytermékek szellemi alkotások, ezért üzleti célra történő biztonságos használatuk és hasznosításuk csak megfelelő jogi eszközök alkalmazása mellett lehetséges. Ezeknek a jogi eszközöknek biztosítania kell a szellemi alkotás jellegének megfelelő védettséget, és meg kell teremtenie a szellemi alkotás saját üzleti tevékenység körében, valamint a szellemi alkotás mások által történő használatának és/vagy hasznosításának biztonságos feltételeit is.
Adókedvezmények érvényesítése
Adókedvezmények biztonságos érvényesítése - K+F, innováció
Az adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek ellenőrzése.
Ezen szolgáltatás során ellenőrizzük az adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételeket, segítünk a jogszerű adókedvezmény igénybevételében. Bővebben »
A kutatás-fejlesztési adókedvezmények igénybevétele jogszabályokban meg-határozott feltételekhez kötött. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor az adókedvezmények kockázatmentesen igénybe vehetők. A feltételek teljesülése ellenőrizhető, szükséges esetben pótolhatók.
megtérülés elemzés
Kutatás-fejlesztési projektek gazdasági racionalitásának ellenőrzése
A kutatás-fejlesztési projekt gazdasági racionalitásának ellenőrzése.
Ez a szolgáltatás segít, hogy az innovációs projektek folytatólagosan megőrizzék gazdasági racionalitásukat: megtérülési számítások, elemzések, javaslatokat készülnek. Bővebben »
A kutatás-fejlesztési projektek megvalósítási célja az átlagot meghaladó hozzáadott érték és jövedelem elérése. A kutatás-fejlesztés befejezését követően már ismert a fejlesztési kiadások teljes nagysága, ezért az eredménytermékekből származó bevételek elemzése alapján megállapítható a kutatás-fejlesztési projekt jövedelemtermelése és megtérülése.

Innovációmenedzsment szolgáltatásaink együtt és önállóan is igénybe vehetők!

Érdeklődöm a téma és a szolgáltatás iránt!
Innováció menedzsment
Kérjük, pipálja ki az alábbi mezőt!
Most induló tanfolyamok

Tekintse meg rövidesen induló innováció menedzsment tanfolyamainkat!

A tanfolyamokhoz

Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!
Prezentációink letöltése

Az alábbi linkre kattintva megtekintheti, illetve, letöltheti az elmúlt időszakban megtartott prezentációink ppt anyagát:

Prezentációk

Innovációmenedzsment tanácsadás

Az alábbi linkről letölthető díjtáblázatunk K+F és iparjogvédelmi tanácsadási feladatokhoz. Kérdés esetén kérje tanácsadóink segítségét a kapcsolat menüpontban.

Letöltés

Hírlevél feliratkozás
Kérjük adja meg az e-mail címét, hogy értesülhessen az új lehetőségekről, a legfrissebb tartalmakról!

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu