Menüpontok

Tanfolyamtípusok

Engedje meg, hogy segítséget nyújtsunk a tanfolyamaink közötti könnyebb tájékozódás, valamint az igényeinek legjobban megfelelő tanfolyamtípus kiválasztásának megkönnyítésére! Ehhez tanfolyamainkat szakmai tartalmuk, felnőttképzési engedélyezési rendszerben történő minősítésük, és megrendezési módjuk szerint is csoportosítottuk. 

1. Szakmai tartalom szerint

A képzés moduláris szerkezetű, jelenleg 5 db képzési programból áll. A képzés szakmai tartalma a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek hatékony megvalósításához a teljes projektciklus során leggyakrabban felmerülő szakmai feladatok alapján került kialakításra. A képzési programok szakmai tartalma homogén, és általában 1-5 db modulból áll. A modulok egymásra épülnek, és tartalmuk közösen adja ki az adott képzési program releváns szakmai tartalmát. A képzési programok ezért szakmai szempontból egymástól függetlenek, ugyanakkor együttesen biztosítják a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek gyakorlatban történő hatékony lebonyolításához szükséges teljes innováció menedzsment tudást. A képzési programok elméleti és gyakorlati képzésből állnak, ahol a gyakorlati képzés során lehetőség van saját esetre épülő projektfeladatok elvégzésére is. A képzési program minden esetben modulvizsgával zárul.

A meghirdetett képzési programok közül bármelyik tetszőlegesen kiválasztható, önállóan vagy más képzési programokkal kombináltan is elsajátítható. Optimális megoldásként azonban az alábbi szakmai alapon összeállított tanfolyamok közötti választást javasoljuk:

 • Vállalati innováció menedzsment szakértő: Ezt a tanfolyamot azoknak a vállalati szakembereknek javasoljuk, akik projektvezetőként irányítanak, vagy a teljes projektciklus hatékony lebonyolításáért felelős szakemberként vesznek részt vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósításában. Így érteniük kell a megvalósítás különböző szakaszaiban felmerülő problémákat, és ismerniük kell az ezek megoldását biztosító szakmai feladatok minél teljesebb körét.
 • Vállalati innovációs projektmenedzser: Ezt a tanfolyamot azoknak a vállalati szakembereknek javasoljuk, akik a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek szakmai tartalmának és munkatervének kialakításában (projektgenerálás), a projektek munkaterv szerinti lebonyolításában (projektvégrehajtás), a felhasznált erőforrások, költségek és ráfordítások adminisztrálásában, a létrejövő eredménytermékek dokumentálásában, hasznosításának előkészítésében, valamint a hasznosítás szakmai támogatásában vesznek részt.
 • Vállalati innováció menedzsment számviteli és adózási szakreferens: Ezt a tanfolyamot olyan vállalati számviteli és pénzügyi szakemberek ajánljuk, aki meg kívánják ismerni a kutatás-fejlesztési és innovációs projekt számviteli kezelésének sajátosságait, a kutatás-fejlesztési projektekhez igénybe vehető adózási kedvezményeket és ezek érvényesítési lehetőségeit, a projekt során létrejövő szellemi termékek nyilvántartásának és vagyonértékelésének szabályait.
 • Vállalati innováció menedzsment iparjogvédelmi szakreferens: Ezt a tanfolyamot részben minden olyan vállalati szakembernek ajánljuk, aki munkája során szellemi alkotásokat hoz létre, ezért meg kívánja ismerni a szellemi alkotások típusait, a magyar jogi szabályozás sajátosságait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait és kötelezettségeit. Másrészt azoknak a vállalati szakembereknek ajánljuk ezt a tanfolyamot, akiknek ismerniük kell a projektciklus különböző szakaszaiban felmerülő alapvetően iparjogvédelmi feladatokat, különös tekintettel a létrehozására kerülő szellemi alkotás jellegének, a tervezett üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítására, a szellemi alkotások használatára és hasznosítására, az ehhez kapcsolódó szerződési formákra, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos iparjogvédelmi kockázatokra és kezelésükre.
 • Vállalati innovációs stratégiai tervezés és kontrolling: Ezt a tanfolyamot azoknak a vállalati szakembereknek ajánljuk, akik közvetlenül részt vesznek olyan vállalatok stratégiai tervének kialakításában, amelyek a tervezési időszakban építeni kívánnak a kutatás-fejlesztésre és/vagy innovációra. Ennek megfelelően ismerniük és számszerűsíteniük kell a kutatás-fejlesztés és az innovációs projektek egyedi kockázati jellemzőit, azonos alapon minősíteni és rangsorolniuk kell a projektötleteket, és objektív alapon javaslatot kell tenniük a vállalat lehetőségeit és célkitűzéseit legjobban megközelítő kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósítására, és biztosítaniuk kell a megvalósítás és a hasznosulás visszamérésének feltételeit is.
 • Bevezetés a vállalati innováció menedzsmentbe: Ez a tanfolyamot bátran ajánlható minden olyan vállalati szakembernek, aki meg kívánja ismerni és érteni az innováció menedzsment működését és szükségességét, az érintett vállalati szervezeti egységek projektciklushoz igazodó feladatait, és ezek egymással való összefüggését.

Összefoglaló táblázat az ajánlott tanfolyami típusokról:

MegnevezésModulokÓraszám
Vállalati innovációs menedzsment szakértőK1, K2, K3, K4, K530
Vállalati innovációs projektmenedzserK3, K4, K520
Vállalati innováció menedzsment számviteli és adózási szakreferensK1, K2, K411
Vállalati innováció menedzsment iparjogvédelmi szakreferensK1, K514
Vállalati innovációs stratégiai tervezés és kontrollingK1, K210
Bevezetés az innováció menedzsmentbeK1 2

2. Felnőttképzési rendszerben történő minősítés szerint

Tanfolyamaink a felnőttképzési rendszerben történő minősítésük szerint 3 csoportba sorolhatók:

 • Felnőttképzési rendszerben minősített tanfolyami oktatás: Amennyiben hallgatónk felnőtt képzési rendszerben minősített tanfolyami oktatás keretében kíván részt venni oktatási programunkon, arra több minősített tanfolyami oktatás keretében is lehetősége van. Ebben az esetben az oktatásra a választott tanfolyam tartalmának megfelelő tananyag felhasználásával kerül sor. Mivel minősített tanfolyamaink a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti D” képzési körben soroltak, ezért a társaságunk a tanfolyam sikeres elvégzése esetén a jogszabályi feltételeknek megfelelő hivatalos tanúsítványt bocsát ki a hallgató részére, amelyben igazolja a tanúsított tanfolyamon való részvételt. Ezt a formát alkalmazzuk az előre, adott időpontra és helyszínre meghirdetett tanfolyamaink esetén.
 • Felnőttképzési rendszerben minősített oktatás: Lehetőség van arra, hogy hallgatónk saját igényei szerinti állítsa össze az elvégezni kívánt tanfolyam szakmai tartalmát az 5 db szakmai modul, 16 db tananyagrészének felhasználásával. Társaságunk rendelkezik felnőttképzési engedéllyel, és a tananyagrészek rövidesen önállóan is minősítésre kerülnek a felnőttképzés rendszerében. Ennek megfelelően társaságunk az ilyen esetekben is tud majd a felnőttképzési rendszerben minősített oktatást nyújtani. Minősített képzéseinkről társaságunk a jogszabályi feltételeknek megfelelő tanúsítványt bocsát ki a tanfolyam sikeres elvégzése esetén, amelyben igazolja az adott tananyagrész sikeres felvételét. Ezt a formát a kihelyezett vállalati oktatások esetén alkalmazzuk, ahol a tanfolyam tartalma és lebonyolítási formája a megrendelő vállalat igényéhez alkalmazkodik.
 • Felnőtt képzésben nem minősített oktatás: Amennyiben hallgatók (megrendelőnk) nem ragaszkodik a felnőttképzési rendszerben kibocsátható igazolásokhoz, nem kíván igazodni a felnőttképzés rendszerében kötelezően előírt formaságokhoz, szabadon kívánja alakítani a tanfolyam szakmai tartalmát és időpontját, társaságunk a felnőttképzési rendszeren kívüli oktatás keretében is biztosítani tudja az oktatási program lebonyolítását. Ebben az esetben is igazoljuk az oktatás sikeres lebonyolítását, azonban nem tudnunk a jogszabályi feltételeknek megfelelő tanúsítványt kibocsátani. Ezt a formát a kihelyezett vállalati oktatások esetén alkalmazzuk.

Összefoglaló táblázat a lehetséges tanfolyami típusokról:

MegnevezésTartalma Igazolás
Felnőttképzési rendszerben minősített tanfolyami oktatásMinősített tanfolyam szerint Tanúsítvány
Felnőttképzési rendszerben minősített oktatásBármely tananyagrészTanúsítvány
Felnőttképzési rendszerben nem minősített oktatásBármely tananyagrészCertificate

3. Megrendezés módja szerint

 • Előre meghirdetett tanfolyami oktatás: Társaságunk a felnőttképzési rendszerben minősített tanfolyami oktatást előre meghirdetett tanfolyamok formájában biztosítja. Ebben az esetben a tanfolyami programok szakmai tartalma, a képzés helye és az időpontja előre meghirdetésre kerül. A képzési napok általában keddi munkanapokra esnek, minden oktatási nap legfeljebb 6x1 óra időtartamú oktatásból áll, ahol 45 perces órák és 15 perces szünetek, valamint 1 óra ebédszünet van, Egész napot igénylő oktatás esetén az oktatás kezdése 9 óra. Délelőtti órák 9-12 óra. Ebédszünet: 12-13 óra. Délutáni órák: 13-16 óra. Igény szerinti konzultáció: 16-17 óra. Társaságunk a képzés helyén frissítőt és étkezést biztosít.
 • Kihelyezett vállalati tanfolyamok: Társaságunk a felnőttképzési rendszerben minősített oktatás keretében tud kihelyezett vállalati oktatását tartani. Ebben az esetben a tanfolyam szakmai tartalma, a képzés helye és időpontja a megrendelővel történő megállapodás alapján kerül meghatározásra. A kihelyezett vállalati tanfolyamok esetén a tanfolyamok egész napos oktatás keretében folynak, ahol a napon belüli oktatás szakmai tartalmát a moduloknak megfelelő szakmai tartalom szerint alakítjuk ki. Többnapos képzés esetén a képzési napokat a megrendelő igényei szerint egy időszakra összevonva (egymást követő napokon), vagy a képzési napok számával megegyező hetekre szétosztva határozzuk meg. Ajánlásunk szerint az oktatási napok legfeljebb 6x1 óra időtartamú oktatásból állnak, ahol 45 perces órák és 15 perces szünetek, valamint 1 óra ebédszünet van. Egész napot igénylő oktatás esetén, az oktatás kezdése 9 óra. Délelőtti órák 9-12 óra. Ebédszünet: 12-13 óra. Délutáni órák: 13-16 óra. Igény szerinti konzultáció: 16-17 óra. Az oktatás helyéről és a hallgatók ellátásáról a megrendelő gondoskodik.

További kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Kiemelt referenciáink


Innováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referencia
Innováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referencia

Most induló tanfolyamok

Tekintse meg rövidesen induló innováció menedzsment tanfolyamainkat!

A tanfolyamokhoz

Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu