Menüpontok

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Innováció-menedzsment weboldalt üzemeltető Glósz ls Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5.; cégjegyzékszáma: 01-09-469866; adószáma: 12153095-2-41 ; email elérhetőség: glosz@glosz.hu, telefonszám: +36 1 302 4443; továbbiakban: Szolgáltató) és a Glósz és Tsa. Kft. által az Innováció-menedzsment weboldalon(továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.innovacio-menedzsment.hu webcímen található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. Az Innováció-menedzsment weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. Az Innováció-menedzsment weboldal üzemeltetését a Glósz és Tsa. Kft. végzi.

Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5.
Telefonszám: +36 1 302 4443
Email: glosz@glosz.hu

2. Ajánlatkérés, megrendelés

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal ajánlatkérés rovatában, vagy az egyes aloldalakon általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre, szolgáltatásra vonatkozóan ajánlatkérést állítsanak össze, ajánlatkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével az ajánlatkérést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.

2.2. A beérkezett ajánlatkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, termék tekintetében pontos ajánlatot küldenek az ajánlatkérőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.

2.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

2.4. A beérkezett megrendeléseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik a megrendelővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, a legyártandó termék tekintetében pontosított ajánlatot és/vagy szerződést küldenek az megrendelőnek. Az ajánlat és a szerződés érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség időt kell tekinteni.
A felek között a szerződés minden esetben az ajánlat írásos elfogadásával vagy a szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.

3.  Hírlevél szolgáltatás, fel és leíratkozás

3.1. A weboldal látogatóinak lehetősége van feliratkozni hírlevél szolgáltatásunkra, mely szolgáltatást jelen szerződési feltételek és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával és a hírlevél feliratkozás modul név és e-mail cím mezők kitöltésével, majd a felíratkozás gombra kattintással igényelhetik. A hírlevél feliratkozáskor a fenti adatok megadásával a látogató feljogosítja a Glósz és Társa Kft.-t, hogy tájékoztatást küldhessen közvetlenül vagy egy általa megbízott hírlevél szolgáltatón keresztül szolgáltatásairól, aktuális ajánlatairól, a szakterülethez kapcsolódó érdekességekről, újdonságokról, vagy felhívja figyelmét egy olyan információra, amely a tevékenységi köréhez kapcsolódik.

3.2. A hírlevélre történő feliratkozáskor a felíratkozó kifejezetten egyetért és hozzájárul, hogy megadott személyes adatait (név, e-mail cím) a Glósz és Társa Kft. hírlevél küldés céljából tárolja és feldolgozza.

3.3. A megadott személyes adatok a weboldal látogatójának kérésére, adatkezelési céljuk megváltozása vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta után törlésre kerülnek.

3.4. A hírlevelezési szolgáltatásról leíratkozni írásban, emailen és automatikusan bármikor lehetséges.

A megadott hozzájárulását a hírlevél kiküldéséhez bármikor visszavonhatja az aktuális hírlevél végén megjelenő leíratkozási linkre kattintva, vagy az ott található e-mail címre küldött üzenet segítségével.
Lehetőség van a weboldal alján található hírlevél leírtakozás linkre kattintva az e-mail cím megadásával is kezdeményezni a hírlevelezési listáról történő leíratkozást. Ebben az esetben az oldal egy emailt küld az adott címre és az abban található megerősítő linkre kattintva történik meg a leíratkozás.
A fentiek mellett természetesen a szolgáltató számára küldött e-mailben is lehetséges leíratkozni hírlevél szolgáltatásunkról.

3.5. A leíratkozást követően a hírlevelezéshez megadott személyes adatok végérvényesen és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.

4. Egyebek

4.1 Az Innováció-menedzsment weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

4.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Innováció-menedzsment weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős az Innováció-menedzsment weboldalhoz való kapcsolódásáért és az Innováció-menedzsment weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

4.3 Az Innováció-menedzsment weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél az Innováció-menedzsment weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

4.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Törvényszék joghatóságát kötik ki.

4.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2015.08.01.

Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!
Friss innovációs híreink
Sajtó megjelenéseink - 2018.12.-2019.02.
Kutatás-fejlesztés, innováció, innovációmenedzsment témakörben számos sajtó megjelenéssel büszkélkedhetünk a terület iránt érdeklődő TV-k, újságok, online magazinok területéről. Az alábbiakban a legfrisebb sajtómegjelenéseinket soroltuk fel, a kivonatban található linkre kattintva tudja a teljes cikket elolvasni.
Szoftverfejlesztés és adókedvezmények
Szoftverfejlesztéssel foglalkozó vállalkozások számára jelenthet komoly segítséget, hogy a szoftverfejlesztést részben vagy egészben kutatás-fejlesztés tevékenységként végezve akár a teljes fejlesztési költség 10-12 százalékának megfelelő adókedvezmény is elérhető, amit a társasági (TAO) és a helyi iparűzési adó (HIPA) rendszerében lehet érvényesíteni.
Innováció vagy kutatás-fejlesztés?
Az innováció és a kutatás-fejlesztés viszonylag gyakran használt fogalmak, naponta találkozunk velük, mégsem egyszerű eligazodni közöttük, ha adott környezetben próbáljuk alkalmazni őket. Az innováció illetve a kutatás fejlesztés némileg mást jelent egy egyetemi kutató számára és a gazdaság szereplői számára, ahol alapvetően elsődleges cél a versenyképesség és az eredményesség.

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu