Menüpontok

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Innováció-menedzsment weboldalt üzemeltető Glósz ls Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5.; cégjegyzékszáma: 01-09-469866; adószáma: 12153095-2-41 ; email elérhetőség: glosz@glosz.hu, telefonszám: +36 1 302 4443; továbbiakban: Szolgáltató) és a Glósz és Tsa. Kft. által az Innováció-menedzsment weboldalon(továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.innovacio-menedzsment.hu webcímen található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. Az Innováció-menedzsment weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. Az Innováció-menedzsment weboldal üzemeltetését a Glósz és Tsa. Kft. végzi.

Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5.
Telefonszám: +36 1 302 4443
Email: glosz@glosz.hu

2. Ajánlatkérés, megrendelés

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal ajánlatkérés rovatában, vagy az egyes aloldalakon általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre, szolgáltatásra vonatkozóan ajánlatkérést állítsanak össze, ajánlatkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével az ajánlatkérést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.

2.2. A beérkezett ajánlatkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, termék tekintetében pontos ajánlatot küldenek az ajánlatkérőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.

2.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

2.4. A beérkezett megrendeléseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik a megrendelővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, a legyártandó termék tekintetében pontosított ajánlatot és/vagy szerződést küldenek az megrendelőnek. Az ajánlat és a szerződés érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség időt kell tekinteni.
A felek között a szerződés minden esetben az ajánlat írásos elfogadásával vagy a szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.

3.  Hírlevél szolgáltatás, fel és leíratkozás

3.1. A weboldal látogatóinak lehetősége van feliratkozni hírlevél szolgáltatásunkra, mely szolgáltatást jelen szerződési feltételek és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával és a hírlevél feliratkozás modul név és e-mail cím mezők kitöltésével, majd a felíratkozás gombra kattintással igényelhetik. A hírlevél feliratkozáskor a fenti adatok megadásával a látogató feljogosítja a Glósz és Társa Kft.-t, hogy tájékoztatást küldhessen közvetlenül vagy egy általa megbízott hírlevél szolgáltatón keresztül szolgáltatásairól, aktuális ajánlatairól, a szakterülethez kapcsolódó érdekességekről, újdonságokról, vagy felhívja figyelmét egy olyan információra, amely a tevékenységi köréhez kapcsolódik.

3.2. A hírlevélre történő feliratkozáskor a felíratkozó kifejezetten egyetért és hozzájárul, hogy megadott személyes adatait (név, e-mail cím) a Glósz és Társa Kft. hírlevél küldés céljából tárolja és feldolgozza.

3.3. A megadott személyes adatok a weboldal látogatójának kérésére, adatkezelési céljuk megváltozása vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta után törlésre kerülnek.

3.4. A hírlevelezési szolgáltatásról leíratkozni írásban, emailen és automatikusan bármikor lehetséges.

A megadott hozzájárulását a hírlevél kiküldéséhez bármikor visszavonhatja az aktuális hírlevél végén megjelenő leíratkozási linkre kattintva, vagy az ott található e-mail címre küldött üzenet segítségével.
Lehetőség van a weboldal alján található hírlevél leírtakozás linkre kattintva az e-mail cím megadásával is kezdeményezni a hírlevelezési listáról történő leíratkozást. Ebben az esetben az oldal egy emailt küld az adott címre és az abban található megerősítő linkre kattintva történik meg a leíratkozás.
A fentiek mellett természetesen a szolgáltató számára küldött e-mailben is lehetséges leíratkozni hírlevél szolgáltatásunkról.

3.5. A leíratkozást követően a hírlevelezéshez megadott személyes adatok végérvényesen és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.

4. Szakmai információ, know-how letöltése

4.1. Az Innováció-menedzsment weboldalon bizonyos információk, szolgáltatást, szolgáltatás know-how-t részletező nyomtatványok elérése és letöltése csak a látogató név, e-mail és telefonszámának megadását követően van lehetőség, ahol az információt az adatok megadását követően direkt a felhasználó e-mail fiókjába továbbitja a weboldal.

4.2. A kiválasztott információk megküldését követően a szolgáltató munkatársai további a szolgáltatáshoz, az adott információkörhöz kapcsolódó segítségnyújtás céljából e-mailen, telefonon megkereshetik az információt letöltő felhasználót.

4.3. A megkeresést követően - amennyiben a kapcsolati adatokra már nincs szükség - a szolgáltató haladéktalanul törli a felhasználó személyes és kontakt adatait adatbázisából, de a törlésre mindenképpen sor kerül legkésőbb az adatok megadását követő 30. napon.

4.4. A dokumentum letöltéséhez szükséges adatok megadásakor az igénylő kifejezetten egyetért és hozzájárul, hogy megadott személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) a Glósz és Társa Kft. az információ elküldése és esetleges megkeresés céljából tárolja és feldolgozza.

5. Szerzői jogok

5.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

5.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

5.3 Abban az esetben, ha az Innováció-menedzsment weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat, illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

6. Egyebek

6.1 Az Innováció-menedzsment weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

6.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Innováció-menedzsment weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős az Innováció-menedzsment weboldalhoz való kapcsolódásáért és az Innováció-menedzsment weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

6.3 Az Innováció-menedzsment weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél az Innováció-menedzsment weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

6.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Törvényszék joghatóságát kötik ki.

6.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2019.11.12.

Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!
Friss innovációs híreink
Vállalati innováció menedzsment? Szükséges ez nekünk?
Amikor innováció menedzsment szolgáltatás igénybevételét javasoljuk vállalatoknak kutatás-fejlesztési vagy innovációs projektjeik sikeres megvalósításához, gyakran kételyüknek adnak hangot. Pedig a vállalatok nagy része rendszeres jelleggel kutatás-fejlesztési és/vagy innovációs tevékenységet végez, csak nincs vele tisztában. Ez pedig üzleti hátrányt jelent.
A kutatás-fejlesztés helyzete Magyarországon
Egy vállalkozás, vállalat, régió, vagy ország aktuális és várható jövőbeni versenyképességének megítéléséhez az egyik legjobb támpont a kutatás-fejlesztés, az innováció helyzetének vizsgálata és megértése. Hazánk ezen a területen a középmezőnyben szerepel európai összehasonlításban, de a jelenlegi kormányzat deklarált célja, hogy 2030-ra a jelentős innovátorok közé emelkedjen Magyarország.
Sajtó megjelenéseink - 2018.12.-2019.02.
Kutatás-fejlesztés, innováció, innovációmenedzsment témakörben számos sajtó megjelenéssel büszkélkedhetünk a terület iránt érdeklődő TV-k, újságok, online magazinok területéről. Az alábbiakban a legfrisebb sajtómegjelenéseinket soroltuk fel, a kivonatban található linkre kattintva tudja a teljes cikket elolvasni.

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu