Menüpontok

Innováció Menedzsment

Innováció Menedzsment Akadémia

Gyakorlatorientált innovációmenedzsment képzés vállalati szakemberek részére

A hazai oktatási rendszer eddig adós maradt a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek szakszerű lebonyolításához szükséges gyakorlatközpontú innovációmenedzsment és iparjogvédelmi oktatással. A hazai vállalatok nagy része ezért nem tudja, hogy üzleti tevékenysége során kutatás-fejlesztési és/vagy innovációs tevékenységet is folytat. Így az érintett projektek nem kerülnek szakszerűen végrehajtásra. A vállalkozások nem tudják jól kihasználni a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységben rejlő közvetlen és közvetett lehetőségeket. Sajnos sok fél információ és félreértés is van a köztudatban, ami pedig a vállalatok jövőbeli kutatás-fejlesztési és innovációs lehetőségeit is korlátozza.

Ezt a hiányt ismerte fel társaságunk a Glósz és Társa Kft., és 2016-ban magán kezdeményezéssel megalapította az Innováció Menedzsment Akadémiát. Ez a program a vállalati gyakorlatban jól hasznosítható képzések formájában vezeti be az érdeklődő szakembereket a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek világába. A képzési program résztvevői a vállalati gyakorlatban közvetlenül alkalmazható módszereket sajátítanak el az innovációmenedzsment területéhez kapcsolódóan.

A képzés 5 nagyobb szakmai egységre tagolódik:

Első része bevezetés, amely azt mutatja be, hogy az innovációmenedzsment hogyan és miért tekinthető a vállalati kutatás-fejlesztési projektek sikeres megvalósításához szükséges eszköznek. Második része stratégiai tervezés, amely ahhoz nyújt segítséget, hogy a vállalati szakemberek le tudják írni a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek alapját képező projektötleteket, és az arra alkalmas ötletből minősíthető és értékelhető jellemzőkkel rendelkező innovációs stratégiát tudjanak felépíteni. Harmadik része innovációs projektmenedzsment, amely a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek sajátos jellemzőinek számbevételét követően, gyakorlati módszertant mutat be a projektek szakmai tervezéséhez, a munkaterv összeállításához, valamint az eredménytermékek dokumentálásához. Negyedik része célirányos számviteli és pénzügyi ismereteket ad át. Bemutatja a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek számviteli sajátosságait, az adókedvezmények igénybevételének, a szellemi alkotások értékelésének módszertanát és eszközeit. Ötödik része iparjogvédelmi ismeretek tartalmaz, amely a szellemi alkotásokkal kapcsolatos hazai jogi szabályozás bemutatását követően, a projektek jellemző életciklusának megfelelően csoportosítva vezeti be a szükséges iparjogvédelmi intézkedések megismerésébe a hallgatókat.

Innováció menedzsment képzés fő részei:

K1. Bevezetés az üzleti célú vállalati innovációmenedzsmentbe

Az innovációmenedzsment célirányos gazdasági és iparjogvédelmi intézkedések összessége. Stratégiai gondolkodást igényel, eredményeként sok tudatos fejlesztés és a tudatosságban való fejlődés valósul meg. Ahogy a múltban egyre több vállalkozás felismerte, hogy megfelelő stratégiai tervezés nélkül nem tud versenyképes, fejlődőképes maradni, úgy mostanában az is világossá válik, hogy az innovatív és szellemi tulajdonukkal tudatosan gazdálkodó szervezeteké a jövő. Aki hamarabb bekapcsolódik a folyamatba, helyzeti előnyhöz jut a többi vállalkozáshoz képest.

Az innovációmenedzsment elemei segítik a vállalatot, hogy kutatás-fejlesztési vagy vállalati innovációs tevékenységét jól tervezetten, a cég számára lehető legnagyobb haszonnal végezhesse, miközben folyamatosan emeli a cég értékét. A műveléséhez szükséges pénzügyi, gazdasági, innovációs jogi szakértelem, valamint az iparban fontos szakterületek alapos ismerete.

Több, mint 20 éve működő cégünknél szerencsésen találkozott a pénzügyi, gazdasági és iparjogvédelmi szakértelem, majd az innovációmenedzsment folyamatának kidolgozásával, a lehetőségeket felismerve, tudatosan bővítettük az innovációmenedzsmenttel foglalkozó munkacsoportunkat, amely ma válogatott szaktudású szakemberekből áll össze.

A képzési részhez tartozó modulok rövid ismertetése

 • K1.M1. Az üzleti célú vállalati innováció alapjai
  Ha megvan a kreatív ötlet, amely alapja lehet a fejlesztésnek, az csak akkor válik innovációvá, ha meg is valósul. A hatékony végrehajtáshoz viszont fontos az innováció alapfogalmainak sajátos, a vállalati működés szempontjából történő értelmezése. Ebben az előadásban elsajátíthatja az innováció alapfogalmait, a hazai jogi szabályozást és az üzleti célú vállalati innovációs projektek általános jellemzőit valós példákon keresztül.
 • K1.M2. Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment alapjai
  Ebben a modulban valós, gyakorlati példákon keresztül mutatjuk meg, hogy milyen intézkedésekkel és hogyan lehet hatékonyan lebonyolítani egy innovációs projektet. Ez a vállalati innovációmenedzsment feladata. A projektek tartalmi és tervezési jellemzői mellett azt is megismerheti, hogy a vállalat egyes szakmai és szervezeti egységei hogyan tudnak célirányosan együttműködni a folyamatban.
 • K1.M3. Az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment rendszere
  Lépésről lépésre az innovációs projekt életciklusain keresztül. Ebben a modulban átadjuk azt a 18 célirányos és szervezett intézkedést, amelyek lefedik az üzleti célú vállalati innovációs projektek hatékony megvalósításához szükséges feladatokat a gyakorlatban.

K2. Innovációs stratégiai tervezés

Az innovációmenedzsment célirányos gazdasági és iparjogvédelmi intézkedések összessége. Stratégiai gondolkodást igényel, eredményeként sok tudatos fejlesztés és a tudatosságban való fejlődés valósul meg. Ahogy a múltban egyre több vállalkozás felismerte, hogy megfelelő stratégiai tervezés nélkül nem tud versenyképes, fejlődőképes maradni, úgy mostanában az is világossá válik, hogy az innovatív és szellemi tulajdonukkal tudatosan gazdálkodó szervezeteké a jövő. Aki hamarabb bekapcsolódik a folyamatba, helyzeti előnyhöz jut a többi vállalkozáshoz képest.

Az innovációmenedzsment elemei segítik a vállalatot, hogy kutatás-fejlesztési vagy vállalati innovációs tevékenységét jól tervezetten, a cég számára lehető legnagyobb haszonnal végezhesse, miközben folyamatosan emeli a cég értékét. A műveléséhez szükséges pénzügyi, gazdasági, innovációs jogi szakértelem, valamint az iparban fontos szakterületek alapos ismerete.

Több, mint 20 éve működő cégünknél szerencsésen találkozott a pénzügyi, gazdasági és iparjogvédelmi szakértelem, majd az innovációmenedzsment folyamatának kidolgozásával, a lehetőségeket felismerve, tudatosan bővítettük az innovációmenedzsmenttel foglalkozó munkacsoportunkat, amely ma válogatott szaktudású szakemberekből áll össze.

A képzési részhez tartozó modulok rövid ismertetése

 • K2.M1. Vállalati innovációs stratégiai tervezés alapjai
  Mennyire innovatív az ön cégének üzleti modellje? Milyen értékajánlattal fordul a vevőkhöz? Mi a kulcstevékenységeinek és kulcseszközeinek tartalma? Ezek hogyan hatnak a cég versenyképességének csökkenésére? Többek között ezeket a témákat térképezzük fel ebben a modulban.
 • K2.M2. Vállalati innovációs stratégiai tervezés módszertana
  Elmerülünk a tervezéshez szükséges alapokban annak érdekében, hogy le tudjuk szűkíteni azon projektek körét, amelyre fókuszálnunk kell az innovációs stratégiai tervezés során. Csoportokba soroljuk a tervezési szempontokat a tervezési eszköz és döntési kritérium alapján és részletesen bemutatjuk a tervezési folyamatban való érvényesítésükhöz szükséges feladatokat.
 • K2.M3. Vállalati innovációs stratégiai archetípusok
  Az üzleti modellek tartalmuk alapján tipizálhatóak, vagyis mindaz alapján, amit cége a tevékenységével megteremt, megtesz a vevői számára. A magyar gazdaságban jellemzően 4 jellemző üzleti modell archetípus van, ezek alapján adunk stratégiai sablont Önnek ebben a modulban.

K3. Innovációs projektmenedzsment

Az innovációmenedzsment célirányos gazdasági és iparjogvédelmi intézkedések összessége. Stratégiai gondolkodást igényel, eredményeként sok tudatos fejlesztés és a tudatosságban való fejlődés valósul meg. Ahogy a múltban egyre több vállalkozás felismerte, hogy megfelelő stratégiai tervezés nélkül nem tud versenyképes, fejlődőképes maradni, úgy mostanában az is világossá válik, hogy az innovatív és szellemi tulajdonukkal tudatosan gazdálkodó szervezeteké a jövő. Aki hamarabb bekapcsolódik a folyamatba, helyzeti előnyhöz jut a többi vállalkozáshoz képest.

Az innovációmenedzsment elemei segítik a vállalatot, hogy kutatás-fejlesztési vagy vállalati innovációs tevékenységét jól tervezetten, a cég számára lehető legnagyobb haszonnal végezhesse, miközben folyamatosan emeli a cég értékét. A műveléséhez szükséges pénzügyi, gazdasági, innovációs jogi szakértelem, valamint az iparban fontos szakterületek alapos ismerete.

Több, mint 20 éve működő cégünknél szerencsésen találkozott a pénzügyi, gazdasági és iparjogvédelmi szakértelem, majd az innovációmenedzsment folyamatának kidolgozásával, a lehetőségeket felismerve, tudatosan bővítettük az innovációmenedzsmenttel foglalkozó munkacsoportunkat, amely ma válogatott szaktudású szakemberekből áll össze.

A képzési részhez tartozó modulok rövid ismertetése

 • K3.M1. Bevezetés, Projektgenerálási szempontok
  Annak érdekében, hogy az Ön projektje valóban üzleti célú, vállalati és innovációt tartalmazó legyen, ebben a modulban átvesszük az előfeltételek jellemzőit. Megismerjük a különböző típusú projektek megvalósításának bizonytalanságait, és a sikeres tervek kialakításához logikai keretmátrixot építünk esettanulmányok segítségével.
 • K3.M2. Projektgenerálás: szakmai terv
  A projektgenerálás első lépése a szakmai terv kidolgozása, amely rögzíti a törekvés elméleti megalapozását. Ebben a modulban saját módszertanunkat adjuk át, amelynek segítségével kis lépésekben, egyszerű kérdésekre válaszolva, akár a kapott sablont felhasználva megalkothatjuk tetszőleges projekt szakmai tervét.
 • K3.M3. Projektgenerálás: munkaterv
  A második feladatnak tekinthető kutatás-fejlesztési munkaterv kialakításának feltételeit, szabályait és módszertanát adjuk át ebben a modulban, konkrét vállalati projekten keresztül. A munkatervet résztervekre bontjuk és gyakorlati segítséget adunk a kutatás-fejlesztési minősítés kérelmének kidolgozásához is.
 • K3.M4. Szakmai munka dokumentációja
  Gyakorlati példákon keresztül a létrehozott eredménytermék dokumentálásának szükségességét tárjuk fel ebben a modulban, és megnézzük, hogy milyen hátrányt és problémát okozhat az elmaradása. Áttekintjük a szükséges alapismereteket, és 6 lépésből álló eljárási módszertant adunk a know-how dokumentáció elkészítésének és a hasznosítás előkészítésének lebonyolítására.

K4. Innovációmenedzsment számviteli és pénzügyi ismeretek

Az innovációmenedzsment célirányos gazdasági és iparjogvédelmi intézkedések összessége. Stratégiai gondolkodást igényel, eredményeként sok tudatos fejlesztés és a tudatosságban való fejlődés valósul meg. Ahogy a múltban egyre több vállalkozás felismerte, hogy megfelelő stratégiai tervezés nélkül nem tud versenyképes, fejlődőképes maradni, úgy mostanában az is világossá válik, hogy az innovatív és szellemi tulajdonukkal tudatosan gazdálkodó szervezeteké a jövő. Aki hamarabb bekapcsolódik a folyamatba, helyzeti előnyhöz jut a többi vállalkozáshoz képest.

Az innovációmenedzsment elemei segítik a vállalatot, hogy kutatás-fejlesztési vagy vállalati innovációs tevékenységét jól tervezetten, a cég számára lehető legnagyobb haszonnal végezhesse, miközben folyamatosan emeli a cég értékét. A műveléséhez szükséges pénzügyi, gazdasági, innovációs jogi szakértelem, valamint az iparban fontos szakterületek alapos ismerete.

Több, mint 20 éve működő cégünknél szerencsésen találkozott a pénzügyi, gazdasági és iparjogvédelmi szakértelem, majd az innovációmenedzsment folyamatának kidolgozásával, a lehetőségeket felismerve, tudatosan bővítettük az innovációmenedzsmenttel foglalkozó munkacsoportunkat, amely ma válogatott szaktudású szakemberekből áll össze.

A képzési részhez tartozó modulok rövid ismertetése

 • K4.M1. Szellemi vagyongazdálkodás számviteli sajátosságai
  Nem csak pénzügyi szakemberek számára válnak érthetővé a szellemi vagyongazdálkodásra vonatkozó alapvető pénzügyi és számviteli összefüggések ebben az előadásban. Célunk a szellemi vagyongazdálkodás során felmerülő számviteli feladatok teljes körű bemutatása és az előforduló döntési pontok részletes felderítése.
 • K4.M2. Szellemi termékek piaci értékének meghatározása
  A modul célja, a szellemi termékek értékelésével kapcsolatos alapok bemutatása, a piaci érték meghatározásának fontossága és lehetséges módszereinek ismertetése példákon keresztül. A jövedelemtermelő képességet szem előtt tartva vesszük át az elméleti és gyakorlati alapokat, az értékelési módszereket, az egyedi kockázati tényezőket, végül az értékhelyesbítés hatását a vállalat mérlegére.
 • K4.M3. Innovációs projektek adóhatása
  Ebben a modulban valós példák segítségével részletesen átvesszük a vállalati adóalap- és adókedvezmények érvényesítésének módszereit, az elszámolási folyamatok elméletét, valamint gyakorlatban történő alkalmazását a K+F projektekre vonatkozóan. Kitérünk a jogdíjakkal kapcsolatos adóalap-kedvezményekre, ezek igénybevételi feltételeire és az elszámolhatósággal kapcsolatos arányosítás módszereinek alkalmazására is.
 • K4.M4. Innovációs projektekhez kapcsolódó költségek elszámolása
  Ebben a modulban nemcsak megismertetjük az innovációs projektek során felmerülő költségek optimális elszámolását és a dokumentáláshoz szükséges és kellően alátámasztott bizonylatokat, továbbá ezek életútját és felelőseit, de részletesen megmutatjuk a leggyakrabban elkövetett hibákat is.

K5. Innovációs projektek iparjogvédelmi vonatkozásai

Az innovációmenedzsment célirányos gazdasági és iparjogvédelmi intézkedések összessége. Stratégiai gondolkodást igényel, eredményeként sok tudatos fejlesztés és a tudatosságban való fejlődés valósul meg. Ahogy a múltban egyre több vállalkozás felismerte, hogy megfelelő stratégiai tervezés nélkül nem tud versenyképes, fejlődőképes maradni, úgy mostanában az is világossá válik, hogy az innovatív és szellemi tulajdonukkal tudatosan gazdálkodó szervezeteké a jövő. Aki hamarabb bekapcsolódik a folyamatba, helyzeti előnyhöz jut a többi vállalkozáshoz képest.

Az innovációmenedzsment elemei segítik a vállalatot, hogy kutatás-fejlesztési vagy vállalati innovációs tevékenységét jól tervezetten, a cég számára lehető legnagyobb haszonnal végezhesse, miközben folyamatosan emeli a cég értékét. A műveléséhez szükséges pénzügyi, gazdasági, innovációs jogi szakértelem, valamint az iparban fontos szakterületek alapos ismerete.

Több, mint 20 éve működő cégünknél szerencsésen találkozott a pénzügyi, gazdasági és iparjogvédelmi szakértelem, majd az innovációmenedzsment folyamatának kidolgozásával, a lehetőségeket felismerve, tudatosan bővítettük az innovációmenedzsmenttel foglalkozó munkacsoportunkat, amely ma válogatott szaktudású szakemberekből áll össze.

A képzési részhez tartozó modulok rövid ismertetése

 • K5.M1. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapismeretek
  Mindig létrejönnek szellemi alkotások a vállalati KFI folyamatok során, ezért a projektek sikeres megvalósításához a vállalkozásoknak érdeke, hogy a szellemi alkotásokkal célirányosan is foglalkozzanak. Ebben az előadásban megtanítjuk beazonosítani a szellemi alkotásokat, megmutatjuk jogi sajátosságaikat és jellemzőiket, majd az üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítását.
 • K5.M2. Iparjogvédelmi feladatok a szellemi alkotások létrehozásáig és / vagy beszerzéséig
  A projekt megvalósításához szükséges feladatlista felállítását sajátíthatja el ebben a modulban. Részletesen átvesszük a szükséges tennivalókat, a szellemi vagyonkezelés szabályszintű kialakításának lehetséges módját, a külső közreműködőkkel megkötendő vállalkozási szerződéseket, a konzorciumi együttműködési megállapodások feltételrendszerét, adatkezelési és titoktartási megállapodásokat és ezek javasolt feltételeit.
 • K5.M3. Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás
  A vállalati projektek/tevékenységek K+F szempontú minősítése közigazgatási eljárásban zajlik. Ez a modul a jogszabályi alapok és az eljáró hatóság bemutatását, az eljárási szabályok leírását, a kutatás-fejlesztési minősítés típusait, a típusok esetén alkalmazandó szabályokat, valamint a lebonyolítási eljárást és a tennivalókat mutatja be részletesen.
 • K5.M4. Üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítása
  Térképet és útmutatást kap az iparjogvédelmi eljárásokhoz. Az előadás segítségével mérlegelni tudja majd, hogy milyen oltalmi formát válaszon az eredménytermék jellege, tervezett üzleti hasznosítása és a rendelkezésre álló pénzeszközök tükrében. Megismeri a szabadalmi ügyvivők és a szellemi tulajdon hivatalok szerepét, megtanulja az oltalom megszerzésének szakaszat és a célirányos, hatékony lebonyolítás útját.
 • K5.M5. Szellemi alkotások üzleti célú használata
  Az innovációmenedzsment részeként a szellemi alkotást vagyoni jogként hasznosíthatjuk! Az általános jellemzők áttekintését követően a technológiatranszferen és a franchise-on keresztül részletesen is elmerülünk a vagyoni jogok hasznosításának leggyakoribb formáiban. Gyakorlati útmutatást adunk ezek megvalósításához egy 4 lépésből álló eljárás bemutatásával.

A képzési program a szakmai egységekhez igazodik és jelenleg egymásra épülő egynapos képzések formájában valósul meg. Minden képzés elméleti és gyakorlati részekből, valamint saját esetre épülő projektfeladatok megoldásából áll. A képzéseket az egyéni jelentkezők részére szervezett csoportos oktatás mellett, kihelyezett vállalati képzés formájában is működtetjük. Társaságunk felnőttképzési nyilvántartási számmal és engedélyszámmal rendelkezik, ezért résztvevőink a képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt kapnak.

Oktatóink gyakorló innovációs szakemberként nagyszámú vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projekt sikeres megvalósítását segítették, a képzési program szakmai alapjait képező projektmenedzsment, számviteli és pénzügyi, valamint iparjogvédelmi területen.

Képzéseinket azoknak a vállalati szakembereknek ajánljuk, akik szeretnék a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projekt teljes életciklusát átlátni, a munkakörük ellátásához szükséges tudásukat kiegészíteni, folyamatban lévő kutatás-fejlesztési projektjeiket eredményesen lebonyolítani. Tapasztalatok szerint a hazai vállalkozások versenyképessége szempontjából is egyre meghatározóbb jelentőségű, hogy vezetőik és érintett munkatársaik el tudjanak igazodni az innovációmenedzsment rendszerében. Képzéseink segítségével megszerezhetik az ehhez szükséges gyakorlatorientált tudást.

Felkeltettük érdeklődését? Honlapunkon minden szükséges információt megtalál!

Most induló
képzések

Tekintse meg rövidesen induló innovációmenedzsment képzéseinket!

A képzésekhez

Képzés
típusok

Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő képzéstípust!

A típusokhoz

Jelentkezés
képzéseinkre

Jelentkezzen Innováció Menedzsment Akadémia képzéseinkre on-line!

Jelentkezem

További kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Kiemelt referenciáink


Innováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referencia
Innováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referencia

Most induló tanfolyamok

Tekintse meg rövidesen induló innováció menedzsment tanfolyamainkat!

A tanfolyamokhoz

Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!
Prezentációink letöltése

Az alábbi linkre kattintva megtekintheti, illetve, letöltheti az elmúlt időszakban megtartott prezentációink ppt anyagát:

Prezentációk

KFI projektek sajátosságai

Innovációs projektek menedzsment sajátosságai a hazai KKV-k esetében

Töltse le a 20. Projektmenedzsment Fórumra készült prezentációnkat, amely rávilágít a hazai KKV-k esetében felmerülő olyan jellegű problémákra, mint az üzleti hasznosulás kérdése, vagy a projekt megvalósítása közben felmerülő kockázatok. Az előadás anyagából azt is kiderül, hogy milyen hatékony megoldások léteznek a problémák kezelésére, és hogy érdemes szakszerűen felépíteni egy innovációs projektet.

Letöltés

Innovációmenedzsment tanácsadás

Az alábbi linkről letölthető díjtáblázatunk K+F és iparjogvédelmi tanácsadási feladatokhoz. Kérdés esetén kérje tanácsadóink segítségét a kapcsolat menüpontban.

Letöltés

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu