Menüpontok
Híreink - innováció, kutatás-fejlesztés

Üzleti célú vállalati innováció

Mit jelent az üzleti célú vállalati innováció fogalma? Miért szükséges az üzleti célra irányuló, vállalati környezetbe végrehajtott innováció megkülönböztetése?

 

Üzleti innováció

Vállalati innováció

Az innováció a vállalati gyakorlatban azt jelenti, hogy az innovációs tevékenység eredményeként a vállalat kínálatának és adottságainak bővítése történik meg. A hatályos jogi szabályozás szerint a kínálat a vállalat által adott időpontban értékesített termékeket és/vagy szolgáltatásokat, míg az adottságok azoknak a feltételeknek az összességét jelenti, amelyek a kínálat és/vagy a szolgáltatások létrehozásának és működtetésének hátterét biztosítják. Ide sorolhatók a vállalat által használt műszaki, szervezési, pénzügyi, gazdasági eljárások, immateriális és tárgyi eszközök, és a személyi feltételek is. A vállalati gyakorlatban tehát a sikeres innovációs tevékenység eredménye (amelyet összefoglaló néven eredményterméknek nevezünk) minden esetben új vagy lényegesen megújított termék, szolgáltatás, vagy az ezek előállítási és működtetési hátterét biztosító, szélesebb körben vett új vagy lényegesen megújított adottság.

A vállalati innováció eredménye, hasznosulása

A vállalati innovációval kapcsolatban megfogalmazott elvárás, hogy az eredménye, tehát a létrehozott eredménytermék, üzemgazdasági szempontból is hasznos legyen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az innovációs tevékenység során létrehozott eredménytermékeknek üzleti, és ezen keresztül üzemgazdasági szempontból is minden esetben, mérhetően hasznosulnia kell. A hasznosulás üzemgazdasági szempontból a vállalati környezetben a jövedelmezőségen keresztül mérhető. A hasznosulás iránti elvárás ezért a vállalati környezetben azt jelenti, hogy az eredményterméknek közvetlenül vagy közvetett módon, de minden esetben mérhetően és kimutatható módon hozzá kell járulnia a működés jövedelmezőségének, és a gazdálkodás hatékonyságának javulásához. Mikor tud egy vállalati eredménytermék üzemgazdasági szempontból is mérhető módon hasznosulni? Először is, ha a vállalat keretei között gazdaságosan megvalósítható és előállítható, azaz ipari szempontból validált. Másrészt, ha közvetlenül vagy közvetett módon, a célpiacon felmerülő valós piaci igényt szolgál ki, a célpiac számára elfogadható feltételekkel, azaz piaci szempontból is validált.

Az üzleti célú innováció

Az üzleti célú vállalati innovációval kapcsolatos elvárás tehát egyértelműen, hogy a vállalat olyan új vagy lényegesen megújított terméket, szolgáltatás, eljárást (eredményterméket) hozzon létre innovációs tevékenysége során,

(i) amely ipari környezetben megvalósítató (iparilag validált) és versenyképesen hasznosítható (piaci szempontból validált),

(ii) és amely üzemgazdasági szempontból is hasznos, tehát használatával vagy hasznosításával hozzájárul a vállalati működés jövedelmezőségének és hatékonyságának a javulásához.

Ezek a jellemzők egyértelmű utat jelölnek ki az innovációs tevékenység vállalati környezetben történő tervezése és megvalósítása során. Egyértelművé teszik, hogy a vállalatok csak olyan innovációs projekteket tudnak megvalósítani, amelyek üzleti szempontból hasznosulnak, és ennek során a megvalósítási kockázatukkal arányos megtérülést hoznak. Ez merőben eltérő megközelítés például a nonprofit környezetben végrehajtott alapkutatással szemben.

Az üzleti célú vállalati innováció, az üzleti innováció egy másik nézőpontból is egyedi megközelítést igényel. A vállalatok innovációs tevékenysége ugyanis a vállalati gazdálkodás feltételeinek megfelelően csak az eszközök és a források kötött keretében tud működni. Ez korlátozott erőforrásokat jelent, még abban az esetben is, ha az innovációs tevékenység megvalósítása külső források bevonásával történik. A külső források bevonása ugyanis csak a saját forrásokkal arányos mértékben lehetséges, ezért vállalatok pénzügyi forrásbevonási lehetőségei (normális forráspiaci feltételek esetén) korlátosak. Az innovációs tevékenység tervezése során az innovációs célra igénybe vehető saját források ezért egyértelműen kijelölik a vállalati innovációs tevékenység tervezési és megvalósítási korlátait. A gyakorlatban ezért a vállalatok innovációs tevékenységének a rendelkezésre álló forráskeretek között is eredményesnek kell lennie, azaz a vállalati innovációs tevékenységnek minden esetben üzleti célra alkalmas eredményterméket kell létrehoznia.

Másrészt minden vállalati erőforrás-felhasználásnak ára, azaz vállalkozásfinanszírozási szempontból költsége van. Ez pedig az innovációs tevékenység megtérülésével kapcsolatban is egyértelmű, ráadásul a kockázattal arányos korlátokat jelöl ki. Így a vállalati innovációs tevékenység során a vállalat aktuális helyzetéhez igazodó, ezért szükséges, és az innovációs tevékenység kockázatával arányos, ezért elvárt többlet megtérülési feltételek is egymással összeadódó, egyértelmű korlátot határoznak meg az innovációs tevékenység tervezése és megvalósítása során.

Az üzleti célú vállalati innováció ezért önálló kategóriába sorolandó, és annak megfelelő megközelítést igényel az innováció területén.

Ha mélyebben is érdeklődik az üzleti célú vállalati innováció sajátosságai, tervezési, és megvalósítási feltételei iránt, megtanulná és alkalmazná az üzleti célú vállalati innovációmenedzsment technológiáját, szíves látjuk tanfolyamainkon! Az Innovációmenedzsment Akadémia gyakorlatorientált rövid idejű tanfolyamok keretében vezeti be az érdeklődőket az üzleti célú vállalati innováció világába. Bővebben, aktuális tanfolyamok » üzleti célú vállalati innováció tanfolyamok.

Kapcsolódó szolgáltatásaink
Innovációs stratégia kialakítása
A cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció és stratégia kialakítása. A pontos stratégia segít a cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció kialakításában, elkészül a stratégiai döntéshozatalt támogató dokumentum.
Innovációs projekt finanszírozása
Az innováció projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítása.  A szolgáltatás a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források felkutatása mellett az igénylés teljes folyamatában is segítséget nyújt, végig kíséri a megrendelőt a szerződéskötésig.
Projektmenedzsment - innováció, K+F
Innovációs, K+F projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósítása. A szolgáltatás tapasztalt szakemberekkel segíti a projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósítását, az innovációs, K+F projekthez kapcsolódó területek támogatását.
Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!
Hírlevél feliratkozás
Kérjük adja meg az e-mail címét, hogy értesülhessen az új lehetőségekről, a legfrissebb tartalmakról!
Kérjen ajánlatot!

Adatai megadásával Ön egyszerűen és gyorsan kérhet ajánlatot!

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu