Menüpontok
Híreink
2016-06-15

K+F és innovációs pályázat a közép-magyarországi régiónak

A „Vállalati_KFI_16 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázat keretében a korábbinál lényegesen kedvezőbb feltételekkel igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik megvalósításához a közép-magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok.

 

Ez a pályázat új vagy módosított termékek, technológiák és/vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez nyújt 80-500 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást, a Közép-Magyarországi Régióban. A pályázatok a kitöltő program megjelenésétől 2016. augusztus 17. napjáig nyújthatók be első alkalommal.

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

A „Vállalati_KFI_16 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázatot a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal hirdette meg június első hetében, 21 milliárd forintos kerettel. A pályázaton a KKV vállalatok és a nagyvállalatok is részt vehetnek, önállóan, vagy más vállalkozásokkal és/vagy egyetemekkel konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására. A felhívás keretében olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez. A pályázat fókuszában a fejlesztési költségek támogatása áll. Így ebben a pályázatban csak a fejlesztési feladatok megvalósításához és/vagy a fejlesztés keretében létrehozott új termékek és szolgáltatások piacra viteléhez közvetlenül szükséges költségek támogatása lehetséges.

A pályázat részletei:

Kik pályázathatnak: A pályázaton az olyan, legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező mikro-, kis- és középvállalatok, valamint nagyvállalatok indulhatnak, amelyek az utolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő statisztikai állományi létszámmal rendelkeztek, és saját tőkéjük nem volt negatív. A pályázaton nem vehetnek részt a mezőgazdasági vagy halászati tevékenységet folytató vállalkozások. A pályázaton önállóan, vagy legfeljebb 3 tagú konzorciumban is el lehet indulni. Figyelem! A pályázat keretében csak a Központi Régióban (Budapest, Pest megye) megvalósításra kerülő fejlesztések támogathatók.

Elnyerhető támogatási összege: 80-500 millió forint. Konzorcium esetén mindem konzorciumi tagra eső támogatási résznek el kell érni a 80 millió forintot.

Támogatás aránya: Kísérlet fejlesztés esetén 25-45 % (eredmények széles körű terjesztése esetén (40-60 %). Ipari kutatás esetén 50-70 % (az eredmények székes körű terjesztése esetén 65-80 %). Csekély összegű támogatás esetén 100 %. Kutatási infrastruktúrára irányuló beruházás esetén 50 %. Vásáron való részvétel esetén 50 %.

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek: Önállóan csak a kísérleti fejlesztés (prototípus kialakítás) költségei támogathatók (bér- és anyagköltség, külső szolgáltatások), és ezek arányának el kell érni a projekt teljes elszámolható költségének 50 %-át. Minden más csak akkor támogatható, ha a támogatott fejlesztésben van kísérleti fejlesztés. Így a kísérleti fejlesztéshez kapcsolódóan támogatható az ipari kutatás költsége, a kutatási infrastruktúra részét képező eszközök és az immateriális javak beszerzése, a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, valamint a kiállításon és a vásáron való megjelenés költsége.

Megvalósítás és vállalások: A támogatott fejlesztést a támogatási döntést követő 24 hónap alatt kell megvalósítani. A pályázónak vállalnia kell a fejlesztés célját képező prototípus létrehozását (adott esetben a fejlesztési eredmények széles nyilvánossághoz való eljuttatását). A fejlesztési eredmény know-how dokumentációban történő rögzítését vagy iparjogvédelmi oltalom megszerzését. A fejlesztés során megvalósított új termékből és/vagy szolgáltatásból, illetve az új technológia hasznosításából, az elnyert támogatás 30 %-át meghaladó árbevétel elérését, és az export árbevétel legalább 5 %-kal történő bővítését (vagy export árbevétel elérését). 1 új kutatás-fejlesztési munkahely létrehozását. A vállalásokat a fejlesztés befejezését követő 2 évben kell teljesíteni.

A pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől lehetséges,
és az első értékelési kör 2016. augusztus 17. napján kerül lezárásra.

Hogyan lehet hatékonyan felkészülni ezekre a pályázatokra?

K+F tanúsítvány megszerzése
Az egyik legfontosabb teendő az ún. K+F tanúsítás megszerzése, a tanúsítási eljárás sikeres lebonyolítása a pályázat tárgyát képező fejlesztésére. A tanúsítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) folytatható le, a fejlesztés és a pályázat benyújtása előtt. Az SZTNH által kibocsátott K+F tanúsítványt, igazolja, hogy a tervezett fejlesztés a hatályos jogszabályok szerinti kutatás-fejlesztési tevékenység, amelyet a kérelmező saját tevékenység körében végzett fejlesztésben valósít meg. Mivel a kutatás-fejlesztési pályázatok esetén ez alapvető feltétele, és a pályázati rendszer köteles elfogadni a tanúsítás eredményét, ezért a tanúsítás megsokszorozza a pályázatok nyerési esélyét. Bővebben a tanúsításról »

(Külön előny, hogy a K+F tanúsítás adókedvezményre is jogosít: A kutatás-fejlesztési projektek esetén adóalap-kedvezmények igénybevételével tovább lehet növelni a kedvezmények körét, a kutatás-fejlesztési projektek vissza nem térítendő támogatás feletti részével csökkenthető a társasági és a helyi iparűzési adó alapja.)

Időben történő felkészülés
Mivel a K+F+I pályázatok az átlagosnál kidolgozottabb pályázati dokumentációt, és nagyobb felkészültséget igényelnek, ezért érdemes időben elkezdeni a munkát: a feltételek, a célok és a lehetőségek vizsgálatát, az ezeknek megfelelő a projekt felállítását, a tanúsítás lebonyolítását, a műszaki, a pénzügyi és az iparjogvédelmi dokumentáció elkészítését. Kérje kollégáink segítségét!

Társaságunk a hazai piacon egyedülálló innovációs menedzsment technológiát alakított ki, amellyel kreatív partnere tud lenni a kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek megvalósításában, a K+F+I pályázati lehetőségek hatékony kihasználásában. Nálunk egy kézben van a kutatás-fejlesztési vagy az innovációs projekt felállítása, a K+F tanúsítvány megszerzése, a pályázatok teljes körű lebonyolítása, az iparjogvédelmi bejelentések és a szerződések elkészítése, az adókedvezmények érvényesítése. 

 Innovációs szolgáltatásunkról bővebben » Innováció menedzsment
 
A K+F tanúsítási szolgáltatásunkról bővebben » K+F tanúsítás

Díjazásunk beépíthető a pályázati költségvetésébe,
ezért költségeinkre 50 %-os támogatást vehet igénybe!

kutatás-fejlesztés

innováció

pályázat

Közép-magyarország

Kapcsolódó szolgáltatásaink
Innovációs stratégia kialakítása
Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiai tervezés
A cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció és stratégia kialakítása. A pontos stratégia segít a cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció kialakításában, elkészül a stratégiai döntéshozatalt támogató dokumentum.
K+F tanúsítvány
K+F, Kutatás-fejlesztési minősítés megszerzése
A hivatalos kutatás-fejlesztési minősítés vagy szakértői vélemény megszerzése. Ez a szolgáltatásunk segíti a vállalkozásokat a jogszabályi feltételek fennállását igazoló kutatás-fejlesztési minősítés(K+F minősítés) megszerzésében, ezért a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezmények kockázatmentes igénybevételének fontos eszköze.
Innovációs projekt finanszírozása
Kutatás-fejlesztési projekt finanszírozásának megteremtése
Az innováció projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítása.  A szolgáltatás a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források felkutatása mellett az igénylés teljes folyamatában is segítséget nyújt, végig kíséri a megrendelőt a szerződéskötésig.
Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!
Friss innovációs híreink
A vállalati innovációk nem jelennek meg a Magyarországról készült nemzetközi statisztikákban
Magyarország a statisztikák szerint sereghajtó az uniós tagországok K+F célú GDP arányos ráfordításai tekintetében. De ha jobban megvizsgáljuk a folyamatokat látszik, hogy a nemzetközi statisztikák akár 25 százalékot is torzíthatnak!
Kutatás-fejlesztési adókedvezmény igénybevételének kockázat csökkentése
A hazai adótörvények már régóta lehetőséget biztosítanak a vállalkozások számára, hogy a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési projektjeikhez kapcsolódóan adókedvezményeket vegyenek igénybe. Ezek a kedvezmények jelenleg három adónemet is érintenek: közvetlenül a társasági és a helyi iparűzési adót, közvetetten pedig az innovációs járulékot.
A K+F GDP arányos súlya Magyarországon
A kutatás fejlesztés területén nagyon jó indikátor az egyes országok tekintetében a k+f tevékenységekre ráfordított forrás mennyisége, amit általában GDP arányosan szokás értelmezni és összehasonlítani. A leginnovatívabb országok a GDP-jük akár több mint 4%-át is kutatásfejlesztésre, innovációra költik, míg vannak országok ahol ez az arány a nem mérhető tartományban van. Magyarország bár folyamatos javulást mutat e tekintetben, de még Európában is csak sereghajtónak számít.
KFI projektek sajátosságai

Innovációs projektek menedzsment sajátosságai a hazai KKV-k esetében

Töltse le a 20. Projektmenedzsment Fórumra készült prezentációnkat, amely rávilágít a hazai KKV-k esetében felmerülő olyan jellegű problémákra, mint az üzleti hasznosulás kérdése, vagy a projekt megvalósítása közben felmerülő kockázatok. Az előadás anyagából azt is kiderül, hogy milyen hatékony megoldások léteznek a problémák kezelésére, és hogy érdemes szakszerűen felépíteni egy innovációs projektet.

Letöltés

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu