Menüpontok

Innovációs Akadémia

Az Innovációs Akadémia rövid-idejű, pragmatikus, a gyakorlatban hasznosítható tanfolyamok formájában vezeti be az érdeklődő szakembereket az Innováció Menedzsment világába. A képzési program résztvevői a munkahelyi gyakorlatban hatékonyan alkalmazható módszereket sajátíthatnak el az innováció menedzsment területéhez kapcsolódóan, a stratégiai tervezés, projektmenedzsment, pénzügyi és számviteli ismeretek, valamint az ipar- és szerzői jogi védelem témaköreiben. A képzést azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik szeretnék a kutatás, fejlesztés és innováció teljes projektciklusát és megvalósítási folyamatát átlátni, a munkakörük ellátásához szükséges tudásukat kiegészíteni, és meglévő, vagy újonnan induló projektjeiket eredményesen végrehajtani.

Képzési program: Innováció menedzsment
1. MODUL
Bevezetés
Alapismeretek
Innováció menedzsment a sikeres innovációs projekt megvalósításának eszköze
2. MODUL
Innovációs kontrolling 1
Innovációs stratégia
Az innovációs projekt és stratégiai terv kapcsolódása
Innovációs
projektmenedzser
3. MODUL
Innovációs projekt-menedzsment 1
Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek egyedi jellemzői
4. MODUL
Innovációs projekt-menedzsment 2
A kutatás-fejlesztési projektek tervezése: elméleti alapok létrehozása
5. MODUL
Innovációs projekt-menedzsment 3
A kutatás-fejlesztési projektek tervezése: munkaterv létrehozása
6. MODUL
Innovációs projekt-menedzsment 4
A kutatás-fejlesztési projektek tervezése: eredménytermékek
Innováció menedzsment
számvitel és pénzügyi szakértő
7. MODUL
Innovációs projektek számviteli és pénzügyi vonatkozásai 1
A kutatás-fejlesztési projektek számviteli sajátosságai
8. MODUL
Innovációs projektek számviteli és pénzügyi vonatkozásai 2
A kutatás-fejlesztési eredmények (szellemi alkotások) értékelése
9. MODUL
Innovációs projektek számviteli és pénzügyi vonatkozásai 3
A kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmények
10. MODUL
Innovációs projektek számviteli és pénzügyi vonatkozásai 4
Kutatás-fejlesztési projektek finanszírozásával kapcsolatos kérdések
Innováció menedzsment
Iparjogvédelem és szerzői jogi
védelem szakértő
11. MODUL
Innovációs projektek iparjogvédelmi és szerzői jogi vonatkozásai 1
Iparjogvédelmi és szerzői jogi alapismeretek az innováció menedzsment szempontjából
12. MODUL
Innovációs projektek iparjogvédelmi és szerzői jogi vonatkozásai 2
Iparjogvédelmi kutatások formái és szerepe a INNOVÁCIÓS projektek megvalósításban
13. MODUL
Innovációs projektek iparjogvédelmi és szerzői jogi vonatkozásai 3
Kutatás-fejlesztési tanúsítás szerepe a INNOVÁCIÓS projektek megvalósításában
14. MODUL
Innovációs projektek iparjogvédelmi és szerzői jogi vonatkozásai 4
Eredménytermékek hasznosításának iparjogvédelmi eszközei
15. MODUL
Innovációs kontrolling 2
Innovációs kontrolling
Az innovációs projektek számszerű értékelése

A tanfolyam segítségével elsajátíthatja, hogyan érdemes az innovációt, az innováció lebonyolítását a leghatékonyabban csinálni, projektalapú megközelítéssel!

Az innováció menedzsment megtanulható?

Az innováció menedzsment komplex feladat, de gyakorlati alkalmazásához szükséges alapismeretek elsajátíthatók. Tanulja meg, mi szükséges a sikeres innováció menedzsmenthez! Ismerje meg tanfolyamainkat!

Innováció menedzsment tanfolyamok
 Gyorsított képzések (3 modul)
Innováció menedzsment vezetőképzésGyorsított képzés vezetőknek (1.,2.,8. modul)
Innováció menedzsment adózási szakértőGyorsított képzés adószakértőknek (1.,2.,9. modul)
Innováció menedzsment kontrolling szakértőGyorsított képzés pénzügyi szakértőknek (1.,2.,15. modul)
 Rövid idejű képzések (7 modul)
Innovációs  projektmenedzserRövid-idejű képzés projektmenedzsereknek (1,2,3,4,5,6,8. modul)
Innováció menedzsment pénzügyi-számviteli szakértőRövid-idejű képzés pénzügyi szakértőknek (1,2,7,8,9,10,15. modul)
Innováció menedzsment ipar- és szerzői jogvédelem szakértőRövid-idejű képzés jogi szakértőknek (1,2,11,12,13,14,15. modul)
 Teljes képzési program (15 modul)
Innováció menedzsment vezető szakértőÖsszes modult érintő képzési program (1-15. modul)
 Egyéni igények szerinti modul választás (1 modul)
Innováció menedzsment szakreferensBármely, szabadon választott modul (egy tetszőleges modul)

Témakörök, modulok, tudnivalók

A tanfolyamok témakörei 15 modulra bontva:

Bevezetés

Innováció menedzsment a sikeres KFI projekt megvalósításának eszköze
Ez egy bevezető előadás, amelyben egyrészt támpontot adunk az innováció menedzsment koncepciónk megértéséhez, másrészt bemutatjuk, hogy az oktatási program miért és hogyan épül fel. Ehhez először meghatározzuk, hogy mit is tekintünk sikeres innovációnak, és rögtön egy feltételezést teszünk, amely szerint a sikeres innovációhoz bizonyos vállalati működési területek és/vagy szervezeti egységek összehangolt együttműködése, azaz innovációs menedzsment szükséges.
tovább a teljes modulra »

 

Innovációs kontrolling 1

A KFI projekt és a stratégiai terv kapcsolódása
A kutatás-fejlesztési és innovációs projektek eredményes megvalósítását alapvetően befolyásolja az az innovációs stratégia, melynek részeként lebonyolításra kerülnek, ezért célszerű megismerni az innovációs projektek és innovációs stratégiák összefüggéseit és kapcsolódását. Ebben a modulban megmutatjuk, hogy az innovációs stratégiák hogyan kapcsolódnak a vállalati tervezési folyamathoz.
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektmenedzsment 1

Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek egyedi jellemzői
A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek a fejlesztések egyedi jellemzőkkel rendelkező, önálló csoportjába sorolhatók, amelyekre vonatkozóan a nemzetközi gyakorlat és a magyar jogszabályozás is egyedi feltételeket (jellemzőket) határoz meg. Akik innováció menedzsmenttel kívánnak foglalkozni, azoknak célszerű ezeket a feltételeket megismerni, mivel a kutatás-fejlesztési és az innovációs projekteket célszerű ezeknek feltételeknek megfelelően létrehozni és bonyolítani.
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektmenedzsment 2

A kutatás-fejlesztési projektek tervezése: elméleti alapok létrehozása
A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek tervezése egyedi módszertan szerinti történik, amelyet a gyakorlatban célszerű a projekt elméleti alapjainak, valamint lebonyolítás gyakorlatának megtervezésére, azaz a munkaterv létrehozására kettébontani. Ebben a modulban azt mutatjuk be, hogy a projektek tervezése során milyen elméleti feltételeket és szempontokat kell figyelembe venni és leírni.
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektmenedzsment 3

A kutatás-fejlesztési projektek tervezése: munkaterv létrehozása
A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek tervezésének második része a munkaterv létrehozása. A munkatervnek tükröznie kell a kutatás-fejlesztési tevékenység tervezett formájának és a projekt elméleti alapjainak megfelelő tudományos módszertant, számba kell vennie, és meg kell jelentenie a projekt tervezett feltételekkel történő megvalósításához szükséges és elégséges erőforrásokat, valamint felhasználásuk tervezett rendszerét.
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektmenedzsment 4

A kutatás-fejlesztési projektek tervezése: eredménytermékek
A kutatás-fejlesztési és az innovációs projekt tervezése során kiemelkedő jelentősége van az eredménytermékekkel kapcsolatos megfontolásoknak, mivel ezek biztosítják a célkitűzések teljes körű elérését, a tervezett hasznosítás kompromisszum-mentes megoldását. Ebben a modulban azonosítjuk a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek lehetséges eredményeit, az eredmények megjelenési formáit, azaz az eredménytermékeket.
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektek számviteli és pénzügyi vonatkozásai 1

A kutatás-fejlesztési projektek számviteli sajátosságai
A kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósítása során, a nyomon követés és a nyilvántartás lehetséges és szükséges eszközei a számviteli nyilvántartások. Ebben a modulban a projektek megvalósítása során megszerzett tapasztalatok alapján mutatjuk be a számviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos megfontolásokat, valamint az ezek értelmezéséhez, gyakorlatban való alkalmazásához szükséges fogalmakat.
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektek számviteli és pénzügyi vonatkozásai 2

A kutatás-fejlesztési eredmények (szellemi alkotások) értékelése
A kutatás-fejlesztési és az innovációs tevékenység jellemzője, hogy a sikeres projektek során létrehozott szellemi alkotások (eredménytermékek) valós piaci értéke eltérhet az előállításuk során felmerülő kiadásoktól, ezért fokozott igény merül fel a valós piaci érték megállapítására irányuló értékelés iránt. A kutatás-fejlesztési eredmények vállalati eszközként történő nyilvántartásba vételének is feltétele a valós piaci érték megállapítása.
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektek számviteli és pénzügyi vonatkozásai 3

A kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmények
A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység az átlagos vállalati fejlesztésnél lényegesen nagyobb kockázattal jár, ezért a projektgazdák törekednek a megvalósítás és a megtérülés kockázatát csökkentő összes lehetséges kedvezmény igénybevételére. A magyar jogszabályok, adókedvezmények nyújtásával támogatják a kutatás-fejlesztési tevékenységet. Ebben a modulban bemutatjuk a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmények, működésük és érvényesítésük rendszerét.
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektek számviteli és pénzügyi vonatkozásai 4

Kutatás-fejlesztési projektek finanszírozásával kapcsolatos kérdések
A kutatás-fejlesztési projektek a legritkább esetben valósulnak saját forrás felhasználásával. Ez részben az ilyen projektek jelentős forrásigényére, részben pedig a megvalósítás kockázatát csökkentő, a megtérülést javító kedvezményes forráslehetőségekre vezethető vissza. Ebben a fejezetben áttekintjük a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek finanszírozásával kapcsolatos alapvetéseket, valamint a külső források bevonásához szükséges főbb tennivalókat.
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektek iparjogvédelmi és szerzői jogi vonatkozásai 1

Iparjogvédelmi és szerzői jogi alapismeretek az innováció menedzsment szempontjából
Az iparjogvédelem és szerzői jog körébe tartozó eljárásoknak jelentős szerepe van a kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek sikeres megvalósításában, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek során létrehozott szellemi alkotások (eredménytermékek) teljes körű és biztonságos hasznosításában. Célszerű ezért megismerni azokat az alapfogalmakat, amelyek az iparjogvédelmi és a szerzői jogi eszköztár innováció menedzsment körében történő alkalmazásához szükségesek.
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektek iparjogvédelmi és szerzői jogi vonatkozásai 2

Iparjogvédelmi kutatások formái és szerepe a KFI projektek megvalósításban
Az iparjogvédelmi dokumentációk olyan széles körű és nyilvános adatbázisok, amelyek célirányos felhasználásával nagymértékben javítható a kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek megvalósításának sikeressége, ezért ennek a modulnak a célja az ehhez szükséges bevezető ismeretek átadása. Először megismerjük az iparjogvédelmi eljárások nyilvánossággal kapcsolatos legfontosabb szabályait...
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektek iparjogvédelmi és szerzői jogi vonatkozásai 3

Kutatás-fejlesztési tanúsítás szerepe a KFI projektek megvalósításában
A kutatás-fejlesztési tanúsítás a projektek közigazgatási eljárásban kérhető előminősítése, melynek nagy szerepe lehet a projektek szakszerű tervezésének támogatásában, az adókedvezményekhez kapcsolódó adózói kockázatok előzetes csökkentésében. Nem kötelező, de valójában erősen ajánlott. Ebben a modulban minden lényeges információt megkap a kutatás-fejlesztési tanúsítási eljárásról. Először áttekintjük a kutatás-fejlesztési tanúsítás történetét, jelenlegi jogszabályi hátterét.
tovább a teljes modulra »

 

KFI projektek iparjogvédelmi és szerzői jogi vonatkozásai 4

Eredménytermékek hasznosításának iparjogvédelmi eszközei
A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek eredménytermékei, akár egymással párhuzamosan, többféle módon kerülhetnek hasznosításra. Ebben a fejezetben áttekintjük a hasznosítás lehetséges formáit, és azokat az iparjogvédelmi eszközöket, amelyek támogatják az adott hasznosítási módot. Először meghatározzuk a hasznosítás lehetséges formáit, különös tekintettel a szellemi alkotás saját tevékenység körében történő közvetlen használatára...
tovább a teljes modulra »

 

Innovációs kontrolling 2

Az innovációs projektek számszerű értékelése
Az innovációs projektekkel szemben is elvárás, hogy eredményességük lehetőség szerint számszerűen is értékelhető legyen, ezért célszerű megismerni az innovációs projektek számszerű értékelésének legfontosabb szempontjait és módszereit. Ebben a modulban először átismételjük a projektötletek innovációs stratégiában is megjelenített kvalitatív és kvantitatív jellemzőit, és bemutatjuk, hogy ezek felhasználásával hogyan állíthatók fel...
tovább a teljes modulra »

 

Hasznos tudnivalók

A képzés moduláris szerkezetű, egymásra épülő 1-napos tanfolyamok formában valósul meg. Minden tanfolyam elméleti, gyakorlati és saját esetre épülő projektfeladatokból áll, és modulvizsgával, azaz a projektfeladat benyújtásával és közös értékelésével zárul. A meghirdetett modulok közül bármelyik tetszőlegesen kiválasztható, önállóan is elsajátítható, illetve az egyéni tanulási igények szerint rövidített képzési programcsomag is összeállítható. A 15 modulból álló teljes tanfolyam heti egy nap (2x2 órás) ütemezéssel kb. 3-4 hónap alatt végezhető el, és a modulvizsgák sikeres teljesítése esetén tanúsítvány megszerzésével zárul.

A képzési napokon 10:00 - 11:30 és 12:30 - 14:00 között tartjuk az órákat. A tanfolyamok minimum 8 és maximum 12 fővel indulnak. A csoportos jelentkezés esetében a tanfolyami napokat a csoporttagok időbeosztásához igazítjuk.

A képzésben való részvétel előfeltétele: felsőfokú végzettség

A képzést sikeresen teljesítők alkalmassá válnak adott gazdasági és/vagy egyetemi környezetben megvalósuló KFI projektek innovációs menedzsment feladatainak ellátására, és átfogó ismereteket szereznek az innováció menedzsment speciális szakterületeihez kapcsolódó gyakorlati módszerek és megoldási lehetőségek alkalmazásáról.

Képzési helyszín

Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Kft.
1051 Budapest,
Arany János utca 15.
III. lph. III. emelet 5. ajtó

Oktatók

Oktatóink tanácsadóként számos vállalati projekt megvalósulását segítették, a kezdetektől a befejezésig, a megvalósításhoz szükséges projektelemek kézben tartásával. Tudásuk és tapasztalatuk komplex rálátást biztosít az innováció menedzsment folyamatainak megismeréséhez és eredményes megvalósításához.


Kiss János József
ügyvezető, szabadalmi ügyvivő,
iparjogvédelmi és innovációs
szakmérnök

Tóth Emese
oktató,
számviteli és pénzügyi tanácsadó

Zsombók András
oktató,
innováció menedzsment tanácsadó

Oktatóinkról bővebben »

Árak

Innováció menedzsment tanfolyamok
 Gyorsított képzések (3 modul)Árak / főIdőpontok
Innováció menedzsment vezetőképzésGyorsított képzés vezetőknek (1.,2.,8. modul)69.000 Ftkeddi napokon
Innováció menedzsment adózási szakértőGyorsított képzés adószakértőknek (1.,2.,9. modul)69.000 Ftkeddi napokon
Innováció menedzsment kontrolling szakértőGyorsított képzés pénzügyi szakértőknek (1.,2.,15. modul)69.000 Ftkeddi napokon
 Rövid idejű képzések (7 modul)Árak / főIdőpontok
Innovációs  projektmenedzserRövid-idejű képzés projektmenedzsereknek (1,2,3,4,5,6,8. modul)150.000 Ftkeddi napokon
Innováció menedzsment pénzügyi-számviteli szakértőRövid-idejű képzés pénzügyi szakértőknek (1,2,7,8,9,10,15. modul)150.000 Ftkeddi napokon
Innováció menedzsment ipar- és szerzői jogvédelem szakértőRövid-idejű képzés jogi szakértőknek (1,2,11,12,13,14,15. modul)150.000 Ftkeddi napokon
 Teljes képzési program (15 modul)Árak / főIdőpontok
Innováció menedzsment vezető szakértőÖsszes modult érintő képzési program (1-15. modul)300.000 Ftkeddi napokon
 Egyéni igények szerinti modul választás
(1 modul)
Árak / főIdőpontok
Innováció menedzsment szakreferensBármely, szabadon választott modul (egy tetszőleges modul)25.000 Ft /fő/modulkeddi napokon

 

Jelentkezés a tanfolyamra »

Érdeklődöm a tanfolyam iránt
Innováció Menedzsment Akadémia
Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!
Prezentációink letöltése

Az alábbi linkre kattintva megtekintheti, illetve, letöltheti az elmúlt időszakban megtartott prezentációink ppt anyagát:

Prezentációk

Kövessen minket a Facebookon!
KFI projektek sajátosságai

Innovációs projektek menedzsment sajátosságai a hazai KKV-k esetében

Töltse le a 20. Projektmenedzsment Fórumra készült prezentációnkat, amely rávilágít a hazai KKV-k esetében felmerülő olyan jellegű problémákra, mint az üzleti hasznosulás kérdése, vagy a projekt megvalósítása közben felmerülő kockázatok. Az előadás anyagából azt is kiderül, hogy milyen hatékony megoldások léteznek a problémák kezelésére, és hogy érdemes szakszerűen felépíteni egy innovációs projektet.

Letöltés

K+F és iparjogvédelmi tanácsadás

Az alábbi linkről letölthető díjtáblázatunk K+F és iparjogvédelmi tanácsadási feladatokhoz. Kérdés esetén kérje tanácsadóink segítségét a kapcsolat menüpontban.

Letöltés

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu