Menüpontok
Híreink - innováció, kutatás-fejlesztés

Innováció vagy kutatás-fejlesztés?

Az innováció és a kutatás-fejlesztés viszonylag gyakran használt fogalmak, naponta találkozunk velük, mégsem egyszerű eligazodni közöttük, ha adott környezetben próbáljuk alkalmazni őket. Az innováció illetve a kutatás fejlesztés némileg mást jelent egy egyetemi kutató számára és a gazdaság szereplői számára, ahol alapvetően elsődleges cél a versenyképesség és az eredményesség.

 

Innováció vagy kutatás-fejlesztés?

Mind a kutatás-fejlesztés, mind az innováció nemzetgazdasági szinten is prioritássá vált és a kormányok is felismerték e terület kivételes fontosságát, majd mindig elérhető állami forrás a különböző pályázatokon keresztül mind a K+F feladatokra, mind a vállalati innovációra.

A kutatás-fejlesztés áttekintésének a KSH is minden évben egy összefoglaló kiadványt szentel, ami a KSH honlapján is elérhető. Legutóbbi 2015-ben megjelent összefoglalóban sok érdekes adat mellett egyértelműen látszik, hogy a vállalkozások szerepe folyamatosan nő ezen a területen. Míg 2004-ben az ország teljes K+F ráfordításának csak 37,1%-át fedezte a vállalkozói szektor, addig 2014-re ez az arány 48,3 %-ra nőtt, ami egy egészségesebb szerkezetet mutat már. A fentiekből látszik, hogy a vállalkozások, a piac is egyre nagyobb mértékben innovál, vesz részt a kutatás-fejlesztési feladatokban.

Kutatás-fejlesztés Magyarország

A K+F ráfordítások forrásainak összetétele 2004-2014. Forrás: KSH

A vállalkozások innovációs, kutatás-fejlesztési tevékenysége is az adott jogi, gazdasági feltételek között értelmezhető, ha az optimális ráfordítás/eredmény szempontjából kell azt vizsgálnunk. De miként értelmezhetőek ezek a fogalmak a piac, a vállalkozó szempontjából?

Mit jelent az innováció a vállalatok esetén?

Az innováció a kínálat új termékekkel vagy szolgáltatásokkal történő bővítéséhez, valamint az iparszerű hasznosításukhoz és a piacra vitelükhöz szükséges intézkedések összessége. Ha egy fejlesztés nem pusztán kapacitásnövelésre, hanem a kínálat bővítéséhez szükséges feltételek megteremtése irányul, akkor már jó eséllyel vállalati innovációnak minősül.

Lehet kutatás-fejlesztés egy vállalkozásnál?

A kutatás-fejlesztés új termék, eszköz, berendezés, gyártási technológia, adott esetben szolgáltatás létrehozására irányuló, módszeres kísérletezést is magában foglaló tevékenység. Végeredménye többnyire olyan prototípus, amelyre alapozva az iparszerű hasznosítás a piacra vitel megindítható. Ismerős helyzet? Minden vállalkozásnál lehet kutatás-fejlesztés.

Hogyan függ össze a kutatás-fejlesztés és az innováció?

innováció = kutatás fejlesztés + iparszerű hasznosítási, piacra viteli feltételek megteremtése
kutatás-fejlesztés = prototípus létrehozása

Mivel egy ország versenyképessége erőst függ az adott gazdaság szereplőinek versenyképességétől, a gazdasági szereplők innovativitásától ezért az államok majd minden országban támogatják a vállalkozások kutatás-fejlesztési (K+F) és innovációs tevékenységeit. Így nálunk is számos forrás, pályázat áll a vállalkozások rendelkezésére ezirányú tevékenységeik segítésére.

Milyen támogatható elemeket tartalmaznak a kutatás-fejlesztési projektek?

 • A fejlesztésben résztvevő munkavállalók bérköltsége és közterhei
 • A fejlesztés során felhasznált alap- és segédanyagok költsége
 • A fejlesztéshez igénybevett külső szolgáltatások, vállalkozók díja
 • A kísérletezéshez szükséges tárgyi és immateriális eszközök bekerülési költsége

Milyen támogatható elemeket tartalmaznak az innovációs projektek?

 • A prototípus kifejlesztéséhez szükséges költségek (lásd kutatás-fejlesztési projektek)
 • Az iparszerű hasznosításhoz szükséges épületek, gyártóeszközök bekerülési költsége
 • A piacra vitelhez szükséges intézkedések költsége

Miért érdemes innovációs és kutatás-fejlesztési pályázatokban gondolkodni?

 • A technológiai kapacitások beszerzése mellett, a nagy költségigényű termék- és technológiai fejlesztési költségekhez is támogatást szerezhet
 • Az eszközbeszerzési pályázatoknál nagyobb vissza nem térítendő támogatáshoz juthat
 • Felgyorsíthatja a termék- és technológiai fejlesztések megvalósítását, csökkenheti megvalósításuk pénzügyi kockázatát
 • Pénzügyi segítséget kaphat a termék- és a technológiai fejlesztések megvalósításhoz szükséges tudás és fejlesztési kapacitás külső forrásból történő megszerzéséhez

Jelenleg is több pályázati lehetőség él és pályázható a vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs feladatait segítenő. Létezik pályázati forrás a vállalati kutatás-fejlesztési projektjeihez,  a vállalati innovációs projektekhez, a vállalati konzorciumi projektekhez és a vállalati iparjogvédelmi projektekhez.

A pályázatok részleteit » kutatás-fejlesztés, innovációs pályázatok oldalunkon találja.

További részletekért kérjük forduljon kollégáinkhoz,
vagy vegye igénybe komplett » innováció menedzsment szolgáltatásunkat!

Kapcsolódó szolgáltatásaink
Innovációs stratégia kialakítása
A cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció és stratégia kialakítása. A pontos stratégia segít a cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció kialakításában, elkészül a stratégiai döntéshozatalt támogató dokumentum.
K+F tanúsítvány
A hivatalos kutatás-fejlesztési minősítés vagy szakértői vélemény megszerzése. Ez a szolgáltatásunk segíti a vállalkozásokat a jogszabályi feltételek fennállását igazoló kutatás-fejlesztési minősítés(K+F minősítés) megszerzésében, ezért a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezmények kockázatmentes igénybevételének fontos eszköze.
Innovációs projekt finanszírozása
Az innováció projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítása.  A szolgáltatás a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források felkutatása mellett az igénylés teljes folyamatában is segítséget nyújt, végig kíséri a megrendelőt a szerződéskötésig.
Hírlevél feliratkozás
Kérjük adja meg az e-mail címét, hogy értesülhessen az új lehetőségekről, a legfrissebb tartalmakról!
Aktuális pályázatok

GINOP 1.2.1-15, Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitás bővítő beruházásainak támogatása 5 - 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »

GINOP 1.2.2-15, Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 50 – 500 millió Ft közötti támogatással!

Letöltés »

GINOP 2.1.1-15, Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 50 és 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »

GINOP 2.1.7-15, Vállalatok prototípus, termék-fejlesztésének támogatása 10 és 130 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »

VEKOP 2.1.7-15, Vállalatok prototípus, termék-fejlesztésének támogatása 10 és 130 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »
Kutatás-fejlesztés ? innováció

Hogyan határozható meg a kutatás-fejlesztés egy vállalkozás esetében? Milyen támogatások, pályázatok érhetőek el vállalalti innovációs, k+f projektek megvalósításához?
Alábbi kiadványunkban összefoglaltuk.

Innováció menedzsment a gyakorlatban

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu