Menüpontok
Híreink - innováció, kutatás-fejlesztés

3 tengelyes elektromos hulladékszállító tehergépjármű fejlesztése

Az Elektromega Kft. által korábban kifejlesztett kéttengelyű elektromos hulladékszállító tehergépjármű tapasztalatai alapján megfogalmazásra kerültek azok a célkitűzések, amelyek a továbbfejlesztést lehetővé teszik az eddig elért eredményekhez képest.

 

A célkitűzés egy nagy hatótávolságú és teherbírású, háromtengelyű elektromos hulladékszállító tehergépjármű prototípusának kifejlesztése, amely a jelenlegi 180km fölötti kiterjesztett hatótávolsággal rendelkezik, valamint a járművel nagyobb tömeget lehetséges szállítani, mint a jelenlegi kéttengelyes változatokkal.

elektromos hulladékszállító tehergépjármű fejlesztés

A céloknak megfelelően a következő fejlesztésekre van szükség:

A projekt általános célkitűzései:
• Energiahasznosítás hatékonyságának növelése
• A hajtásra fordítható energia arányának növelése
• Szállítható hulladék mennyiségének növelése
• Olyan vezérlés kialakítása, amely jó közelítéssel (8-10% hibával) alkalmazkodik a különböző sofőrök optimálistól eltérő vezetési technikájához

A jelen fejlesztés szempontjából fontos paraméterek a következők:
• Hatótávolsága 120 km gyűjtés közben és 180 km közúton
• Tömege 13,5 t üresen és 18,5 t hulladékkal tele, tehát a hasznos tömeg 5 t
• Akkumulátor kapacitása 95 kWh

Az Electromega Kft. által indított projektet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a 2014 évi LXXVI. törvény 36 §-a (1) bekezdésében foglaltak alapján kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősítette. Az SZTNH állásfoglalása szerint a gyártó által összefoglalt feladatok a 2014 évi LXXVI. törvény 38 §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint a projekt kutatás-fejlesztési tevékenységeinek arányát 100% kísérleti fejlesztésnek minősítette. A gyártó a kutatás-fejlesztési tevékenységet az 1996. évi LXXXI törvény 4§ 32. pontja értelmében részben saját tevékenységi körben végzi. A projekt szakszerű lebonyolításában társaságunk nyújtott segítséget az Electromega Kft.-nek.
 

Kapcsolódó szolgáltatásaink
K+F tanúsítvány
A hivatalos kutatás-fejlesztési minősítés vagy szakértői vélemény megszerzése. Ez a szolgáltatásunk segíti a vállalkozásokat a jogszabályi feltételek fennállását igazoló kutatás-fejlesztési minősítés(K+F minősítés) megszerzésében, ezért a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezmények kockázatmentes igénybevételének fontos eszköze.
Innovációs stratégia kialakítása
A cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció és stratégia kialakítása. A pontos stratégia segít a cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció kialakításában, elkészül a stratégiai döntéshozatalt támogató dokumentum.
A kutatás-fejlesztési eredménytermék piaci értékének meghatározása
Az inno" alt="Szellemi alkotás értéke" title="Szellemi alkotás értéke">
A kutatás-fejlesztési eredménytermék piaci értékének meghatározása Az innováció, a kutatás-fejlesztés eredménye, mint szellemi alkotás piaci értékkel bír. Vagyonelemként történő nyilvántartásához szükséges, hogy ismert legyen a valós értéke.
Hírlevél feliratkozás
Kérjük adja meg az e-mail címét, hogy értesülhessen az új lehetőségekről, a legfrissebb tartalmakról!
Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!
Kérjen ajánlatot!

Adatai megadásával Ön egyszerűen és gyorsan kérhet ajánlatot!

k+f minősítés

Az alábbi esettanulmány egy fejlesztési projekt k+f tanúsítását mutatja be.

ESET LEÍRÁSA: Mezőgazdasági termeltetéssel, termények és technológiai berendezések értékesítésével foglalkozó partnerünk üzleti tevékenységét az intenzív haltermelés területére is ki kívánta terjeszteni. Ehhez a nemzetközi piacon is újnak tekinthető, saját vízlevegőztetési berendezést kívánt kifejleszteni. A berendezés alapötletét képező eljárás már egy svéd találmányban rendelkezésre állt, azonban a találmány szerinti eljárás haltermelési technológiákban történő alkalmazására, a célra megfelelő berendezés hiányában eddig nem került sor. Partnerünk a berendezés kifejlesztését saját maga kívánta végrehajtani, amelyre kutatás-fejlesztési projektet állított fel. Partnerünk vissza nem térítendő támogatást szeretett volna bevonni a kutatás-fejlesztés megvalósításába, és igénybe szeretette volna venni a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adókedvezményeket is.

FELADAT: Feladatunk a tervezett projekt kutatás-fejlesztési minősítésének lebonyolítása volt.

EREDMÉNY: Társaságunk áttekintette a kutatás-fejlesztési projekt tervezett megvalósításával kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat. Mivel ezek nem voltak megfelelőek, ezért társaságunk újra elkészítette a kutatás-fejlesztési projekt terveit, és az erre vonatkozó dokumentációt. A tervezés újbóli elvégzése során egyszerűsíteni tudtuk a munkatervet, ami a tervezett költségvetés 9 %-kal történő csökkentését is lehetővé tette. Az új dokumentáció felhasználásával elkészítettük a kutatás-fejlesztési minősítéshez szükséges kérelmet, és lebonyolítottuk a minősítési eljárást. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 100 %-ban saját tevékenységi körben végrehajtott kutatás-fejlesztésnek, azon belül kísérleti fejlesztésnek minősítette a projektet. Társaságunk partnere ezért részt tudott venni az elérhető kutatás-fejlesztési pályázaton, és az adókedvezményeket is kockázatmentesen igénybe tudta venni a projekt sikeres megvalósítása után.

k+f adókedvezmény

Az alábbi esettanulmány egy fejlesztési projekt k+f adókedvezmény igénybevételének esetét mutatja be.

ESET LEÍRÁSA: Egyedi robotrendszerek gyártásával foglalkozó partnerünk korábban nem vette igénybe a kutatás-fejlesztési adókedvezményeket, mert nem ismerte az erre irányuló lehetőségeket. Előzetes felmérése alapján ugyanakkor üzleti tevékenységének döntő hányada kísérleti fejlesztésnek tekinthető kutatás-fejlesztés, ezért a kutatás-fejlesztési adókedvezmények összege és pénzügyi hatása esetében akár jelentős is lehet. Partnerünk nem ismerte az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges adminisztratív feltételeket sem.

FELADAT: Feladatunk az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges feltételek teljesíthetőségének ellenőrzésére, adott esetben a szükséges feltételek megteremtésére irányult.

EREDMÉNY: Partnerünkkel közösen kiválasztásra került egy olyan jelentősebb nagyságú tipikusnak tekinthető projekt, amelyre alapozva ellenőrizhetővé vált a kutatás-fejlesztési adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek teljesítése. Mivel a projekt már befejezésre került, ezért áttekintettük, illetve a szükséges mértékig kiegészítettük a projektdokumentációt. Ennek során egyértelművé vált, hogy a partnerüknél alkalmazott könyvelési és dokumentációs rendszer kisebb kiegészítésekkel alkalmassá tehető a kutatás-fejlesztési projekt egyedi nyilvántartására, ezért az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges alapfeltételek egyszerűen megteremthetők. Partnerünk az eredménytermékeket is módszeresen rögzítette, ezért a kutatás-fejlesztési projekt sikeres befejezése is egyszerűen ellenőrizhető volt. Végül a dokumentáció felhasználásával szakértői véleményt szereztünk be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától a projekt kutatás-fejlesztési megfelelősségéről. Mivel a szakértői vélemény megszerzésére irányuló eljárás kedvező eredménnyel zárult, ezért partnerünk a jövőben kockázatmentesen veheti igénybe az adókedvezményeket hasonló projektjei esetén.

Innováció menedzsment oktatás

Az alábbi esettanulmány egy jelentős innovációs, K+F+I tevékenységet is folytató vállalkozás innovációs menedzsment tudása fejlesztésének esetét mutatja be.

ESET LEÍRÁSA: A makói ASS Bt., az azonos nevű német bútoripari vállalat magyarországi leányvállalataként, jelentős innovációs, fejlesztési tevékenységet folytat, főként a fa-, a műanyag és a fémipari technológiákat is igényelő bútorok és többcélú prezentációs táblák gyártása terén. A társaság saját kutatás-fejlesztési szervezeti egységet állított fel, ezért határozott igényként merült fel a területen dolgozók innovációs menedzsment tudásának fejlesztése.

FELADATUNK: A vállalat munkavállalóinak oktatása, korszerű innovációs menedzsment ismeretek célirányos átadása.

EREDMÉNY: Társaságunk saját fejlesztésű oktatási programjára alapozva, 2 napos elméleti oktatás keretében átadta az innovációs projektek célirányos szervezéséhez és lebonyolításához szükséges ismereteket a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó munkavállalók részére. Ezt követően 3 folyamatban lévő fejlesztési projekt célirányos felállításához, és K+F tanúsításához nyújtott tanácsadás keretében, az elméleti ismeretek gyakorlatban történő átvitelét is segítettük.

Innováció a gyakorlatban

A sikeres innováció gyakorlati megvalósítását célzó innováció menedzsment és az innováció menedzsment elemei alábbi információs füzetünkben részletesen megtekinthetőek.

Innováció menedzsment a gyakorlatban

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu