Menüpontok

Innováció menedzsment tanfolyami képzéseink tananyagai

Az Innováció Menedzsment Akadémia tananyaga jelenleg 5 nagyobb szakmai egységre tagolódik:

(K1) Első része bevezetés, amely azt mutatja be, hogy az innováció menedzsment hogyan és miért tekinthető a vállalati kutatás-fejlesztési projektek sikeres megvalósításához szükséges eszköznek.

(K2) Második része stratégiai tervezés, amely ahhoz nyújt segítséget, hogy a vállalati szakemberek le tudják írni a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek alapját képező projektötleteket, és az arra alkalmas ötletből minősíthető és értékelhető jellemzőkkel rendelkező innovációs stratégiát tudjanak felépíteni.

(K3) Harmadik része innovációs projektmenedzsment, amely a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek sajátos jellemzőinek számbevételét követően, gyakorlati módszertant mutat be a projektek szakmai tervezéséhez, a munkaterv összeállításához, valamint az eredménytermékek dokumentálásához.

(K4) Negyedik része célirányos számviteli és pénzügyi ismereteket ad át. Bemutatja a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek számviteli sajátosságait, az adókedvezmények igénybevételének, a szellemi alkotások értékelésének módszertanát és eszközeit.

(K5) Ötödik része iparjogvédelmi ismeretek tartalmaz, amely a szellemi alkotásokkal kapcsolatos hazai jogi szabályozás bemutatását követően, a projektek jellemző életciklusának megfelelően csoportosítva vezeti be a szükséges iparjogvédelmi intézkedések megismerésébe a hallgatókat. 

Vállalati innováció menedzsment

Bevezetés az innováció menedzsmentbe - K1

 1. K1M1

  Bevezetés az innováció menedzsmentbe:
  Vállalati innováció menedzsment? Szükséges ez nekünk?

Letöltés

Az innovációs és kutatás-fejlesztési projektek sikeres megvalósításához a vállalati működési területek és szervezeti egységek összehangolt és célirányos együttműködését biztosító innováció menedzsment alkalmazása szükséges. Ez a képzési program a vállalati innováció menedzsment fogalmát, a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott előnyökön keresztül mutatja be. Ehhez először bemutatjuk a sikeres vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek 7 legfontosabb jellemzőjét. Ezt követően meghatározzuk a vállalati működésnek azt az 5 funkcionális területét, amely ad hoc vagy állandó szervezeti egység formájában bekapcsolódik a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításába. Az ezek közötti munkamegosztás célirányos bemutatása céljából 6 szakaszra bontjuk a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projekt tipikus életciklusát. Ezek a szakaszok egymásra épülnek a projektek megvalósítási folyamatában. Ezt követően részletesen bemutatjuk az érintett funkcionális egységek feladatait a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek életciklusának minden szakaszában. Levezetjük, hogy ezek a feladatok részben egymással mellérendelten, részben egymásra épülve kerülnek végrehajtásra. Bármelyik funkcionális terület, bármelyik feladatának kiesése vagy elhagyása befolyással lehet a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projekt sikeres megvalósítására. A projektek életciklusának érdemi szakaszokra bontása, a felmerülő feladatok szakaszokhoz és funkcionális területekhez rendelése, és a funkcionális területek közötti célirányos együttműködés egyáltalán nem kézenfekvő. Ugyanakkor a projektek sikeres megvalósításához többnyire elengedhetetlen. Így végül bemutatjuk, hogy ehhez milyen módon biztosít hatékony feltételeket és eszközrendszert a vállalati innováció menedzsment és alkalmazása. A képzési program alapján egyértelművé válik, hogy miért szükséges a vállalati innováció menedzsment alkalmazása, különösen azoknál a vállalatoknál, akiknek nincs jelentős gyakorlata még az innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában.

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs számviteli és adózási szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati stratégiai tervezés és kontrolling

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Bevezetés a vállalati innováció menedzsmentbe

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innováció menedzsment stratégiai tervezése - K2

 1. K2M2

  Vállalati innovációs stratégia jellemzői, összeállítása, kapcsolata a vállalati üzleti stratégiával

Letöltés

A vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési folyamat a stratégiai tervezéssel veszi kezdetét. Amennyiben a vállalat gazdaságosságának és jövedelmezőségének javítása új vagy lényegesen megújított termékek, technológiák, eljárások létrehozását, alkalmazását igényli, akkor innovációs stratégiai létrehozása szükséges. Ez a képzési program az innovációs stratégiai létrehozásához szükséges elméleti alapokat, valamint az innovációs stratégiai létrehozásának egy lehetséges módszertanát mutatja be. Ebben a folyamatban először az innováció és a kutatás-fejlesztés magyar jogszabályi hátterét mutatjuk be. Ezt követően, erre a jogszabályi háttérre alapozva, részeire bontjuk a vállalati fejlesztési intézkedéseket, bemutatjuk a fejlesztés, az innováció, a vállalati innováció és a kutatás-fejlesztés tartalmát, ezek különbségeit, és összefüggéseit. A megismert fogalmakra alapozva bemutatjuk a vállalati és az innovációs stratégia tartalmi feltételeit, ezek összefüggéseit. Egy egyszerű módszert ajánlunk az innovációs stratégiai szükségességnek azonosítására, valamint az innovációs stratégiával szemben, a vállalati stratégia összeállítása során keletkező elvárások, és az innovációs és kutatás-fejlesztési célra igénybe vehető erőforrások azonosítására. A vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projekt megvalósítása során olyan egyedi, speciális kockázatok merülnek fel, amelyeket figyelembe kell venni az innovációs stratégiai kialakítása során. Ennek megfelelően sorra vesszük, és bemutatjuk azokat a kockázatokat, amelyeknek lényeges hatása lehet az innovációs stratégiai összeállítására. A kockázatok során az általános tartalmi meghatározás mellett bemutatjuk a kockázatok fő elemeit, ezek hatását a projektek megvalósítására, és amennyiben lehetséges számszerű ajánlásokat is teszünk, ezek tervezési folyamatban történő alkalmazására. Az elmúlt évek során kialakult egy olyan eszközrendszer, amely segítheti az innovációs projektek tervezését. Ennek részeként bemutatjuk a kutatás-fejlesztési projektek alapító dokumentumát, amely szakmai és munkatervből áll. A kutatás-fejlesztési projektekre jellemző üzleti tervet, valamint az ezeket eredményeit kivonatoló és összefoglaló projekt értékelőlapot. Javaslatot teszünk egy projekttervezési dosszié rendszer kialakítására. Az innovációs stratégia kialakításához egy objektív (számszerű) döntési mátrix felállítását javasoljuk. Bemutatjuk a döntési mátrix tartalmát, és előállításának négy lépésből álló, általunk javasolt módszerét. A tervezési eszközök alkalmazását, a döntési mátrix felállítását vállalati gyakorlati példával is illusztráljuk. Végül bemutatjuk az innovációs stratégia összeállításának folyamatát, arra az esetre, amennyiben innovációs, és arra az esetre, amennyiben kutatás-fejlesztési projektek kerülnek a stratégiába befoglalásra.

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában:

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs számviteli és adózási szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati stratégiai tervezés és kontrolling

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

 1. K2M3

  Innovációs kontrolling

Letöltés

A vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek speciális kockázatai miatt kiemelkedő fontossága van a kontrolling alkalmazásának. A gyakorlati tapasztalatok alapján a kontroller feladatköre kiegészíthető olyan, csak az innovációs és kutatás-fejlesztési projektekre jellemző feladatokkal, amelyeket az innovációs és kutatás-fejlesztési projektekre jellemző speciális kockázatok indokolnak. Ez a képzési program bemutatja az ezekhez a kockázatokhoz illeszkedő feladatokat, és a projektek megvalósítási folyamatához igazodó módszertant ajánl e feladatok végrehajtásához. Ennek során először bemutatjuk azokat a speciális kockázatokat, amelyek közvetlen és jelentős hatással lehetnek az innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósítására. Ezt követően 3 szakaszra bontjuk a projekt életciklusát, és ezekhez igazodva ellenőrzési pontokra teszünk javaslatot. Ezt követően bemutatjuk az egyes ellenőrző pontokon ajánlott ellenőrzési feladatokat, és ezekhez rendelve bemutatjuk azokat a dokumentumokat is, amelyek alapján a feladatok elvégezhetők, és amelyekből az ellenőrzéshez szükséges adatok és információk kinyerhetők. Javaslatot teszünk ez ellenőrzés során keletkezett adatok értékelésére, valamint az ezek alapján javasolt megállapításokra. A képzési program alapján célirányosan bővíthető a vállalati kontrollerek munkaköre, és a szervezet bővítése nélkül is végrehajthatóvá válnak azok az ellenőrzési feladatok, amelyek elengedhetetlenek a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása során.

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs számviteli és adózási szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati stratégiai tervezés és kontrolling

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs projektmenedzsment - K3

 1. K3M4

  Bevezetés a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósításába

Letöltés

Ez a képzési program a kutatás-fejlesztési projektmenedzsment elméleti megalapozását szolgálja. Célja az alapfogalmak bemutatása. Ennek során először áttekintjük a vállalati fejlesztési intézkedéseket, amelyeket fejlesztések és innovációk halmazára osztunk fel. Az innovációt tovább bontjuk vállalati innovációra és kutatás-fejlesztésre. Részletesen leírjuk ezek tárgyát, eredményét és megvalósításuk módszertanát. Mivel a jogszabályok a kutatás-fejlesztési tevékenységnek három altípusát is megkülönböztetik, ezért ezt követően – azonos elemzési módszertant alkalmazva – bemutatjuk a három altípus legfontosabb jellemzőit. Mindegyik esetben vállalati gyakorlatból vett példákkal illusztráljuk a tevékenységek tartalmát, és megadjuk a megkülönböztetésükhöz szükséges ismereteket. Mivel ezek között a fogalmak között a gyakorlatban szoros kapcsolat van, ezért megadjuk számszerű összefüggésüket is. Így értelmezhetővé válik a vállalati fejlesztési stratégia részeként való összekapcsolódásuk is. Különös hangsúlyt fektetünk a kutatás-fejlesztési tevékenység tartalmi meghatározására, a kapcsolódó jogszabályi jellemzők sok esetben elvont meghatározásainak vállalati gyakorlatban történő értelmezésére és átültetésére. Ezt követően áttekintjük a vállalati kutatás-fejlesztés és innovációs projektek jellemzőit. Amíg a képzési program első részében a tevékenység fogalmára és jellemzőire helyezzük a hangsúlyt, addig a képzési program második részében a kutatás-fejlesztési és vállalati innovációs tevékenységet megvalósító projektek kerülnek fókuszba. Ennek során először bemutatjuk azokat a vállalati működési területeket, amelyek részt vesznek a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósításába. Részvételük tartalmának pontosabb meghatározása céljából 6 szakaszra bontjuk a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek tipikus életciklusát, és bemutatjuk a ciklusok általános és különös jellemzőit.

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovációs projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

 1. K3M5

  Vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozása
  1. rész: A kutatás-fejlesztési szakmai terv kialakítása

Letöltés

A vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozását két egymással összefüggő feladatra bontjuk fel. Ebben a képzési programban az első feladatnak tekinthető kutatás-fejlesztési szakmai terv kialakításának feltételeit, szabályait és módszertanát mutatjuk be. Ennek során először bemutatjuk, hogy a szakmai tervnek milyen céljai vannak, ezért milyen szempontoknak kell megfelelnie, mit kell levezetnie, bizonyítania és alátámasztania. Ezt követően a szakmai terv felállításának folyamatát 11, egymásra épülő lépésre bontjuk fel. A felállítás folyamatának ismertetését a lépések részletes bemutatásán keresztül végezzük el. Ez magában foglalja a lépések tartalmának és feladatának bemutatását. A bemutatás során egy konkrét vállalati projektet is alapul veszünk, és ennek részletivel mutatjuk be gyakorlati példán keresztül a szakmai terv felállításának folyamatát. A hallgatók lehetőséget kapnak saját vállalati példa választására is, amelyhez a lépések tartalmának bemutatásával együtt haladva, kidolgozhatják saját szakmai tervüket. A szakmai terv kialakítása során a kutatás-fejlesztési minősítés törvényben meghatározott módszertanára is kitérünk, mivel a folyamat lépései és a szakmai terv tartalma olyan módon kerülnek bemutatásra, amely gyakorlati segítséget ad a kutatás-fejlesztési minősítés kérelmének kidolgozásához is. Végül meghatározzuk a projekt alapító dokumentumának tartalmát, és bemutatjuk a szakmai terv ebben elfoglalt helyét és szerepét. 

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovaciós projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

 1. K3M6

  Vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozása
  2. rész: A kutatás-fejlesztési munkaterv kialakítása

Letöltés

A vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozását két egymással összefüggő feladatra bontjuk fel. Ebben a képzési programban a második feladatnak tekinthető kutatás-fejlesztési munkaterv kialakításának feltételeit, szabályait és módszertanát mutatjuk be. Ennek során először bemutatjuk, hogy a munkatervnek milyen céljai vannak, ezért milyen szempontoknak kell megfelelnie, mit kell levezetnie, bizonyítania és alátámasztania. A munkatervet 5 egymással összefüggő résztervre (feladatterv, időterv, humán erőforrásterv, költségterv, finanszírozási terv) bontjuk. Ezt követően először a részterveket mutatjuk be egységes módszertan szerint. Ez a részterv céljainak és fő tartalmi elemeinek bemutatását foglalja magában. A bemutatás során egy konkrét vállalati projektet is alapul veszünk, és ennek részletivel mutatjuk be gyakorlati példán keresztül a munkaterv felállításának folyamatát. A hallgatók lehetőséget kapnak saját vállalati példa választására is, amelyhez a lépések tartalmának bemutatásával együtt haladva, kidolgozhatják saját szakmai tervüket. A munkaterv felállításához egy általunk fejlesztett projekttervező rendszert alkalmazását javasoljuk, ezért ennek a felépítése és alkalmazása is részletesen bemutatásra kerül. A munkaterv kialakítása során a kutatás-fejlesztési minősítés törvényben meghatározott módszertanára is kitérünk, mivel a tervezés lépései és a munkaterv tartalma olyan módon kerülnek bemutatásra, amely gyakorlati segítséget ad a kutatás-fejlesztési minősítés kérelmének kidolgozásához is. Végül meghatározzuk a projekt alapító dokumentumának tartalmát, és bemutatjuk a munkaterv ebben elfoglalt helyét és szerepét. 

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovációs projeektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

 1. K3M7

  Vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozása
  Kutatás-fejlesztési eredmények dokumentálása

Letöltés

A vállalati kutatás-fejlesztési projektek csak akkor tekinthetők befejezetnek, ha eredményük megfelelő módon dokumentálásra kerül. Ebben a képzési programban az ehhez szükséges alapismereteket mutatjuk be. Először meghatározzuk, hogy a vállalatok kutatás-fejlesztési projektjei során milyen eredménytermékek jönnek létre. Bemutatjuk ezek fő jellemzőit. A dokumentálási igény a kutatás-fejlesztési projekt eredménytermékeként létrehozásra kerülő szellemi alkotásokat érinti. Mivel ezek sajátságos jószágok, ezért bemutatjuk az ezek dokumentálásával, az ún. know-how dokumentációval szembeni elvárásokat és feltételeket. Ezeket jogi és érdemi tartalmi feltételek csoportjába soroljuk, és a továbbiakban az e két csoportba sorolható jellemzőket és elvárásokat mutatjuk be részletesen. Végül 6 lépésből álló eljárási módszertant javasolunk a know-how dokumentáció elkészítésének lebonyolítására. A dokumentálási igény szükségességének alátámasztására gyakorlati példákkal is bemutatjuk, hogy a dokumentációk milyen vállalati felhasználásokban lehetnek szükségesek, illetve elmaradásuk milyen hátrányt és problémát eredményezhet.

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovaciós projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innováció menedzsment számviteli és pénzügyi ismeretek - K4

 1. K4M8

  Kutatás-fejlesztési tevékenység számviteli sajátosságai, számviteli bizonylatai

Letöltés

A képzési program célja a K+F projektek során felmerülő számviteli feladatok teljes körű bemutatása, a projektek K+F jellegéből adódó sajátosságok megismertetése a számvitel területén. A képzési program a kutatás-fejlesztési projektekre jellemző életciklust határoz meg, és ehhez igazodva tekinti végig a felmerülő pénzügyi és számviteli feladatokat. Az életciklus tervezési, előkészítési, megvalósítási, zárási és utókezelési szakaszból áll a képzési program szerint. A tervezési szakaszban felállításra kerül a projekt szakmai és munkaterve. Az előkészítési szakasz feladatai között bemutatásra kerül az elkülönített nyilvántartások kialakítása, a költséghelyi könyvelés feltételeinek megteremtése, valamint az utalványozási rend kialakítása. A megvalósítási szakasz feladatai között bemutatásra kerül a költségek könyvelésének módszertana. A képzési program részletes kitekintést tesz a K+F projektek számviteli kezelési módjának lehetőségeire, az előfeltételekre és a kezelési módszerek közötti döntési szempontokra. A zárási szakasz feladatai között bemutatásra kerülnek a projekt eredményétől függő zárási feladatok, az aktiválási feltételek, és az aktiválás folyamata és tennivalói. A képzési program második részében bemutatásra kerülnek azok a folyamatok, és az ezeket kísérő dokumentumok, amelyek lehetővé teszik, hogy a K+F projekt költségei a megfelelő elkülönített költséghelyre legyenek könyvelhetőek, és bizonyítható módon alátámaszthatóak legyenek. Bevezetésre kerül a projektdosszié fogalma és tartalma. A projektdosszié részeként bemutatásra kerülnek a projekt eredményeit dokumentáló bizonylatok, a projekttervezés dokumentumai, valamint a projekt szakmai és pénzügyi megvalósításának dokumentumai. Bemutatásra kerülnek a javasolt ügyviteli és számviteli rendszer elemei, az utalványozás rendszere, a költségek költség nemekre jellemző bizonylatai, ezek életútja és felelősei.

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovációs projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs számviteli és adózási szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

 1. K4M9

  A szellemi termékek értékelése

Letöltés

A képzési program célja, a szellemi termékek értékelésével kapcsolatos alapok bemutatása, a piaci érték meghatározásának fontossága és lehetséges módszereinek ismertetése. A képzési program első részében bemutatásra kerülnek a szellemi termékek értékelésének elméleti alapjai, a piaci értékelési módszerek, a szellemi termék egyedi jellegéből adódó egyedi kockázati tényezők, valamint a jövedelemtermelő képesség alapján történő értékelés módszertana. A képzési program különös hangsúlyt fektet a szellemi termékek értékelésének fogalmára, céljára valamint a bekerülési érték és a piaci érték közötti összefüggésekre. A második részben bemutatásra kerülnek a piaci érték meghatározása során alkalmazható piaci értékelési módszerek, a módszerek sajátosságai, a leggyakoribb eljárások valamint a módszerek alkalmazásának nehézségei. A képzési program harmadik részben részletesen bemutatásra kerülnek azok a különleges, elsősorban a K+F tevékenység jellegéből, valamint a szellemi termék jogi státuszából adódó kockázatok, amelyeket a szellemi termékek értékelése során egyedileg vizsgálni szükséges. A képzési program negyedik részben a piaci értékelési módszerek közül a jövedelemtermelő képességen alapú értékelési módszer kerül bemutatásra, amely vállalati példán keresztül is szemléltetésre kerül. Ebben a részben bemutatásra kerülnek a jövedelemtermelő képesség alapú értékelési módszer előnyei, a feltételei és az értékelés folyamata. 

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovációs projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs számviteli és adózási szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

 1. K4M10

  Kutatás-fejlesztési vállalati adókedvezmények és rendszerük

Letöltés

A képzési program célja, hogy a hallgatót megismertesse a K+F projektek megvalósításához kapcsolódó vállalati adóalap- és adókedvezményekkel, valamint a járulékkedvezmények lehetőségeivel. A képzési program első részében bemutatásra kerülnek az adórendszerben érvényesíthető kedvezmények elméleti alapjai, részletesen kifejtésre kerülnek az adókedvezmény igénybevételének feltételei, és a saját tevékenységi kör fogalma. A második részben bemutatásra kerül az K+F adóalap- és adókedvezmények érvényesítésének módszertana, melynek során az egyes érintett adónemek esetén meghatározásra kerülnek az érvényesíthető kedvezmény feltételei, mértéke és a maximálisan elszámolható felső határa. Bemutatásra kerül a társasági adóból, a helyi iparűzési adóból, az innovációs járulékból és a szociális hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények köre, valamint a fejlesztési adókedvezmény K+F projektekre vonatkozó részei. A harmadik rész egy vállalati példát tartalmaz az adóalap- és adókedvezmények módszereinek és elszámolási folyamatainak gyakorlatban történő alkalmazására, illusztrálására. A negyedik rész a jogdíjakkal kapcsolatos adóalap-kedvezményekkel, ezek igénybevételi feltételeivel, valamint az elszámolhatósággal kapcsolatos arányosítás módszereinek alkalmazásával foglalkozik.

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovációs projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs számviteli és adózási szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

 1. K4M11

  Kutatás-fejlesztési tevékenység és a bizonylatok

Letöltés

A képzési program célja a K+F projektek során felmerülő számviteli feladatok dokumentáláshoz szükséges bizonylatok bemutatása. Ezek teszik lehetővé, hogy a K+F projekt költségei a megfelelő elkülönített költséghelyre legyenek könyvelhetőek, és bizonyítható módon alátámaszthatóak legyenek. Bevezetésre kerül a projektdosszié fogalma és tartalma. A projektdosszié részeként bemutatásra kerülnek a projekt eredményeit dokumentáló bizonylatok, a projekttervezés dokumentumai, valamint a projekt szakmai és pénzügyi megvalósításának dokumentumai. Bemutatásra kerülnek a javasolt ügyviteli és számviteli rendszer elemei, az utalványozás rendszere, a költségek költség nemekre jellemző bizonylatai, ezek életútja és felelősei.

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovációs projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs számviteli és adózási szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Iparjogvédelmi ismeretek, szellemi alkotások hasznosítása - K5

 1. K5M12

  Szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapismeretek

Letöltés

A vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési folyamat során létrejönnek szellemi alkotások, ezért a projektek sikeres megvalósításához a vállalkozásoknak rendelkezniük kell szellemi alkotásokra vonatkozó alapismeretekkel. Ez a képzési program ezeket az alapismeretek foglalja össze. Bemutatjuk, hogy a vállalatok a fejlesztés, az innováció és a kutatás-fejlesztés folyamatában mikor, hogyan és milyen módon találkoznak a szellemi alkotásokkal, és miért jól felfogott érdeke a vállalkozásoknak, hogy a szellemi alkotásokkal célirányosan is foglalkozzanak. Ezt követően áttekintésre kerülnek a szellemi alkotások jogi sajátosságai és jellemzői. Ennek során először az általános jellemzőket ismertjük, majd a különös/egyedi jellemzők bemutatásához, a szellemi alkotásokra vonatkozó magyar polgári jogi szabályozást követve a szellemi alkotásokat három csoportba soroljuk. Ezek a szerzői jog vagy az iparjogvédelem hatálya alá tartozó, valamint harmadik csoportként, az ezek egyike alá sem besorolható szellemi alkotások. A bemutatás során, a gyakorlati megközelítés elve alapján áttekintjük, hogy az adott jogi terület a szellemi alkotás milyen konkrét típusaira vonatkozik, milyen tartalmú oltalmat ad (azaz mit véd), az oltalom hogyan jön létre, az oltalomnak milyen korlátai vannak, és az adott oltalmi formának milyen konkrét jogszabályi háttere van a magyar polgári jogban. Az iparjogvédelmi oltalom alá sorolható szellemi alkotásokat tartalmuk alapján külön is csoportosítjuk, és minden csoport esetén meghatározzuk az érintett szellemi alkotást, az oltalmi formát, valamint az oltalmi forma egyedi jellemzőit. Ezek az oltalomra jogosultsági feltételek, az oltalom tartalmát meghatározó elemek, és a megszerezhető oltalmi idő. Végül elvégezzük a szellemi alkotásokra vonatkozó oltalmi formák összehasonlítását a következő szempontok szerint: Az adott oltalomi forma mire nyújt védelmet. A védelem hogyan keletkezik. A védelem szerkezete hogyan épül fel. Az oltalom időbeni és földrajzi területre vonatkozó hatálya hogyan alakul. Mivel az innováció menedzsment végig kíséri a szellemi alkotást a kifejlesztésétől és/vagy beszerzésétől, egészen az üzleti hasznosításáig, ezért a szellemi alkotásokkal kapcsolatos eljárások és tennivalók célirányos felosztásához javaslatot teszünk az innovációs és kutatás-fejlesztési folyamat 3 részre történő felosztására:
1. szakasz: A szellemi alkotás létrehozása/beszerzése.
2. szakasz: Az üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítása.
3. szakasz: A szellemi alkotások használata/hasznosítása.
Bemutatjuk azokat a szempontokat, amelyek praktikussá teszik ennek a felosztásnak az alkalmazását. 

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovációs projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

 1. K5M13

  Iparjogvédelmi feladatok a szellemi alkotások létrehozásáig

Letöltés

A szellemi alkotás létrehozásának azt a folyamatot értjük, melynek során a szellemi alkotás kutatás-fejlesztési folyamatban kifejlesztésre, vagy a vállalati innováció részeként beszerzésre kerül. Ez a képzési program azokat a jogi sajátosságokat, iparjogvédelmi feladatokat és tennivalókat mutatja be, amelyekkel a vállalatok az innovációs és a kutatás-fejlesztési folyamat e szakaszában találkoznak. A vállalati kutatás-fejlesztési projektek saját tevékenységi körben önállóan, mások megrendelésére, valamint közösen (konzorciumban) végzett kutatás-fejlesztési tevékenység körében kerülnek megvalósításra. Ezek a megvalósítási formák az eredménytermékek tartalmának meghatározásában, az eredménytermékek aktiválásában, védelmében, vagyoni jogainak megosztásában, üzleti hasznosításában, a kutatás-fejlesztési feladatok megosztásában, a projektszervezet és résztvevői kör felállításában, a költségvetés és a finanszírozás megosztásában, a költségek és az adókedvezmények elszámolásában különböznek egymástól. Ennek megfelelően bemutatjuk mindhárom megvalósítási mód e szempontok szerint rendezett főbb tartalmi jellemzőit, valamint a lebonyolítás azon jogi és gazdasági vonatkozásait, amelyek az adott megvalósítási módra jellemzőek. Így lehetővé teszik a megvalósítási mód felismerését, az adott megvalósítási módra jellemző jogi és gazdasági jellegű tennivalók körének meghatározását. A kutatás-fejlesztési folyamat megvalósítására és a szellemi alkotások létrehozására kisebb-nagyobb részben, vagy akár egészben a vállalati szervezeten belül kerül sor. Az ebben résztvevő munkavállalók jogállása alapján munka- vagy alkalmazotti jogviszonyban létrehozott szellemi alkotásokat különböztetünk meg, amelyekkel kapcsolatban a vállalatot és a munkavállalót különböző jogok illetik meg, és különböző kötelezettségek terhelik. Az ezekkel kapcsolatos szabályozás kialakítása is a kutatás-fejlesztési folyamatnak ebben a szakaszában lehetséges és szükséges. Ennek megfelelően bemutatjuk a szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotás sajátosságait, a munkavállalót vagy alkalmazottat terhelő kötelezettségeket, és az ilyen úton keletkezett szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat. A szellemi alkotások létrehozásának egyik lehetséges és gyakori módja a szellemi alkotások megrendelés alapján, jövőben megalkotandó műként történő megvalósítása. Ez kutatás-fejlesztési vagy alkotói tevékenységre irányuló vállalkozási szerződés megkötését igényli, melynek a létrehozandó szellemi alkotásokkal kapcsolatos vonatkozásai miatt sajátos és egyedi feltételrendszere van, amelyet szintén részletesen áttekintünk. A vállalati kutatás-fejlesztési projektek megvalósításának másik gyakori eszköze a kutatás-fejlesztési megállapodások létrehozása, ezért részletesen bemutatjuk az ehhez a megvalósítási módhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési együttműködési megállapodás főbb jellemzőit is. A szellemi alkotás létrehozásának folyamatában kiemelt jelentősége van a titoktartásnak, és az ezt biztosító adatkezelési szabályok felállításának. Az előzőekben részletezett megvalósítási módok azt vetítik előre, hogy kétféle szabályrendszer felállítsa is szükséges, mivel más szabályok és feltételek érvényesíthető a vállalaton belüli belső, és a létrehozásban a vállalaton kívülről bevonásra kerülő külső közreműködőkkel. A szellemi alkotások létrehozásáig felmerülő feladatok áttekintésének utolsó elemeként ezért meghatározzuk a belső és külső jogviszonyban létrehozásra kerülő titoktartási és adatkezelési megállapodások főbb jellemzőit és tartalmi elemeit.

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovációs projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

 1. K5M14

  Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás

Letöltés

A magyar joggyakorlatban lehetőség van a vállalati projektek/tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítésére. A közigazgatási eljárásban elvégzésre kerülő minősítés célja annak a megállapítása, hogy az adott vállalati tevékenység az érvényes szabályok alapján kutatás-fejlesztésnek tekinthető-e. Az eljárásban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített vállalati tevékenységet a jövőben minden hatóságnak kutatás-fejlesztésnek kell tekintenie. A minősítés előnyt jelenthet egyes pályázatok, a kutatás-fejlesztési adókedvezmények, valamint a saját fejlesztésű vagy vásárolt szellemi alkotások vagyonértékelésénél. Ez a képzési program a jogszabályi alapok és az eljáró hatóság bemutatását, az eljárási szabályok leírását, a kutatás-fejlesztési minősítés típusait, a típusok esetén alkalmazandó szabályokat, valamint a lebonyolítási eljárást és a tennivalókat mutatja be részletesen.

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovációs projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

 1. K5M15

  Üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítása

Letöltés

A kutatás-fejlesztési eljárásban létrehozott eredménytermékek tárgyát képező szellemi alkotások védelme nem öncélú, hanem minden esetben az üzleti hasznosítási koncepció kiszolgálásának eszköze, ezért az oltalmi forma kiválasztását megelőzően ezt szolgáló szempontok mérlegelése szükséges. Ez a képzési program ezeket a mérlegelési szempontokat, valamint azokat az eszközöket mutatja be, amelyek segítséget nyújtanak az oltalmi formával kapcsolatos döntés kialakításához. A megfelelő oltalmi forma kialakításával kapcsolatos döntésekben az iparjogvédelmi kutatásoknak kiemelkedő szerepe lehet. Ennek megfelelően áttekintésre kerülnek az iparjogvédelmi kutatással kapcsolatos alapismeretek. Bemutatásra kerülnek az iparjogvédelmi lajstromok, mint a kutatás céljára felhasználható közhiteles iparjogvédelmi nyilvántartások, valamint a szakszerű kutatást támogató eszközök közül a nemzetközi osztályozási rendszerek. Ajánlásokat teszünk az alkalmazható iparjogvédelmi lajstromokra és adatbázisokra, valamint az osztályozási rendszerekre. Bemutatásra kerülnek azok az iparjogvédelmi kutatási típusok, amelyek céljuk és tartalmuk alapján kifejezetten a megfelelő oltalmi forma kialakítását segítik. Gyakorlatban alkalmazható módszertant és eljárási rendet ajánlunk és mutatunk be az iparjogvédelmi kutatások lebonyolítására. Mivel az iparjogvédelmi eljárások esetén a szabályozások többnyire jogvesztő határidőket is meghatároznak, ezért összefoglaljuk és bemutatjuk azokat a határidőket, amelyekre a leggyakoribb iparjogvédelmi eljárásokban feltételként tekinteni szükséges. A kutatás-fejlesztési és innovációs folyamat csak akkor tekinthető lezártnak, ha a létrehozott szellemi alkotás leírásra (materializálásra) kerül. Ez a megfelelő oltalmi formával ekvivalens eleme az üzleti célú hasznosítás előkészítésének. Így ajánlásokat teszünk a szellemi alkotás leírásával kapcsolatosan követendő elvekre és feltételekre. Az ebben a képzési programban bemutatott eljárások nagy része olyan hivatalos képviselő igénybevételét igényli, akik kifejezetten az iparjogvédelmi eljárások lebonyolítására szakosodtak. Ezek a hivatásos szakértők a szabadalmi ügyvivők. Így az oltalmi formák kialakításával kapcsolatos ismereteket a szabadalmi ügyvivőkre vonatkozó információkkal zárjuk le.

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovációs projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

 1. K5M16

  Szellemi alkotások hasznosítása

Letöltés

A szellemi alkotások hasznosításának sajátos és egyedi formája a szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok hasznosítása. Mivel ez a szellemi alkotások haszonvételének gyakori formája, ezért ebben a képzési programban az ezzel kapcsolatos feltételeket, szempontokat, valamint az ezeket érintő tényezőket foglaljuk össze. Először áttekintjük a hasznosítás alapját képező vagyoni jogok eredetét, megjelenési formáját a különböző szellemi alkotások esetén. A vagyoni jogokra alapozott hasznosításnak két alapvető típusát különböztetjük meg. Ezek a vagyonok jogok átruházása, és a vagyoni jogok használatba/hasznosításba adása. Mindkét típus esetén áttekintjük a jogügylet lényegi tartalmát, a gyakorlatban történő megvalósításának módját, valamint azokat az érdemi tartalmi elemeket (használatba adáshoz biztosításra kerülő feltételek, használatba adott jogok és korlátaik, használati/hasznosítási feltételek, fejlesztési együttműködés, fizetendő díjak és fizetési feltételek, hasznosítási kötelezettségek, szavatosságok), amelyekről az adott jogügyletben megállapodást szükséges létrehozni. A szellemi alkotások hasznosításának gyakran megvalósításra kerülő formája a technológiatranszfer, melynek során szellemi alkotások üzleti vagy továbbfejlesztési célra vesznek meg vagy vesznek hasznosításba. A technológiai transzfer a saját kutatás-fejlesztés reális alternatívája is lehet, ezért célszerű részletesebben is megvizsgálni. Ennek megfelelően bemutatjuk a technológiai transzfer jogi, a műszaki-technikai és pénzügyi elemeit. Gyakorlati útmutatást adunk 4 lépésből álló eljárás alkalmazására a technológiai transzfer lebonyolításához. Kitérünk a franchise megállapodásokra, mint a technológiai transzfer szolgáltatási területen elterjedt és intézményesített formájára. Bemutatjuk a franchise tartamát, leggyakrabban alkalmazott elemeit. A szellemi alkotások értékesítése és hasznosítása során több, csak a szellemi alkotásokra jellemző korlátozó tényező merülhet fel, különösen abban az esetben, ha a szellemi alkotás értékesítésére és/vagy hasznosítására idegen jogi, gazdasági és nyelvi környezetben kerül sor. Az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat 3 csoportba sorolva mutatjuk be. Az először az iparjogvédelmi oltalom sajátos korlátaival, ezek közül az elő- és tovább használati joggal, a kényszerengedély hasznosítás elmulasztása és függő szabadalom esetén történő alkalmazásával, a belenyugvással és a használat elmulasztásával foglalkozunk. Ezt a bitorlással és az ellene történő fellépés lehetőségeinek bemutatása követi. Végül a jogérvényesítéssel kapcsolatban javasolt eljárásként az iparjogvédelmi tisztasági és/vagy a jogérvényesítési vizsgálat elvégzését, nemleges megállapítási eljárás elindítását, valamint olyan szakmai és képviseleti háttér kialakítását javasoljuk a hasznosítással érintett földrajzi területen, amely hatékonyan fel tud lépni a szerzői vagy iparjogvédelmi oltalmon alapuló jogaink érvényesítésében, amennyiben ez egy új piacon szükségessé válik. 

Ez a képzési program megtalálható az alábbi tanfolyamok szakmai anyagában

Vállalati innováció menedzsment szakértő

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Vállalati innovációs projektmenedzser

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Innovációs iparjogvédelmi szakreferens

Részletes leírás Jelentkezem További információt kérek

Kiemelt referenciáink


Innováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referencia
Innováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referenciaInnováció menedzsment oktatás referencia

Most induló tanfolyamok

Tekintse meg rövidesen induló innováció menedzsment tanfolyamainkat!

A tanfolyamokhoz

Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu