Menüpontok
Híreink
2017-05-30

Tedej Zrt. - Proteomill – Termesztési és feldolgozási technológia, valamint mintaüzem kialakítása

A projekt célja Proteomill – lucerna alapú fehérjetermékeket és egyéb növényi termékeket előállító termesztési és feldolgozási technológia, valamint mintaüzem kialakítása.

 

A Tedej Zrt. jogelődjén keresztül 1949 óta folytat nagyüzemi mezőgazdasági tevékenységet. A társaság az élelmiszer előállítás teljes vertikumát lefedi, foglalkozik szántóföldi takarmány-termesztéssel, tápgyártással, állattenyésztéssel és hús értékesítésével. Évente 3000 t élő sertést, 500 t húsmarhát, 7 millió liter tejet állít elő saját termesztésű takarmányok felhasználásával.

Projekt célja lucerna zöld biomasszájából biotechnológiai kutatás-fejlesztési tevékenység keretében és saját új generációs fehérje kinyerési technológiával 15-55%-os fehérjetartalmú takarmányokat, illetve takarmány alapanyagokat, ipari rostot és egyéb értékesíthető termékeket előállító, teljesen magyar innovációnak tekinthető üzem és agrotechnika kifejlesztése. Molekuláris nemesítéssel is támogatott célfajták bevezetésével a technológia 100-500 hektáron gazdaságossá válik. Az országos bevezetéshez szükséges tanácsadói hálózat és célzott támogatások mellett 2025-re 250-400 db, 150-500 hektáros üzem jöhet létre. A technológia felvázolt termelési sebességével kiváltható hazánk szójafehérje igényének 50%-ával egyenértékű szójaimportot. A projekt nagy hatással lesz a hazai és a nemzetközi növénytermesztés-állattenyésztés zöldítésére, fenntarthatóságára, jövedelmezőségére és alternatívát nyújthat a globális fehérjehiányra.

Projekt arra a tényre alapul, hogy az átlagos élő növényi szervezetben (pl. zöld lucerna) sokkal nagyobb az (élethez szükséges) fehérjék aránya, mint a reprodukciós célú magokban. A feltételezések szerint a növényi alapanyagbázis kutatásával és fejlesztésével, a betakarítás fejlesztésével, megfelelő üzemi technológiával, préseléssel és a kapott ún. zöldlé mikrohullámú kezelésével a levélfehérje kinyerése gazdaságossá, sőt kifejezetten nyereségessé tehető. Mivel a módszer és az üzemi szintű kifejlesztéshez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre és a technika állása sem tartalmazza, szükséges, hogy a meglévő és a projekt során megszerzett ismereteket kombinálva a társaság kutatás-fejlesztési projektben érte el célját.  

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a kérelemben megjelölt projektet a tudományos kutatásról- fejlesztésről és innovációról szóló 2014 évi LXXVI. törvény 36 § - a (1) bekezdésben foglaltak alapján kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősíti.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala e-minősítéssel összefüggésben a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014 évi LXXVI. törvény 38 § - a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján a projekt kutatás-fejlesztési tevékenységének az arányát a következők szerint határozza meg: 100% kísérleti fejlesztés.

kutatás-fejlesztés

fehérje

takarmány

Kapcsolódó szolgáltatásaink
K+F tanúsítvány
K+F, Kutatás-fejlesztési minősítés megszerzése
A hivatalos kutatás-fejlesztési minősítés vagy szakértői vélemény megszerzése. Ez a szolgáltatásunk segíti a vállalkozásokat a jogszabályi feltételek fennállását igazoló kutatás-fejlesztési minősítés(K+F minősítés) megszerzésében, ezért a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezmények kockázatmentes igénybevételének fontos eszköze.
Iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárások
Iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárások lefolytatása
Az innovációs, k+f projekt alapját képező szellemi alkotásjogi védelemének biztosítása. Az iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárások eredménye az innovációs projekt alapját képező szellemi alkotás és a tervezett hasznosítás jellegének megfelelő jogi védelem megszerzése.
Projektmenedzsment - innováció, K+F
Projektmenedzsment
Innovációs, K+F projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósítása. A szolgáltatás tapasztalt szakemberekkel segíti a projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósítását, az innovációs, K+F projekthez kapcsolódó területek támogatását.
Hírlevél feliratkozás
Kérjük adja meg az e-mail címét, hogy értesülhessen az új lehetőségekről, a legfrissebb tartalmakról!
Segíthetünk?
Kérdése van?
Visszahívjuk
Adja meg telefonszámát és kollégánk hamarosan visszahívja Önt!
k+f minősítés

Az alábbi esettanulmány egy fejlesztési projekt k+f tanúsítását mutatja be.

ESET LEÍRÁSA: Mezőgazdasági termeltetéssel, termények és technológiai berendezések értékesítésével foglalkozó partnerünk üzleti tevékenységét az intenzív haltermelés területére is ki kívánta terjeszteni. Ehhez a nemzetközi piacon is újnak tekinthető, saját vízlevegőztetési berendezést kívánt kifejleszteni. A berendezés alapötletét képező eljárás már egy svéd találmányban rendelkezésre állt, azonban a találmány szerinti eljárás haltermelési technológiákban történő alkalmazására, a célra megfelelő berendezés hiányában eddig nem került sor. Partnerünk a berendezés kifejlesztését saját maga kívánta végrehajtani, amelyre kutatás-fejlesztési projektet állított fel. Partnerünk vissza nem térítendő támogatást szeretett volna bevonni a kutatás-fejlesztés megvalósításába, és igénybe szeretette volna venni a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adókedvezményeket is.

FELADATUNK: Feladatunk a tervezett projekt kutatás-fejlesztési minősítésének lebonyolítása volt.

EREDMÉNY: Társaságunk áttekintette a kutatás-fejlesztési projekt tervezett megvalósításával kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat. Mivel ezek nem voltak megfelelőek, ezért társaságunk újra elkészítette a kutatás-fejlesztési projekt terveit, és az erre vonatkozó dokumentációt. A tervezés újbóli elvégzése során egyszerűsíteni tudtuk a munkatervet, ami a tervezett költségvetés 9 %-kal történő csökkentését is lehetővé tette. Az új dokumentáció felhasználásával elkészítettük a kutatás-fejlesztési minősítéshez szükséges kérelmet, és lebonyolítottuk a minősítési eljárást. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 100 %-ban saját tevékenységi körben végrehajtott kutatás-fejlesztésnek, azon belül kísérleti fejlesztésnek minősítette a projektet. Társaságunk partnere ezért részt tudott venni az elérhető kutatás-fejlesztési pályázaton, és az adókedvezményeket is kockázatmentesen igénybe tudta venni a projekt sikeres megvalósítása után.

k+f adókedvezmény

Az alábbi esettanulmány egy fejlesztési projekt k+f adókedvezmény igénybevételének esetét mutatja be.

ESET LEÍRÁSA: Egyedi robotrendszerek gyártásával foglalkozó partnerünk korábban nem vette igénybe a kutatás-fejlesztési adókedvezményeket, mert nem ismerte az erre irányuló lehetőségeket. Előzetes felmérése alapján ugyanakkor üzleti tevékenységének döntő hányada kísérleti fejlesztésnek tekinthető kutatás-fejlesztés, ezért a kutatás-fejlesztési adókedvezmények összege és pénzügyi hatása esetében akár jelentős is lehet. Partnerünk nem ismerte az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges adminisztratív feltételeket sem.

FELADATUNK: Feladatunk az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges feltételek teljesíthetőségének ellenőrzésére, adott esetben a szükséges feltételek megteremtésére irányult.

EREDMÉNY: Partnerünkkel közösen kiválasztásra került egy olyan jelentősebb nagyságú tipikusnak tekinthető projekt, amelyre alapozva ellenőrizhetővé vált a kutatás-fejlesztési adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek teljesítése. Mivel a projekt már befejezésre került, ezért áttekintettük, illetve a szükséges mértékig kiegészítettük a projektdokumentációt. Ennek során egyértelművé vált, hogy a partnerüknél alkalmazott könyvelési és dokumentációs rendszer kisebb kiegészítésekkel alkalmassá tehető a kutatás-fejlesztési projekt egyedi nyilvántartására, ezért az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges alapfeltételek egyszerűen megteremthetők. Partnerünk az eredménytermékeket is módszeresen rögzítette, ezért a kutatás-fejlesztési projekt sikeres befejezése is egyszerűen ellenőrizhető volt. Végül a dokumentáció felhasználásával szakértői véleményt szereztünk be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától a projekt kutatás-fejlesztési megfelelősségéről. Mivel a szakértői vélemény megszerzésére irányuló eljárás kedvező eredménnyel zárult, ezért partnerünk a jövőben kockázatmentesen veheti igénybe az adókedvezményeket hasonló projektjei esetén.

Az innováció adókedvezménye

A sikeres innováció, kutatás-fejlesztést követően adókedvezmény igényelhető. A K+F+I adókedvezmény részletei alábbi információs füzetünkben részletesen megtekinthetőek.

Innováció, kutatás-fejlesztés adókedvezménye

Show the content of
The tax effects of innovations” presentation

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu