Menüpontok
Híreink
2015-11-21

Innovációs, kutatás-fejlesztés pályázatok

Az innováció, a kutatás-fejlesztés, a kutatási eredmények gyors integrálása a vállalkozások kínálatába a versenyszféra legnagyobb kihívása manapság. Nem csoda, hogy a mindenkori kormányok különböző módokon intenzíven támogatják ezeket a folyamatokat, pályázatokkal, adókedvezményekkel.

 

A kutatás-fejlesztés pályázatok, az innovációs pályázatok általában nagyon kedvező intenzitással állnak a vállalkozói és a non-profit szféra rendelkezésére, nem ritka az akár 100%-os támogatási intenzitás, de a vállalati fejlesztési pályázatok esetében a 70-80%-os intenzitás átlagosnak mondható. Ha egy vállalkozásnál van valamilyen fejlesztési, innovációs, netalán kutatás-fejlesztési tevékenység, akkor ezen k+f+i pályázatok nagyon komoly lehetőségeket rejtenek a tevékenység finanszírozásában.

kutatás-fejlesztés pályázatok

Mindig kérdés, hogy mi az innováció, a kutatás-fejlesztés egy vállalkozás esetében?
Egyáltalán van-e ilyen tevékenység egy vállalkozás, netalán egy kisvállalkozás esetében?

A fejlesztés, az innováció nem méretfüggő. Egy kisvállalkozás esetében is találkozhatunk innovációs, de kutatás fejlesztési tevékenységgel is. Az innováció a kínálati paletta új termékekkel vagy szolgáltatásokkal történő bővítéséhez, valamint az iparszerű hasznosításukhoz és a piacra vitelükhöz szükséges intézkedések összessége, a kutatás-fejlesztés pedig új termék, eszköz, berendezés, gyártási technológia, adott esetben szolgáltatás létrehozására irányuló, módszeres kísérletezést is magában foglaló tevékenység, aminek a kézzelfogható eredménye többnyire a prototípus. (Bővebben itt: Kutatás-fejlesztés, innováció)

Az innováció és kutatás fejlesztés az alábbiakkal írható le vállalkozások esetén:

Innováció = Kutatás-fejlesztés + Iparszerű hasznosítási, piacra viteli feltételek megteremtése
Kutatás-fejlesztés = Prototípus létrehozása (alkalomszerűen + ipari kutatás)

A fentiekből is látszik, hogy a vállalkozások többségének komoly lehetőségeket jelenthetnek a kutatás-fejlesztés pályázatok, az innováció pályázatok, amelyekből több típus is elérhető.

A k+f+i, kutatás-fejlesztés, innovációs pályázati lehetőségek az alábbiak:

Vállalati kutatás-fejlesztési projektek: Amennyiben új termékek, eszközök, berendezések és szolgáltatások fejlesztéséhez keres támogatást a „Prototípusfejlesztés” című pályázati kiírás felel meg Önnek.
Támogatás összege: 10-130 M Ft, támogatás mértéke: 35-70 %
Pályázat » GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés pályázat

 Prototípusfejlesztés pályázat
PályázhatnakMikro-, kis- és középvállalkozások (agrárvállalkozások is)
Milyen formábanCsak egyedül
Milyen célraÚj termék vagy szolgáltatás kifejlesztésre
Mit tartalmazhat a fejlesztésBér- és anyagköltséget, K+F szolgáltatást, tárgyi eszköz és immateriális eszköz beszerzést (korlátozottan), kiállítási vagy vásári részvételt
Támogatás összege10-130 M Ft
Támogatás mértéke35-70 %
Mitől függ a támogatás mértékeKKV besorolástól, fejlesztés megvalósítási helyétől
Sikeres pályázat esélyét növeliK+F tevékenységek minél magasabb aránya, K+F tanúsítás megléte, akkreditált klasztertagság, saját iparjogvédelmi bejelentés vagy oltalom
Támogatás mértékét csökkentiEszközbeszerzések minél magasabb aránya, fejlesztés megvalósítási helye
Megvalósítási időtartam18 hónap
Benyújtható2015. szeptember 30-tól
Bírálat formájaSzakaszos

Vállalati innovációs projektek: Amennyiben a kínálat bővítésére irányuló fejlesztése az új termékek, eszközök és szolgáltatások kifejlesztése mellett, ezek iparszerű gyártásához és piacra viteléhez szükséges eszközök beszerzését is magában foglalja, akkor a „Vállalati K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati kiírás felel meg Önnek.
Támogatás összege: 50-1000 M Ft, támogatás mértéke: 15-80 %
Pályázat »  GINOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása pályázat

 Vállalati K+F+I tevékenység pályázat
PályázhatnakGazdasági társaságok (nagyvállalatok és agrárvállalkozások is)
Milyen formábanEgyedül vagy konzorciumban is
Milyen célraÚj termék vagy szolgáltatás kifejlesztésre, valamint az iparszerű hasznosításához, piacra viteléhez szükséges műszaki-technikai eszközökre
Mit tartalmazhat a fejlesztésBér- és anyagköltséget, K+F szolgáltatást, tárgyi eszköz és immateriális eszköz beszerzést, kiállítási vagy vásári részvételt
Támogatás összege50-1000 M Ft
Támogatás mértéke15-80 %
Mitől függ a támogatás mértékeKKV besorolásról, fejlesztés megvalósítási helyétől, projekt összetételétől
Sikeres pályázat esélyét növeliK+F tevékenységek minél magasabb aránya, K+F tanúsítás megléte, akkreditált klasztertagság, saját iparjogvédelmi bejelentés vagy oltalom
Támogatás mértékét csökkentiEszközbeszerzések minél magasabb aránya, fejlesztés megvalósítási helye, pályázó cég/-ek KKV besorolása
Megvalósítási időtartam24 hónap
Benyújtható2015. szeptember 30-tól
Bírálat formájaSzakaszos

Vállalati konzorciumi projektek: Amennyiben a kutatás-fejlesztési probléma megvalósítása nagyobb tudományos elmélyülést, egyetemi és/vagy kutatóhelyi szellemi és kutatás-fejlesztési kapacitás bevonását, a kockázatok, a feladatok és a támogatás konzorcium formájában történő megosztását igényli, akkor a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című pályázati kiírás felel meg Önnek.
Támogatás összege: 500-4000 M Ft, támogatás mértéke: 25-100 %
Pályázat » GINOP-2.2.1-15 - K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések pályázat

 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések pályázat
PályázhatnakVállalkozások és kutatóhelyek konzorciuma (legfeljebb 5 tag)
Milyen formábanCsak konzorciumi formában
Milyen célraOlyan új termék vagy szolgáltatás kifejlesztésre, amely elmélyült kutatás-fejlesztési tevékenységet igényel
Mit tartalmazhat a fejlesztésBér- és anyagköltséget, K+F szolgáltatást, tárgyi eszköz és immateriális eszköz beszerzést (korlátozottan), iparjogvédelmi és piacra jutási költségeket, a kutatás-fejlesztés költségének el kell érnie a 25 %-ot
Támogatás összege500-4000 M Ft
Támogatás mértéke25-100 %
Mitől függ a támogatás mértékeKKV besorolástól, fejlesztés megvalósítási helyétől, a projekt K+F tartalmától 
Sikeres pályázat esélyét növeliK+F tevékenységek minél magasabb aránya és összetétele, K+F tanúsítás megléte, iparjogvédelmi bejelentés vagy oltalom
Támogatás mértékét csökkentiKonzorciumi tagok minősége, fejlesztés alacsony K+F tartalma, a megvalósítás helye
Megvalósítási időtartam48 hónap
Benyújtható2015. szeptember 30-tól
Bírálat formájaSzakaszos

Vállalati iparjogvédelmi projektek: Amennyiben a fejlesztési eredmények szélesebb körű iparjogvédelmi hátterének megteremtése lehetőségeinél nagyobb terhet jelent, akkor az „Iparjog” című pályázati kiírás felel meg Önnek.
Támogatás összege: 1-6 M Ft, támogatás mértéke: 100 %
Pályázat » GINOP-2.1.3-15 - Iparjog, vállalati iparjogvédelmi, szellemi tulajdonvédelmi pályázat

 Iparjog pályázat
PályázhatnakMikro-, kis- és középvállalkozások (agrárvállalkozások is)
Milyen formábanCsak egyedül
Milyen célraÚjdonságkutatásra, hazai és külföldi szabadalmi bejelentésre, szellemi vagyon értékelésére
Mit tartalmazhat a fejlesztésSzabadalmi ügyvivő és/vagy jogi szolgáltatást, hivatalos eljárások díját
Támogatás összege1-6 M Ft
Támogatás mértéke100 % (amely a projekt tartalmától függ)
Mitől függ a támogatás mértékeA projekt tartalmától
Sikeres pályázat esélyét növeliHa a pályázó újdonságkutatást, iparjogvédelmi bejelentést és szellemi vagyonértékelést is kombinál a projektjében
Támogatás mértékét csökkentiHa a projektnek csak egy eleme van
Megvalósítási időtartam24 hónap
Benyújtható2015. szeptember 23-tól
Bírálat formájaFolyamatos

Vidék és központi régió, mezőgazdaság és feldolgozóipar

  • A kutatás-fejlesztési és az innovációs pályázatok esetén is erős régiós felosztás érvényesül. Ezek a pályázati lehetőségek a Közép-Magyarországi Régió (Budapest, Pest megye) vállalkozásai számára 2015 végétől lesznek elérhetőek. 
  • A mezőgazdasági és az elsődleges élelmiszeripari feldolgozással foglalkozó vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati lehetőségei a Vidékfejlesztési Program keretében kerülnek meghirdetésre, várhatóan 2015 végén. 

Referenciáink

Társaságunk több mint 20 éve nyújt innovációs és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat partnerei részére. Közreműködésünkkel több száz sikeres ügy valósult meg, mintegy 250 milliárd forint közvetítésében vettünk rész, közreműködésünkkel több száz új munkahely létesült. Innováció menedzsment és iparjogvédelem terén megszerzett szakértelmünket és tapasztalatunkat referenciáink igazolják!
Keressen ismerőst referenciáink között: www.glosz.hu !

Időben történő felkészülés

A vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázatok az átlagosnál nagyobb felkészültséget és kidolgozottabb dokumentációt, igényelnek, ezért sohasem lehet időben elkezdeni a munkát: a feltételek, a célok és a lehetőségek vizsgálatát, az ezeknek megfelelő az innovációs projekt felállítását, a kutatás-fejlesztési tanúsítás lebonyolítását, a műszaki, a pénzügyi és az iparjogvédelmi dokumentáció elkészítését és a pályázatírást, a pályázati források megszerzését.

Vegye igénybe komplett innováció menedzsment szolgáltatásunkat,
vagy k
érje kollégáink segítségét!

kutatás-fejlesztés pályázatok

innováció pályázat

prototípus

fejlesztés

pályázat

Kapcsolódó szolgáltatásaink
Innovációs stratégia kialakítása
Innovációs stratégia kialakítása
A cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció kialakítása. A pontos stratégia segít a cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció kialakításában, elkészül a stratégiai döntéshozatalt támogató dokumentum.
K+F tanúsítvány
K+F minősítés megszerzése
A hivatalos kutatás-fejlesztési minősítés megszerzése. Ezen szolgáltatásunk segít a hivatalos K+F és innovációs minősítés megszerzésében, mely az esetleges kutatás-fejlesztési, vagy innovációs pályázat bírálat fontos kritériuma.
Innovációs projekt finanszírozása
Projekt finanszírozásának megteremtése
Az innováció projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítása.  A szolgáltatás a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források felkutatása mellett az igénylés teljes folyamatában is segítséget nyújt, végig kíséri a megrendelőt a szerződéskötésig.
Hírlevél feliratkozás
Kérjük adja meg az e-mail címét, hogy értesülhessen az új lehetőségekről, a legfrissebb tartalmakról!
Kérjük, pipálja ki az alábbi mezőt!
Aktuális pályázatok

GINOP 1.2.1-15, Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitás bővítő beruházásainak támogatása 5 - 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »

GINOP 1.2.2-15, Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 50 – 500 millió Ft közötti támogatással!

Letöltés »

GINOP 2.1.1-15, Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 50 és 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »

GINOP 2.1.7-15, Vállalatok prototípus, termék-fejlesztésének támogatása 10 és 130 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »

VEKOP 2.1.7-15, Vállalatok prototípus, termék-fejlesztésének támogatása 10 és 130 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással!

Letöltés »
Kövessen minket a Facebookon!
Friss innovációs híreink
Lezajlott a 20. Projektmenedzser Fórum
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) szervezésében lezajlott a 20. Projektmenedzsment Fórum, amelyben különböző szakmai területek képviselőitől hallhattunk előadást, akik megosztották a saját projektjeik tapasztalatát, hibákat, nehézségeket és sikereket. Olyan példákat, új és kipróbált szemléleteket ismertettek, amelyek rendkívül hasznosak lehetnek a vállalatok vezetői és projektmenedzsment szakemberei számára.
Cerbona fehérje müzliszelet kifejlesztése
A Naponta Kft. az elmúlt években az egyedi fogyasztói csoportok speciális igényeinek kiszolgálását biztosító termékfejlesztéseket helyezte előtérbe a müzliszeletek fejlesztése során. Jelenlegi müzliszelet kínálatában ugyanakkor nincsenek olyan termékek, amelyek kifejezetten a sporttevékenységet folytatók egyedi igényeit szolgálnák ki, pedig a piacon határozott igény lenne a müzliszelet termékkategóriában is, ilyen speciális termékek iránt. A társaság ennek megfelelően olyan sport termékcsaláddal kívánja bővíteni müzliszelet termékkínálatát, melynek tápanyag-összetétele kielégíti a sportolás előtti-, közbeni és a sportolás utáni igényeket. Ennek a termékcsaládnak a második tagja a sportolás utáni fogyasztásra ajánlott magas fehérjetartamú tagjának kifejlesztése. 
Cerbona energia müzliszelet kifejlesztése
A sporttevékenységet folytatók egyedi fogyasztói igényének kiszolgálásához a Naponta Kft. Cerbona márkanév alatt futó müzliszelet termékkínálatát bővítette, a jelenlegi kínálatában lévő termékeitől eltérő, de az adott termékkörébe jól illeszkedő, új termékcsoporttal. Ebbe a termékcsoportba tartoznak az energia müzliszeletek.
K+F pályázatok vállalkozásoknak

Innovációs, K+F pályázati támogatásokat, vissza nem térítendő K+F forrásokat keres?
Alábbi kiadványunkban összefoglaltuk Önnek a vállalkozások számára ma elérhető kutatás-fejlesztés pályázatok részleteit.

kutatás-fejlesztés pályázat

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu